"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Hızlandırılmış Eğitim Programı sona erdi

18 Ağustos 2018, Cumartesi
23 Temmuz da başlayan bir aylık ‘Hızlandırılmış Risale-i Nur Eğitim Programı’ sona erdi.

Üniversiteli hanım talebeler Ümraniye Hizmet Merkezi’mizde, erkek talebeler de Şirinevler Hizmet Merkezi’mizde programı gerçekleştirdiler. Türkiye’nin çeşitli illerinden programa yoğun bir katılım sağlandı. İstifadeli geçen programda gençler imanî, içtimaî birçok meselede hayata Risale-i Nur bakış açısıyla bakmayı öğrendiler. Programa iştirak eden tecrübeli abilerle dersleri müzakere ettiler. Bol aktiviteli bir program oldu. Programa katılanların duygu ve düşünceleri ise kısaca şöyle:

Rümeysa Ayluç Tarhan (İSTANBUL)

Zamanın ahirindeki genç olmak şiddetli cereyanlar karşısında kâinata meydan okuyacak hakikî iman gerekiyor olsa da elhamdülillah bizler Risale-i Nur okuyarak bu imanı kazanmaya çalışıyoruz. Ama öyle zamanlar oluyordu ki dünyanın çalkantısından, İslâmın mukadderatı ne olacak sorusu ile yeis hastalığına düçar oluyordum. Üstad’ın ‘Ümitvar olunuz’ hitabına vesveseli yaklaşıyor ‘Ama nasıl olacak?’ diyordum derken Risale-i Nur Hızlandırılmış Eğitimi’ne katılmak nasip oldu. Farklı şehirler, farklı fakülteler, farklı şefkat kahramanları el-emel düsturuyla aynı gaye için çalışıyorlar. Meclisi Nuranî’nin genç nisa taifesi üstün gayretleri ile medar-ı tesellim oldu. Programdaki sebatkâr talebeler uhuvvet ve tam muhabbetle çok bereketli bir yaz geçirmeme sebep oldukları için hepsine çok teşekkür ediyorum. İstikbal inkilâbatı içinde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacak diyor ya Üstad, sadakte Üstadım şahidim ve ümitvarım.

Elif Kübra Sertbakan (NEVŞEHİR)

Kişinin kendini keşfedebilmesi, mahiyetini idrak edip yaşama tarzını şekillendirmesi açısından bu tarz programların ehemmiyeti oldukça büyük. Zira bu zamanda Kur’ân’dan lem’aan etmiş olan Risale-i Nur bakış açısını kazanmak, imanını bu eserlerle takviye edip hakikatlere ulaşmak Cenâb-ı Hakk’ın bizlere bir ihsanıdır... Uhuvveti ve muhabbeti bol, hakikî kardeşliğin yaşandığı, gayelerin tek olup imanı kurtarmak ve başkalarına da tebliğ etme şuurunu idrak etmiş kardeşlerle böylesine bir ortamda bulunmak ahir zamandaki fitnelerin karşısında, umudumu dik ve ayakta tutuyor elhamdülillah. Organize eden, maddî ve manevî destek veren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim bu minvalde teşekkül eden programların sayısını ziyade eylesin, bizleri de şahs-ı manevîden ayırmasın inşallah...

Ece İrem Toros (MERSİN)

Risale-i Nur Hızlandırılmış Eğitim Programı hayatımızın unutulmaz 1 ayını oluşturdu. 1 ay boyunca sanki cam bir fanusun içinde günahlardan izale olup, kendimize yepyeni bir hayat kurduk. Ve bu hayata da Risale-i Nur Hızlandırılmış Eğitim adını verdik. Başka hiçbir yerde bu kadar kısa zamanda kurulamayacak kadar sıcacık dostluklar kurduk. Risale-i Nur dersleriyle nurdan bir fanusun içinde yaşadık adeta. Bol feyizli, bol istifadeli unutulmaz bir programdı. Bu programda bizleri buluşturan Cenâb-ı Hakk’a ne kadar şükür etsek az. Bütün ablalarımızdan, abilerimizden, kardeşlerimizden cümleten Allah razı olsun.

Nefise Nur Ağaçkesen (Ş. URFA-BİRECİK)

Risale-i Nur’un yüksek hakikatleriyle istidatlarını inkişaf ettirmiş olan abilerimizi, ablalarımızı dinleme fırsatım oldu. Bu da bana farklı bakış açıları kazandırıp, benim hiç düşünmediğim başka bir dünyanın kapılarını açtırdı. Bediüzzaman’ı, sadık ve sebatkâr olarak nitelendirdiği talebelerini, o yüce dâvâlarını anlamaya bir adım daha yaklaştığımı hissettim. Çok fazla insanın, ortak iş gücüyle devam eden, yeni kardeşler tanıdığım uhuvvet, muhabbet dolu programımızın sonuna gelindiği için hüzünlüyüz. Maddî manevî emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...

Zeynep Göver (BATMAN)

Bulunduğumuz daire inşallah bir Medresetü’zzehra hükmünde olduğundan, değil yalnız kalbimiz, aklımız dahi açlığını giderdi. Buraya geldiğimde yüküm bu kadar ağır değildi. Aklım ve kalbim adeta yıkandı ve süslendi. Herbir dersin, ilmin ve  tesbihatın lâtifesi ve sermayesi ile yüklendi. Bizlere ders veren ablalar ve abilerin ilmi ve deneyimleri bizlere yol gösterdi, örnek ve ilham kaynağı oldu. Talebeler arasında ki uhuvvet, muhabbet ve kardeşlik yalnız hissettirmedi ve ailemi dahi özlettirmedi. Buraya gelmeden evvel günahlarla dolu ahir zamanın ve kendi nefsimin kölesiydim, ama bir aylığına da olsa günahlardan uzak ve hakikatlere yakın olmak kalbimi ferahlattı, tebessüm ettirdi. Risale-i Nur deryasından bir katre de olsa istifade edebilmişsek elhamdulillah. Allah susuzluğumuzu arttırsın ve Risale-i Nur ile gidermeyi nasip etsin inşaallah .

Esmanur Alyakut (ÇORUM)

“Risale-i Nur onbeş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, onbeş haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığı”hakikatine şahid olduğumuz, hazmedilen ilimlerden beslendiğimiz, her şeyin bir şeyden çıktığı hakikatini öğrendiğimiz yıldırım gibi geçen bir eğitim programı. Yüzer günah hücum ederken ona mukabil hakikatlerle, uhuvvet ve tesanüdle cevap vermeyi öğreten bir eğitim.

Kılıç kesmez, el keser diyen bir Üstadın yolunda ilimle ilerleme duâsıyla...

Emine Kışlakcı (AKSARAY)

Sevinci, süruru ve daha önce gelmediğim için kendime olan kızgınlığımı aynı anda yaşıyorum. Üzerimdeki gaflet perdesini kaldıran Risale-i Nur’un ne kadar yüce bir hakikat olduğunu, çeşitli alanlarda ihtisas sahibi olan kardeşlerimizin yazdıkları tezlerle Nur satırlarının ne kadar çok ilmi barındırdığını bilmüşahede gördük. Dâvâ şuurunu, meslek ve meşrebimizin düsturlarını tesis etmeye çalıştık, ancak bu şuuru kaybetmemek ve ömrümüzün sonuna kadar sadakatle bu dairede kalabilmek için her an duâya muhtaç olduğumuzu da fark ettik. Hulusi Abinin dediği gibi “Nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşke enfas-ı ma’dude-i hayattan olmaya idiler“ dedik. Buradan aldığımız şevkin hiçbir zaman sönmemesini Cenâb-ı Hak’tan istiyoruz. Rabb-i Rahîmimiz kendine ulaştıran ilmi bize ihsan etsin ve bizleri kendi iradesi ile ihlâslı olan kullarından eylesin. Emeği geçen herkesten Allah ebeden razı olsun. 

Ayşe Nur Özer (İSTANBUL)

Ruhumuzu doyuran bizleri bu asrın birer âlimi olmanın yollarını gösteren bol istifadeli bir program oldu. Ahlâkî, içtimaî, dinî ve bilimsel konularda ufkumuzu genişleten asrın rehavetinden sıyrılıp muhabbet ve uhuvvetle imanımızı ziyadeleştiren ve dâvâmızı daha iyi anladığımız, nefsimizi terbiye etmeyi öğrendiğimiz dersler gördük. Hem imanî, hem içtimaî hayatımıza yön veren, bakış açımızı değiştiren, güzelleştiren ve ulvîleştiren güzel ilimlerden istifade ettik. Allah bu imkânı bizlere sunanlardan ve bu dâvâ için hizmet edenlerden ebeden razı olsun.

Abdullah Emre Benlice (İSTANBUL) 

Programın sorumlusu Abdullah Emre Benlice ise programı şöyle anlattı: 

Risale-i Nurlar’ı doğru okumak kadar doğru anlamakta lâzımdı ve bunu bir aylık programla gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Kardeşlerimizi bu denli şevkli görmek bizi mutlu etti. Farklı illerden gelen kardeşlerimizin şevkli ve gayretli olması programın çokça istifadeli olmasına vesile oldu. Her bir kardeşimizin gayret ve çalışmalarıyla programımızı sonlandırmış olduk. Bu faydalı programlardan her üniversite talebesinin istifade etmesi gerekir. Bundan dolayı önümüzdeki yıl 

“2019 Risale-i Nur Hızlandırılmış Eğitim Programına” üniversiteli kardeşlerimizi bekliyoruz.

Ubeyd Önbaş (DÜZCE)

Buraya gelirken amacımız kendi alanında uzmanlaşmış ve ihtisas sahibi olmuş ağabeylerimizden yararlanmaktı. Programın sonunda geriye dönüp baktığımızda dolu dolu geçen bir programla bunun karşılandığını düşünüyorum. Katıldığımız program da ağabey ve kardeşlerle beraber, Risale-i Nur meslek ve meşrebini daha iyi anlama imkânı bulduk. 

Osman Yetim (KONYA)

Bediüzzaman’ın haşir, tevhid, nübüvvet gibi imanî konular ile içtimaî, siyasî meselelere bakışı, meslek ve meşrebimiz hakkında konuları bir bütün içinde okuyup, beraber müzakere ettiğimiz güzel bir program oldu. Özellikle de Üstadın üç hayat safhasına bir bütün olarak bakarak, ortaya çıkan resimde, Üstadın mahiyetini anlamaya çalıştık. Son derece verimli ve istifadeli bir program oldu. 

Talha Latif Akdeniz (BURSA)

 Program gerçekten istifadeli geçti. Yaz tatilimi dolu dolu geçirdim diyebilirim. Farklı farklı illerden Risale-i Nur’a vâkıf abilerimiz gelip bizlere ders yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Her Nur Talebesinin bu programa en az bir kez katılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de önümüzdeki senelerde programa tekrar katılmayı düşünüyorum.

Yaşar Avcı (AFYONKARAHİSAR)

Hızlandırılmış Eğitim’in bir ihtiyaç olduğu, bu eğitime katılmadan anlaşılmaz. Risale-i Nur’u anlamada tecrübe sahibi abilerle yeni bir okuma prensibine sahip olabiliriz. Güzel, faideli bir programdı. Eksik olduğumuz konularda da abilerle müzakere etme imkânı bulduk. Hizmet etmeyi isteyen her kardeşimin bu programa katılmasını tavsiye ederim.

Seyda Kılıç (DÜZCE)

Burada çok güzel bir uhuvvet ortamı vardı kardeşliğimizi bize tekrardan hatırlattı. Program süresince programa katılan abilerin Risale-i Nur’u anlamamıza çok katkıları oldu. Bütün abilerimiz ve kardeşlerimizden Allah razı olsun. 

Osman Yiğit (GEBZE) 

Her sene imkânlar nisbetinde katılmaya çalışıyorum. Kardeşlerle birşeyler paylaşmaktan ziyade, her defasında yeni şeyler öğreniyorum.. Konu Risale-i Nur’a derinlemesine nüfuz etmek olunca her yeni gün yeni açılımları netice veriyor. Tabi burada hülâsa olarak yapılan dersler, daha çok okumaya, müzakere etmeye ve bu hakikatleri neşretmeye çalışmanın teşviki mahiyetindedir. Ömür boyu unutulmayacak dostlukların başlaması ve müfritane irtibat dairesinin genişlemesi de programın meyvelerinden. Herkese mahallindeki hizmetlerde muvaffakiyetler dilerim.

Ömer Alan (KONYA)

Risale-i Nur Eğitim Merkezi’nin uzun yıllardır düzenlediği Hızlandırılmış Eğitim programına bu sene katılma imkânı buldum. Program istifadeli ve şevke medar oldu inşallah. Risale-i Nur ve Üstadın mahiyeti hakkında yaptığımız müzakereli dersler de oldukça verimliydi. Programa katılan ağabey ve kardeşlere teşekkür eder, henüz katıl(a)mamış olan kardeşlerimize de en samimî duygularımla gelecek sene katılmalarını tavsiye ederim...

Muhammed Nur Zengin (KONYA)

Bu zamanın en dehşetli meselesi ve elde kor olan imanı ve bu iman ilminin tedrisinde rehberimiz olan Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nur ile yaklaşık bir ay muhatab olduk. Hep birlikte iştiyakla, nakıs olduğumuz çeşitli meselelerin izahlarını, ihtaratlarını, ikazatlarını bir kez daha hatırlayarak dinleyerek iştiyakımız iltizama dönüştü. Bu ulvî havanın manevî yönü “tefsir-i Kur’ân” olmakla birlikte maddî yönünde beraber katıldığımız kardeşlerim ve ülkenin farklı illerinden gelen ağabeylerimizle beraberliğimizdir. Bu programın şahsıma en büyük katkılarından biri “fenafilihvan”ı yaşamak ve bu hali bir ömre yaymak arzusudur. Böylesine âli içtimalar cemaatimize günlerden esen şevk rüzgârı olduğuna kaniim ve bu rüzgâr emektar ağabeylerinde sıkça dillendirdiği bir husus olduğundan gençlerin ciddî teveccühü umudumdur.

Erkan Açıkça (GEBZE):

Sayın ağabeyler sevgili kardeşler yıl 2018 Temmuz ayında herkes dışarda gezerken eğitim programında  da derslerin sıkıcı geçeceğinin zannıyla geldim, fakat süre zarfında bu zannımı tam tersine çevirdi. Meğer bizler yazın o dışarıdaki rehavetten kalbimiz ve ruhumuzun ne kadar daraldığının farkında bile değilmişiz. Hızlandırılmışa katılınca asıl güzelliklerin burda olduğunu dışarıdaki hayatın günahlarla dolu cezbediciliğinin malayani olduğunu anladım bu hakikatlerin anlaşılmasına medar olduğu için bu programı herkese şiddetle tavsiye ederim.

Abdullah Kayserilioğlu (ANKARA)

Risale-i Nur Hızlandırılmış Eğitim Programı’nı duyduğumda onun diğer okuma programları Külliyat Bitirme Programı ve benzeri programlar gibi düşünüyordum, fakat Hızlandırılmış Eğitim de ana konularda kendini geliştirmiş ağabeylerden müzakere ve mütalâa eşliğinde konuları beraberce okuduk çok farklı pencerelerden bakma imkânı bulduk bu da şahsî okumalara nazaran bende etkisi daha fazla oldu buraya gelecek kardeşlere gelmeden en az bir defa Külliyat Bitirme Programları’na katılmalarını tavsiye ederim. Ayrıca birbirini tamamlayan programlar olarak çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

Rasin Tekeli (TRABZON)

Bir ay süren uhuvvet dolu bir programı ifa ettik. Çokça notlar alıp istifade ettiğimiz, Kur’ân-ı Kerîm’in dört temel esası olan tevhid, haşir, nübüvvet, adalet ve ubudiyet, meslek-meşrebimizi, Bediüzzaman’ın hayat merhalelerini didik didik işlediğimiz verimli bir programı geride bıraktık.

Haber: Veysel Karahan - Osman Albay

Okunma Sayısı: 1103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı