"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Torba kanun ne getiriyor?

05 Temmuz 2012, Perşembe
Bazı kanunlarda değişiklik yapan ‘torba teklif’, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni kanunla bu yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı’na 30 bin öğretmen, 950 Şube Müdürü kadrosu; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne polis memuru alımı için 30 bin; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 6 şube müdürü; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez teşkilâtına 149, taşra teşkilâtına 8, yurtdışı teşkilâtına 10 olmak üzere toplam 167; Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 başkanlık müşaviri; ÖSYM Başkanlığı’na 5’i başkanlık müşaviri olmak üzere 7; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 5 müşavir; YÖK Başkanlığı’na 5 başkanlık müşaviri ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne 300 kadro ihdas ediliyor. Yeni yasa gündelik hayatı ilgilendiren birçok köklü yenilik getiriyor.

KİRACILARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYE ERTELEME
İşyeri kiralarında; Türk Borçlar Kanunu’nun, ‘’kira ilişkisinin devri’’, ‘’kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi’’, ‘’önemli sebepler’’, ‘’bağlantılı sözleşme’’, ‘’kiracının güvence vermesi’’, ‘’kira bedeli’’, ‘’kiracı  aleyhine düzenleme yasağı’’, ‘’konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi’’ ile ‘’dâvâ sebeplerinin sınırlılığı’’ başlıklı maddeleri, 1 Temmuz tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacak.

ÖSYM ŞİRKET KURACAK
‘’Faaliyetleri ile ilgili şirket kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak’’, ÖSYM’nin görevleri arasında sayılacak. ÖSYM’nin 2 olan başkan yardımcısı sayısı 3’e, 7 olan Yönetim Kurulu üye sayısı 8’e çıkarılacak. ÖSYM Yönetim Kurulu, Başkanlığın sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını sağlamak üzere şirket kurulmasını veya kurulu şirketlere iştirak edilebilmesini Bakanlar Kurulu’na teklif edebilecek. ÖSYM’de ‘’Dış İlişkiler ve İş Geliştirme’’ ile ‘’Sınav Görevlileri Yönetimi’’ adlı iki daire başkanlığı kurulacak. ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcıları, kurulan şirketlerde görev alabilecek.

ÜNİVERSİTELİLERE İKİNCİ AF
2012 yılında Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilâve edilecek ortaöğretim başarı puanları, YÖK Genel Kurulu’nun aldığı karar uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacak. Torba yasayla birlikte geçen yıl çıkarılan aftan çeşitli sebeplerle yararlanamayan öğrencilere, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları şartıyla yeni bir hak tanınacak. Uluslar arası ortak lisans programları çerçevesinde öğrenim görenler de dahil olmak üzere öğrenciler, başvurularını takip eden eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.Tıp fakültesi son sınıfında okuyan öğrencilere, uygulama çalışmaları karşılığında aylık ödenecek.

İLKOKUL MEZUNUNA EHLİYET
Sürücü belgesi alacaklarda, 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartı yerine, en az ilkokul düzeyinde eğitim alma şartı aranacak.

SINAVLARDA GÜVENLİK ARTTIRILIYOR
Yeni yasada son yıllarda yaşanan sınav skandallarıyla ilgili bir düzenleme de bulunuyor. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilânından 1 yıl yerine 6 ay, cevap kağıtları ise 2 yıl yerine 1 yıl sonra imha edilecek. Soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesi ve esnasında sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazlar kullanılarak güvenlik sağlanacak.

TÜBİTAK’IN GÖREVLERİ YENİDEN BELİRLENİYOR
Kanunla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) görevleri yeniden belirleniyor. Kurum; kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarma merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurtdışı irtibat büroları kurmak, destek programları oluşturmak, işbirliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve desteklemek gibi görevleri yapacak. Ayrıca ödül, burs ve teşvik ikramiyesi verecek, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda teminat alınmaksızın hibe ve kredi olarak sermaye desteği sağlayabilecek, ön ödemede bulunacak. TÜBİTAK Başkanı’nın görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan başkan için de uygulanacak.

BAŞKENT DOĞALGAZ’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Kanunla, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ortaklıklarına ait Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin sermayesinde bulunan yüzde 20 oranındaki hisse de özelleştirme kapsam ve programına alınarak, yüzde 80 oranındaki hissenin satışı ile birlikte özelleştirilecek. Böylece, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü’nün BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Hazine’ye olan borçlarının bir an önce ödenmesi amaçlanıyor.

TERÖR MAĞDURLARINA AYLIK
Uludere olayı gibi olaylarda vefat eden vatandaşların ailelerine ve yaralananların kendilerine aylık ödenecek. Bu kapsamda ölen kişi sayısı yaklaşık 4 bin, yaralanan ise bin kişi. Malul olanlar, vefat edenler ve malul olanların eşleri, anne ve babaları ile çocukları; tren, vapur, belediye ile özel toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edecek. Trafik veya yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlayanlar da yaralanmaları ya da ölmeleri halinde Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınıyor. Harp malulü olanlar, aylık bağlanan er ve erbaşlar ile siviller de faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler; memur kadroları, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının yüzde 2’sini terör eylemlerinden etkilenen kişilerin istihdamı için ayıracak. Terör eylemleri dolayısıyla malul olan sivil vatandaşların kendileri ile ölenlerin yakınları, düzenlemenin yayımını takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için ödeme yapılmayacak. 

ŞEHİT YAKINLARINA SOSYAL YARDIM

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanlar veya bu kuruluşlardan aylık alanlardan fakir ve muhtaç durumda bulunanların hane içindeki kişi başına düşen geliri, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgarî ücretin üçte birinden az ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımı alabilecek. Afetlerden zarar görenler ile şehit yakınları ve gaziler de bu yardımlardan yararlanabilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan yardımlar, geri ödemeye tabi proje destekleri ile yaşlılık ve özürlülük yardımları, kişinin muvafakati olsa bile haczedilemeyecek.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI SORGULAMA YAPABİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşları, Adalet Bakanlığı’nın belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde, kişilerle ilgili olarak adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilecek. Gerçek kişiler kendileriyle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtlarını, yine bakanlığı belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilecek, sonucu, fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilecek.

TIBBÎ ZORUNLULUK OLURSA SEZARYANA İZİN

TBMM Genel Kurulu’nda, tıbbî zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbî zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulacak.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE NARGİLE DE YASAK

 Tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logoları; tütün ürünleri sektörü dışındaki firma ve ürünlerle ilişkilendirilemeyecek. 18 yaşından küçüklere, tütün ürünleri gibi nargile satışı da yapılamayacak. Nargile şişelerinin üzerine tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar ve mesajlar konulacak. Çevreye izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkları atanlara 50 TL para cezası verilecek; kişi, çevre kirliliğini derhal giderirse para cezasına çarptırılmayacak. Özelde çalışan profesör ve doçentler, eğitim ve araştırma hastanelerinde sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilecek.

Okunma Sayısı: 1859
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı