"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

12 Haziran 2017, Pazartesi 16:13
Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı diyerek ''Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.'' ifadeleriyle konunun önemine dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Said Nursi çocuklara Kur'an öğretmenin önemine işaret ederek ve çocuklara Kur’ân öğretmenin Nur Talebelerinin mühim vazifelerinden birtanesi olduğuna dikkat çekiyor

Yaz Kur'an kursları başladı...

Yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camisinin avlusunda açılış etkinliği gerçekleştirildi. Mehter takımı da etkinlikte yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği etkinlikte küçük çocuklar ilahi söyledi. Kursa kaydolan öğrenciler "Gel Bu Yaz Kur'an-ı Gönlüne Yaz" dövizleri taşıdı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, okulların tatile girmesiyle camilerde ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i okuma eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ramazan ayında çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşacağını belirten Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim'i harfleriyle öğrenecekler. Kur'an'ın manasına aşina olacaklar. Camiyi tanıyacaklar, cemaatle tanışacaklar. Bu ramazan iklimindeki buluşmayı önemsiyoruz. O nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan ayında Kur'an kurslarının açılmasına karar verdi." diye konuştu.

"Çocukların çocuk yaşta camilerle tanışması önemlidir"

Cami cemaatine seslenen Yılmaz, cemaate, teravih namazlarına gelen çocuklara saflarda yer açmalarını, çocuklara şefkatle davranmalarını ve çocukların yaramazlıklarını hoşgörü ile karşılamalarını tavsiye etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vvesselam- torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i -Radıyallahu Anh- kucağına alarak minbere çıktığını hatırlatan Yılmaz, "Namazını torunu sırtındadır, düşmesin diye uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Camilerin çocuklarla buluşması çok anlamlı. Camilerde çocuk sesi duymak istemeyen insanlarımız vardı. Bu gelenek elhamdülillah yıkılıyor. Camilerimizin çocuk sesi ile cıvıldaması, çınlaması bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir müjde mesajıdır. Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbali ile ilgili kaygılar taşıması normaldir. Çocukların çocuk yaşta camilerle tanışması önemlidir. Burada en çok görev hocalarımıza ve cami cemaatine düşüyor. Geleceğin cemaati bugünkü çocuklar olacak." ifadelerini kullandı.

Camilerdeki Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde gerçekleştirildiğine vurgu yapan Yılmaz, velilerden çocukları gönül rahatlığı ile camilerdeki kurslara göndermelerini istedi. 

***

Okumak için tıklayınız:

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

***

Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

***

'Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir'

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/yaz-kur-an-kurslari-aciliyor-cocuklara-kur-an-ogretmek-muhim-bir-vazifemizdir_399202

Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

 

Mehmed Zekeriya’nın bir mektubunu aldım… Nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur’ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor. (…) Herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’ân öğretmek…

Aziz, sıddık, ciddî, samimî âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur’âniyede çalışkan bir arkadaşım Refet Bey,

Mektubunuz beni mesrur etti. Biliniz ki, iki sene evvel mâbeynimizde hararetli bir uhuvvet başladı. Sonra bazı ârızalarla ileri gitmedi. Müjde, şimdi ileri gidiyor. Çünkü, Hüsrev bana yazdığı mektubunda, senden çok memnun olduğunu, Barla’dan döndükten sonra seni istediğim tarzda bana gösteriyor.

Demek tam onunla ittihad ve teşrik-i mesâi ediyorsun. Elinden geldiği kadar onunla münasebeti kuvvetleştir. Hem herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’ân öğretmek olduğundan, sen bu vazifeyi yapmaya başladın. Sen birinci talebelerden olduğundan, inşaallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem çocuk benim de evlâd-ı mâneviyemdir; ona verdiğin ders, yarısı senin namına ise, yarısı da benim hesabıma olmalıdır.

Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri pek zahirdir. Isparta bir camidir. Hüsrev, Refet, Lütfü, Rüşdü gibi zatların samimî mütesânid heyetin şahs-ı mânevîsi sana Said sûretinde gösterilmiş. Risalelerle verdiğiniz ders ise, va’z u nasihat sûretinde gösterilmiş. Sen namazı kılmadığınızdan geç kalıp, acele ederek derse yetişmek tâbiri, Sözler’in neşri haricinde bazı vezâif-i diniye, hem bir parça tembellik, sizi birincilik hakkın olan birinci derste ikinci derecede kaldığınıza işaret edip, seni ikaz ediyor.

Her neyse... Ben senden şimdi çok memnunum ve oradaki kardeşlerim dahi senden çok memnundurlar. Cenâb-ı Hak bize ve size tarîk-i Hakta hizmet-i Kur’âniyede sebat ve metânet versin. Âmin. Kayınpederiniz Hacı İbrahim Efendiye çok selâmla Bedreddin’e ve hemşireme çok duâ ediyorum.

Barla Lâhikası, s. 173-74

***

İnebolu civarında bulunan ve Nurlara güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeşlerimizden Mehmed Zekeriya’nın bir mektubunu aldım. Endişelerimi izale edip beni mesrur eyledi. Şimdi Nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur’ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor.

Ona yazınız ki: Bu hizmetin, aynen eskide Nur’lara çalışmanız gibi kıymetlidir. Hem, senin yazdığın kesretli risâleler, senin bedeline Nur’ların neşrine hizmet ederler. Merak etmesin; o eski makamını muhafaza ediyor. 

Emirdağ Lahikası, s. 152

***

Kur’ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Söz’de beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân; bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır; hem bütün mevcudatın İlâhı unvanıyla Allah’ın fermanıdır; hem bütün semâvat ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır; hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir; hem saltanat-ı âmme-i Sübhâniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir; hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir; hem Ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır; hem İsm-i Âzamın muhitinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir.

Sözler, s. 331

***

Çocuk, Yaratıcısını tanımakla mutlu olabilir

Dördüncü taife ki, çocuklardır.

Bunlar hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da, zaaf ve acz ve iktidarsızlık noktasında, merhametkâr, kudretli bir Hâlıkı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidatları mesudâne inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki müthiş ehval ve ahvâle karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî telkinatıyla o masumlar hayata müştakâne bakabilirler. Acaba, alâkaları pek az olduğu terakkiyât-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i mâneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek, nursuz, sırf maddî, felsefî düsturların taliminde midir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuk-yaraticisini-tanimakla-mutlu-olabilir_394453

Cenab-ı Hakk'ın değerli emanetleri: Çocukların talimi ve manevi eğitim

Cenab-ı Hakk'ın bir güzel emaneti ve hediyesi olan çocukların eğitimi oldukça önemlidir.

Çocukların öncelikli hedef olarak hem dünya hem de ahiret hayatlarını tehlikelerden korumak ve çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek anne ve babaların en önemli vazifelerindendir. 

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Eğitimci Yazarı Abdülbaki Çimiç'in Risale-i Nur Külliyatı'nan ilhamla kaleme aldığı önemli makaleyi istifadenize sunuyoruz;

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/cenab-i-hakk-in-degerli-emanetleri-cocuklarin-talimi-ve-manevi-egitim_364460

AA

Etiketler: kur'an kursu
Okunma Sayısı: 1679
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı