"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Peygamberimizden -Aleyhissalatu Vesselam- ''hukuk'' dersleri...

28 Ağustos 2017, Pazartesi 14:32
Günümüzde can, mal, din, ırz, namus, haysiyet değerleri ağır yaralı durumda.

Güven, adalet ve ahlâk eksikliği karşısında insanoğlu adeta kanlı gözyaşında boğulmakta. Beri yanda düşmanları tarafından bile “Muhammed’ül-Emin” olarak anılan bir peygambe­rin ümmetine ne olmuş ki, ahlâk ve adalet tanıma­yan sefil ve kuralsız hayatın içinde savrulmakta?

Bir tarafta dini istismar eden gruplar, diğer yanda İs­lâm’ı terör ve şiddet dini gibi gösteren karanlık ağlar, bir başka tarafta din adına siyasete girip, hukuksuz uygulamaları ve akıl almaz hileleriyle İslâm âlemini açık hava hapishanesine çevirenler inançsızlık batak­lığında kaybolan ve çıkış yolu arayan insanları dinden soğutmakta.. Efendimizin (asm) gösterdiği, yaşadı­ğı hayatın neresindeyiz? Bir boy aynası gibi her Müs­lüman’ın bakıp tartması gereken bir soru bu.

Güven-adalet-hukuk

Adalet ve hukuka riayet güven toplumu olmanın birinci şartıdır. Adaletin dini, dili, ırkı, sınıfı yoktur. Sıcacık bir kucak gibi toplumun bütün kesimlerini kucaklar. Fatih Sultan Mehmed’i kadıya şikâyet eden Rum mimar Osmanlı’nın adalet ve hukukuna güveniyordu.

Güveni boşa çıkmadı. Zira, “Kadıyı sa­tın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür” diyen bir sultandı Mehmet Fatih…

Halife Hz. Ömer’i (ra), bir Hıristiyan’la mahkeme huzuruna çıkaran, Hz. Ali’yi (ra) bir Yahudi’yle mu­hakeme edenler de adil hâkimlerdi.

Hepsi de Peygamberimizden (asm) ders aldılar… Sözgelimi Medine Vesikası tarihimizdeki o mümtaz şahsiyetlerin aldığı nebevî derslerin başında gelir.

Unutuldu mu?

Dünyaya güven ve adalet sözü veren İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin hazırlanabilmesi için, insanlığın yeryüzüne kan kusturan iki dünya sava­şını yaşaması gerekmişti. Oysa ki, asıl insan hakları evrensel beyannamesi 13 asır önce yazıya dökülmüş ve başarıyla uygulanmıştır. Adı Medine Vesikası’dır.

Hukukun üstünlüğü

Peygamberimiz (asm) Medine’ye hicret ettiğin­de ilk yaptığı işlerden biri huzur, güven ve adalet or­tamını temin etmekti. Medine’de yaşayan herkesin hak ve sorumluluklarını ihtiva eden anayasa niteli­ğinde bir sözleşme yayınladı.

Bu yazılı sözleşme ile Müslümanlarla birlikte, birbirine düşman putperest Arap kabileleri, hicret eden Müslümanlardan büyük rahatsızlık duyan Yahudiler de rahatladılar. Sözleş­meyi memnuniyetle kabul ettiler.

Zira farklı düşüncelere, inançlara sahip de olsa­lar, keyfîliğe ve gücün üstünlüğüne son veren hu­kuk kuralları topluma her zaman güven verirdi!

Medine Vesikası

Medine Vesikası İslâm tarihindeki ilk yazılı anayasa örneğidir. Vicdan özgürlüğü, suçun şahsiliği, kan davası diyetleri, borç hukuku gibi esaslarıyla sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa temel problemlerin çözüm yollarını gösterir.

Tanzim tarihi 622 yılıdır. Peygamberimiz (asm) bu anayasa ile Müslümanlar ve onlarla müşterek bir dâvâda aynı hareket eden farklı kavimleri tek bir ümmet olarak kabul etmiştir.

Medine Vesikası ile ötekileştirme kavramı ortadan kalkmış, farklı düşünen, farklı ibadet eden azınlıklara kötü muamele yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Vesikanın en önemli maddesi problemlerin çözümü için Kur’ân ve Peygamberimizin (asm) tek çözüm mercii olarak kabul edilmesidir.

Hülasa

Görülen o ki, adalet ve güven ihtiyacının had safhaya çıktığı günümüzde Veda Hutbesi gibi Medine Vesikası da başucu kaynaklarımızdan biri olmalı.

Buna herkesten önce Müslümanların ihtiyacı var. O zaman Bediüzzaman Hazretleri’nin müjde verdiği gibi doğru İslâm’ı ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu yaşadığımızda insanlık fevc fevc İslâmiyet’i kabul edecektir.

Yasemin Güleçyüz

***

Okumak için tıklayınız:

Adalet Peygamberinden mesajlar

Adalet, Kur’an’ın gösterdiği yol ile olabilir

İnsanlık O'nun (asm) getirdiği esaslara muhtaç: Ecnebî filozofların tesbitleri...

Veda Hutbesi...

Hz. Peygamber (asm) ve güven toplumu

Bediüzzaman, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?

“Levlak hadisi uydurma diyenler var. Bu hadisin durumu nedir?”

‘Levlake’ hadis-i kudsîsi, Big Bang Teorisi ve Peygamberimiz (asm)

“Levlake” Hadisini destekleyen ayet var mıdır?

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Okumak için tıklayınız:

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

17 yıl araştırdı ve Müslüman oldu

''Teröristler İslam dinini suistimal ettiler''

ABD'de önemli gelişme: "Beyaz üstünlükçüğüne ve İslamofobiye karşı zafer"

Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı...

Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

Tek bir ayetten etkilendi, Müslüman oldu

***

Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/avrupa-birligi-ve-islamin-gelecegi_431953

Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

***

Okumak için tıklayınız:

"Bahtiyar Alman milleti"

Fas kökenli ailenin evine misafir oldu; iftar yaptı...

Sizi anlamak için oruç tuttum

Almanya cumhurbaşkanı iftara katıldı

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Okumak için tıklayınız:

Müslümanların Manchester dersi

***

Okumak için tıklayınız:

Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı...

Yusuf İslam, Müslüman olduktan sonra yaptığı ilk şeyi açıkladı...

***

Konuyla ilgili daha önceden yayınlanmış haber ve makaleler:

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

Okumak için tıklayınız

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 4897
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı