26 Haziran 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Aile

Çocuk, hobisini kabiliyetine göre seçmeli

BAYINDIR Hastanesi Kavaklıdere'den Klinik Psikolog Nilüfer Erkin, çocuğun hangi konuda yeteneği olduğunu araştırmak, keşfetmek ve onu teşvik etme görevinin anne-babada olduğunu belirtti.

Erkin, anne-babaların çocukların hobilerini kendi tercihlerine göre değil, çocuklarının yeteneklerine göre seçmeleri gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Unutulmamalıdır ki seçilen hobi anne-babanın tercih ettiği değil çocuğun yeteneği olan ve eğlendiği bir alan olmalıdır.” dedi.

Anne-babaların çocukları büyütürken onların fiziksel gelişimlerine ve sağlıklı olmalarına önem verdiklerini, aynı şekilde kişilik gelişimlerine ve psikolojik olarak da sağlıklı olmalarına önem vermeleri gerektiğini vurguladı. Kişilik gelişimi sürecinde çocuğun kendine güven duygusunu geliştirmesinin desteklenmesi gerektiğine değinen Erkin, şunları kaydetti; “Kendine güven duygusu yüksek olan bireylerin hedef belirleme, bu hedefe yönelik karar verme ve harekete geçme, insanlar arası ilişki kurma ve problem çözme becerilerinin de daha gelişmiş olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kendine güven duygusunu çocukluktan başlayarak desteklemek hem çocukluk çağlarında, hem de sonraki yaşlarda bireyin kişisel gelişimini desteklemek anlamına gelir ve psikolojik olarak sağlıklı kalmasını sağlar”

Çocuğun yetenekli olduğu bir hobi ile uğraşmasının sadece eğlenceli vakit geçirmesini sağlamadığını aynı zamanda becerisini sergileyip, üretici ve başarılı olabildiğini gördüğünden kendine güvenini de desteklediğini dile getiren Erkin, “Her hangi bir müzik aletini çalmak, koroda şarkı söylemek, tiyatro çalışması içinde olmak, resim veya seramik yapmak, bireysel veya takımla yapılan bir spor dalıyla ilgilenmek, bilim ve teknolojiye yönelik bir kursa devam etmek çocukları yönlendirebileceğimiz hobi alanlarıdır” dedi.

Öğretmenden destek alınabilir

ERKİN, okul öncesi dönemdeki eğitim faaliyetleri içerisinde çocukların becerilerinin de ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek, çocuğa uygun hobi alanları konusunda öğretmenlerinden destek alınabileceğini ifade etti. Erkin, “Anne-babalar özellikle anasınıfı ve ilkokula giden çocukların okula gitmek istememek ve ödev yapmamak gibi problemler yaşadığını dile getirmektedir. Çocuğun okula olan ilgisini korumak ve başarısını desteklemek için de hobilerden faydalanılabilir. Sadece okula gitmek ve ödev yapmak bir süre sonra çocukları sıkabilmektedir. Oysa çocuk sıkıcı olabilecek okul ödevleriyle ilgilenmesi sonrasında eğlenceli olan hobi etkinliğine geçebileceğini bildiği zaman okuluyla ilgili sorumluluklarını daha kolay yerine getirebilmekte ve başarılı olduğunu gördükçe okula olan ilgisini kaybetmemektedir” diye konuştu.

26.06.2009


TV’yi bakıcı olarak kullanmayın

EVDE televizyonu sürekli açık bırakmanın, küçük çocukların dil ve zekâ gelişimine zarar verdiği bildirildi.

Washington Üniversitesinden Dimitri Christakis ve eki- binin yaptığı araştırma, izlenmese bile evde sürekli televiz- yonun açık olmasının çocukların duyduğu ve telaffuz ettiği kelime sayısını azalttığını gösterdi.Bilim adamları, 2 yıl boyunca aralıklı olarak, 2 aylık ve 4 yaşındaki 329 çocuğun gelişimini 12-16 saatlik süreçlerde ne duydukları ve ne dediklerini kaydeden bir aygıt yardımıyla inceledi. Araştırma, televizyonun açık olduğu her saat çocuklar yetişkinlerden 500 ila 1000 kelime daha az duyduğunu ortaya koydu. Christakis, televizyonun sürekli açık olmasının çocukların yanı sıra onlarla ilgilenenlerin de sözlü ifadesine zarar verdiğini, dolayısıyla bebeklerin gelişimini etkilediğini vurguladı. Yetişkinlerin genellikle saatte yaklaşık 941 kelime kullandığını belirten Christakis, çocuk televiz- yonun sesini duyabildiğinde bu kelimelerin neredeyse tamamının “kaybolduğuna” dikkati çekerek, araştırmanın televizyona aşırı maruz kalma ve dil gelişimindeki gerilik arasındaki bağlantıyı açıklayabileceğini ifade etti.

Araştırmada dilin beynin gelişiminde kilit öge olduğu, televizyona sürekli, aşırı maruz kalmanın dikkat yeteneğinde olabileceği gibi başka geriliklere de yol açabileceği vurgulandı.

26.06.2009


Çocuğunuza sorun çözmeyi nasıl öğretirsiniz?

GÜNÜMÜZDE çocuklarına, sorun çözmede yardımcı olan aile sayısı çok azdır.

Çocuğunuza zaman ayırıp, onunla karşılaştığı sorunu çözme konusunda tartışın ya da aile içinde örnek olun. Bunun için en iyi yöntem aile toplantılarıdır. Aile toplantılarında bulunmayı zorunlu kılmak çocuklar için iyi bir aile lideri olduğunuz konusunda olumlu bir mesaj verecektir. Bu toplantıları özellikle çok zaman almayacak şekilde ayarlayın. Meselâ; yarım saat yeter.

Başlangıç olarak anne ve baba bu yöntem sırasında belli kurallara uymalıdır. Bunlar:

1. Zamanı iyi ayarlayın. Zamanında başlayıp zamanında bitirin.

2. Çocuklarınız konuşurken sözünü kesmeyin.

3. Düşüncelerine saygılı olun ve eleştirmeyin.

4. Bütün aile bireylerinin katılmasını sağlayın; fakat katılmayanları katılmaları için zorlamayın.

Toplantı sırasında zamanın yarısını bireylerin kendi sorunlarına yönelik tartışıp düşündükten sonra sonuç çıkarmalarına ayırın. Diğer yarısını da aile olarak sorunlarınızı tartışıp sonuç çıkarmaya ayırın.

26.06.2009


Çocuğunuza sorun çözmeyi nasıl öğretirsiniz?

GÜNÜMÜZDE çocuklarına, sorun çözmede yardımcı olan aile sayısı çok azdır.

Çocuğunuza zaman ayırıp, onunla karşılaştığı sorunu çözme konusunda tartışın ya da aile içinde örnek olun. Bunun için en iyi yöntem aile toplantılarıdır. Aile toplantılarında bulunmayı zorunlu kılmak çocuklar için iyi bir aile lideri olduğunuz konusunda olumlu bir mesaj verecektir. Bu toplantıları özellikle çok zaman almayacak şekilde ayarlayın. Meselâ; yarım saat yeter.

Başlangıç olarak anne ve baba bu yöntem sırasında belli kurallara uymalıdır. Bunlar:

1. Zamanı iyi ayarlayın. Zamanında başlayıp zamanında bitirin.

2. Çocuklarınız konuşurken sözünü kesmeyin.

3. Düşüncelerine saygılı olun ve eleştirmeyin.

4. Bütün aile bireylerinin katılmasını sağlayın; fakat katılmayanları katılmaları için zorlamayın.

Toplantı sırasında zamanın yarısını bireylerin kendi sorunlarına yönelik tartışıp düşündükten sonra sonuç çıkarmalarına ayırın. Diğer yarısını da aile olarak sorunlarınızı tartışıp sonuç çıkarmaya ayırın.

Sorunlarınızı çözerken şu yöntemi kullanın.

Basit bir sorun çözme yöntemi.

1. Sorunun ne olduğunu belirleyin.

2. Sorunu çözmeye yönelik olarak geçerli çözümler düşünün.

3. Bulduğunuz çözüm yollarını birbirleri ile karşılaştırın.

4. İçlerinden sorunu çözmede en iyi olanını seçin ve uygulayın.

Bir sonraki yapacağınız toplantıda bulduğunuz çözümün nasıl sonuç verdiğini anlatın.

26.06.2009


İLGİNÇ BİLMECELER

Termometrenin düşmesi neyi gösterir? (Çivinin iyi çakılmadığını!) Adem peygamberin sahip olmadığı ama çocukların sahip olduğu şey nedir? (Anne-Baba)

26.06.2009


BİLMECELER

Sıcak evin direği Tıp tıp eder yüreği (Baba) Kuyruğu var, canlı değil Konuşur, ama insan değil Camı var, ama pencere değil (Televizyon)

26.06.2009


FIKRALAR

Arabanın plâkası

AYSEL ile Orhan bir müzeyi geziyorlarmış. Bir Mısır mumyasının önüne gelmişler. Hayretle mumyayı incelerken, gözlerine mumyanın önündeki bir yazı ilişmiş. “M.Ö. 2000”

Aysel, “M. Ö. 2000 ne demek?”diye sormuş. Orhan cevap vermiş:

“Bunda anlamayacak ne var? Adama çarpıp da onu bu hale getiren arabanın plâkası.”

Din dersi

DİN dersinde öğretmen öğrencilere cennet ve cehennemi anlatır. Cennetin güzelliklerinden bahseder ve bütün sınıfa sorar:

“Kimler cennete gitmek ister?”

Herkes el kaldırır. Sadece son sıradaki küçük kız elini kaldırmaz. Öğretmen sorar:

“Esra niye cennete gitmek istemiyorsun?” Küçük kız cevap verir:

“Annem, okuldan çıkınca doğru eve gel diyor hocam.”

26.06.2009


ZEKÂ SORULARI

İÇİ su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden oynatarak öyle bir değişiklik yapın ki bardaklar dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş şeklinde sıralansın.

CEVAP:

2 numaralı bardaktaki su 5 numaralı bardağa dökülürse istenilen diziliş gerçekleşmiş olur.

***

A - C - G - L - N - O Hangi harf farklıdır?

CEVAP:

A. Tek bir hamlede (el hiç kaldırılmadan) çizilemeyecek harf A dır.

***

Öyle iki pozitif sayı bulun ki, çarpımları tek basamaklı, toplamları ise iki basamaklı olsun.

CEVAP:

1 ve 9

26.06.2009


TEKERLEME

Tavşan

Kapıdan tavşan

geçti mi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi?

Kestim

Tuzladın mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana ayırdın mı?

Ayırdım

Hangi dolaba koydun?

Çık çık dolaba

koydum

Haydi al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş.

Vayı vay, miyav

26.06.2009

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.