"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Avrupa Konseyi’ne gönderilen rapordan: Rus mahkemelerinden âdil kararlar bekliyoruz

15 Ekim 2018, Pazartesi 00:22
Rus yargısının, “radikalizm/aşırıcılık”la hiçbir alâkası olmayan, anarşi ve terörü şiddetle reddeden, umumî barışı, insanî değerleri esas alan Nur talebeleri hakkında haksız isnadlardan azâde doğru hüküm vereceğine inanıyoruz.

DİZİ YAZISI: RUSYA'DA RİSALE-İ NUR DAVALARI - 8

CEVHER İLHAN - cevher@ye­ni­as­ya.com.tr

***

RİSALELERİN TEMEL MESAJI: BARIŞ, AHLÂK, HAK VE HUKUK…

İddianâmelerde Nur Risaleleri, başka bazı kitaplarla, Nur Talebeleri de başka bazı radikal unsurlarla, aşırı gruplarla, terör örgütleriyle karıştırılmıştır.

Risale-i Nurlar’ın temel mesajı; insanın Yaratıcısını tanıması, ahlâklı olması, hak ve hukuka bağlılık duygusu içinde yaşamasıdır. İnsanın gerçek mutluluğunun iman ve ahlâkla mümkün olduğunu anlatmakta, dinî kavram ve konuları analitik bir metotla aklen ve bilimsel olarak izâh ve ispat etmektedir. 

Risaleler, bu özelliği sebebiyle birçok dünya üniversitesinde lisans ve lisansüstü/doktora seviyesinde ilmî araştırmaların konusu olmaktadır. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde paneller, konferanslar, seminerler düzenlenmektedir. 

“MÜSBET HAREKET”LE SULH VE NİZÂMA ÇALIŞMAK…

Nur Risaleleri’ni okuyanlar, bu eserlerin yazarı tarafından, daima müsbet/olumlu hareketlere teşvik edilmiş, bu tavsiyeye uyan tâkipçileri de, daima müsbet hareket etmişler, insanları olumsuz eylemlere sevk eden herhangi bir tavır ve davranışları olmamıştır. 

Hülâsa; “Nur Risaleleri’nin tercümesi”, ilmî, felsefî, dinî bir eserin tercümesidir. “Kitapların cemaat ile beraber okunması”nın, her edebî, ilmî, felsefî ve fikrî eserde olduğu gibi, okunan kitabın daha iyi anlaşılması için bir irfan ve kültür hizmetinin ötesinde bir maksadı yoktur. 

Kur’ân hakikatlerini kuvvetli delillerle beyân, ispat ve izâh eden, Kur’ân’ın kuvvetli bir tefsiri olan, müstesnâ bir edebiyat, belâgat ve orijinal bir üslûpla, doğrudan doğruya Kur’ân’ın feyzinden ilhamen yazılan Nur Risaleleri’nde bütünüyle sosyal hayatın temel taşı olan asâyiş ve emniyetin muhâfazası esastır. Teröre, kargaşaya, kaosa sürükleyen çatışmaya her ne sebeple olursa olsun asla onay verilmez. 

NUR TALEBELERİ, ANARŞİYE, TERÖRE, AYRIMCILIĞA KARŞIDIR

Bu ders ve ikazladır ki Nurcular anarşiye, bozgunculuğa, teröre karşıdırlar ve daima barışa, diyaloğa ve büyük mânevî bunalımlar geçiren insanlığın temel problemleri için işbirliğine taraftardırlar. Zira Said Nursî’ye göre, “Medenilere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile (zorla) değildir.” 

Bölgesel, küresel barış ve işbirliği politikaları öngören Rusya Federasyonu’nun, 140 milyonu aşan nüfusu içinde 20 milyonu aşan Müslüman nüfusu dikkate alarak İslâm Konferansı Teşkilâtı’na (İİT), “gözlemci üye” olması bu bağlamda manidardır.

NUR TALEBELERİ TEMSİLCİSİNİN “RUSYA VE İSLÂM DÜNYASI’ KONFERANSINA RESMEN ÇAĞRILMASININ ANLAMI

Yine bundandır ki, 23 Eylül 2009 tarihinde dönemin Rusya Devlet Başkanı Sayın Dmitriy Medvedev himâyesinde gerçekleştirilen Uluslararası 'Rusya ve Müslüman Dünyası: 

Güvenilirlik Hatırı İçin Ortaklık Konferansı’na Bediüzzaman Said Nursî’nin en önde gelen talebelerinden Mustafa Sungur’un resmen dâvet edilmiş ve katılmış olmasının kıymetli anlamını nazarlarınıza sunuyoruz.

Bununla berebar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) imza atan Rusya’nın da üye olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de Risale-i Nur kitapları hakkında olumlu görüş ve kararları olduğu, bu kitaplar ve okuyanlar hakkında olumsuz düşünce ve kanaatlere sahip olmadığı bir gerçektir. 

HAKSIZ İSNAD VE JURNALLERDEN AZÂDE DOĞRU HÜKÜM

Neticede, insanlığa medeniyet, ilim ve irfan öncülüğü yapmış, çağlar boyu dünyayı aydınlatmış Asya'nın kadim ve derin ortak tarihini paylaştığımız, dost ve komşu Rusya'nın mahkemelerinin ve yetkililerin tamamen ilmî ve ahlâkî öğretilerden ibâret olan Nur Risaleleri’ne ve bu kitapları okuyarak ilmî ve ahlâkî çalışmalarda bulunanlara dair yanlış anlaşılmaları izâle etmelerini bekiyoruz.

Rus yargısının, “radikalizm/aşırıcılık”la hiçbir alâkası olmayan, anarşi ve terörü şiddetle reddeden, umumî barışı, insanî değerleri esas alan Nur Talebeleri hakkında haksız isnadlardan azâde doğru hüküm vereceğine inanıyoruz.  

Dünyaca meşhur Puşkin’den Turgenyev’e, Çehov’dan Gorki’ye, Dostoyevski’den Tolstoy’a Rus edebiyatına şaheserler kazandıran ve dünya edebiyatına örnek teşkil eden ünlü ve seçkin kadim Rus edebiyatının öncülerinin ve san’atçılarının sorumluluğunu temsil şuuruyla bin yıllık maddî ve mânevî mahsulatından gelen, asırlara uzanan muazzam ve değerli san’at, kültür ve irfan verâsetini taşıyan Rusya’nın yetkili mercilerinin ve mahkemelerinin, bütünüyle ilmî, felsefî, edebî ve fikrî eserler olan Nur Risaleleri’ni ve Nur Talebeleri’ni önyargısız incelemelerini ricâ ediyoruz.  

Bunu, âdilâne kararlarla adâletin tecellisini, insanlık ve komşuluk hakkı ile ortak tarihten tevârüs eden köklü hukukla, gelecek ufka uzanan yüksek dostluk ve işbirliği perspektifiyle ümit ediyoruz. 

Saygılarımızla…

KUR'ÂN TERCÜMESİ BİLE YASAKLANMAK İSTENDİ

Tesbit şu ki, 1993’ten beri Risale-i Nur merkezli çalışmaların devam ettiği Rusya’da devlet aleyhinde herhangi bir olay ya da zarar söz konusu değilken, 2007’de Moskova Koptev İlçe Mahkemesi’nin Risale-i Nur Külliyatı’na ait 14 eseri “ekstremizm (aşırıcılık) kanunu” kapsamında ele alıp yasaklamasıyla başlayan süreçte olup bitenler, Nur Risaleleri’nin yasaklanmasında Rusya mahkemelerinin tuzağa düşürüldüğünü gösteriyordu. 

Bu süreçte, asılsız ihbar ve sahte jurnallerle saptırılan bazı Rus mahkemelerinin, “bilirkişi” olarak Risalelerin muhtevasını bilmeyen ve değerlendirme yeterliliğine sahip olmayan ateist, materyalist, komünist, islâmofobi zihniyetli maksatlı kişileri atayıp, bunların isnadlarla dolu “raporları”yla kitapları yasaklamaları, vahim suçlamalara karşı çoğu kez savunmaların dahi engellenmesi, yanıltmanın içyüzünü açığa çıkarıyordu.  

Bunun içindir ki, öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bu vetirede olumsuz görüş bildiren “bilirkişiler”in dinî alanlardaki uzmanlıklarını sormuş; ne var ki Rusya mahalli mahkemeleri bu talebi reddederek “dil bilimcilerin ve sosyal psikologların da dinî konularda görüş bildirecekleri”ni ileri sürmüştü.

2008’de Rusya Büyük Mahkemesi’nin, dâvâların muhataplarını çağırmadan, Diyanet temsilcileri ve İnsan Hakları temsilcileri olmadan gizlice toplanıp Risale-i Nur hizmetlerini ülkede yasaklaması, insanların bir araya gelip Risale-i Nur okumalarını, kitapları neşretmelerini “aşırıcılık” olarak görmesi bu komploya gelinmesinin sonucu idi.

Kısacası, itham ve bühtanlarla dolu iddialara karşı mahkemede savunma hakkının dahi tanınmayıp aleyhte insafsızca yürütülen yalanlarla dolu karalama kampanyasıyla kara propaganda vaziyetin vahametini deşifre ediyordu. 

Rusya mahkemelerinin, hukuk, ifâde hürriyeti açısından tam bir hukuksuzluk girdabına sokularak “Küçük Sözler”, “23. Söz”, “Asâyı Musa”, “İhlâs Risalesi”, “Uhuvvet Risalesi”, “Meyve Risalesi”, “Hastalar Risalesi”, “Hanımlar Rehberi”, “Münâcât”, “Ramazan, İktisad ve Şükür Risalesi, Otuz Üç Pencere Risaleleri” gibi bütünüyle ilmî ve imânî kitapların Rusça tercümelerinin yasaklanması, bunun tezâhürü idi. Keza Eylül 2010’da Krasnoyarsk Bölgesi Müslümanları Dini İdâresi tarafından neşredilen ahiret ve haşre dair “Onuncu Söz-Haşir Risalesi”nin Krasnoyarsk Şehir Mahkemesi’nce yasaklanması bu dehşetli girdabın sonucu idi. 

Rusya’da -daha sonra Rusya müftülerinin itirazı üzerine temyiz mahkemesinde iptal edilen- Kur’ân-ı Kerîm’in Rusça tercümesinin yasaklanmasına varan vartada, başta Moskova, Kras- noyarsk, Kaliningrad, Tataristan mahkemeleri başta olmak üzere onlarca mahkeme tarafından Risale-i Nur Külliyatı’na ait 66 eserin yasaklanmasıyla insan hakları, dinî hak ve hürriyetler, düşünce ve ifâde hürriyeti ihlâlleri bütün ağırlığıyla devam ediyordu.

-DEVAM EDECEK-

Okunma Sayısı: 1992
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı