"Gerçekten" haber verir 25 Kasım 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Görüş

19. Yüzyıl Manisa’sında Bir Kültür Ocağı, Entekkeliler Sempozyumu

İki hafta önce Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve MEDAR (Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği) Başkanı sayın M. Veysi Dörtbudak Beyden bir sempozyum duyurusu almıştık. Bu, Manisa Belediyesi, Manisa Aydınlar Ocağı ve MEDAR (Mevlânâ Düşüncesi'nin Araştırmaları Derneği) 15 Kasım'da ortaklaşa düzenlediği “19. Yüzyıl Manisa’sında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu” idi.

Pek çok akademisyenin konuşmacı olarak iştirak ettiği bu sempozyum hakkında muhterem M. Veysi Beyden gelen mesajı aynen köşemize alarak aktaralım:

“Selâm Rahim olan Allah’ın sözüdür, üzerinize olsun Muhterem Ali Bey, Öncelikle nazik teklifiniz için teşekkür ediyor, saygılarımın kabulünü diliyorum.

Gönderilen programda da görüldüğü gibi beş üniversitemizden değerli bilim adamlarımızın katkılarıyla gerçekleşen sempozyuma alaka fevkalâdeydi. Şimdiye kadar 40-50 kişiyle sempozyum yapmaya alışmışken 200-250 kişilik bir dinleyici grubuyla sempozyum gerçekleşti. Bunu Hakkın bir lütfu olarak görüyoruz. Şükür. Bilim adamlarımızın biribirinden değerli olarak sundukları tebliğlerde, konu tezgâha yatırılmış ve bu toplantıların devamı arzusu dile getirilmiştir. Açılış tebliğinde Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konuşmasında:

“Dünyevî hayat kaynaklarının adaletsizce paylaşıldığı ve sorumsuzca tüketildiği, küresel ısınmadan ahlâkî ve mâlî krizlere kadar insanlığın çepeçevre kuşatıldığı günümüz dünyasında tasavvufun istiğna, tevekkül, paylaşma, kucaklama, duyarlılık ve sorumluluk bilincini haiz insanlarını özlüyoruz. Ülkemizin en ücra yerlerinde kıt imkânlarla bol hizmet vermiş gönül insanlarını anmaya, hatırlamaya ve can suyu mesabesindeki din ve dünya anlayışlarını günümüz dünyasına taşımaya şiddetle ihtiyacımız var. Bugün bu niyet bir ölçüde gerçekleşmiş olacaktır." diyerek, bildiğini yaşayan insanlara olan ihtiyacı dile getirmiştir.

Entekkeliler Dergâhı’nın kurucusu Ahmed Vehbi Efendi’nin bilinmeyen bir şiiri de ortaya çıkarılmıştır ki, fakir aşağıda arz ediyor:

 

Mekteb-i irfâna gidip âyet-i Kur’ân okuruz

İlm-i ledün vâkıfıyız nüsha-i insan okuruz

Söylemeyiz mâ-halefe böylece erdik şerefe

Vâkıf olup “Men aref”e nükte-i pinhan okuruz

 

Gelse güzel bezmimize yad gelmese yanımıza

Münkir ermez sırrımıza böylece irfan okuruz

 

Her güzelin dengine biz boyanırız rengine biz

Düşmanının cengine biz tîg ile çevgân okuruz

Birbirini sevmeyenin kendi özün bilmeyenin

Ademe baş eğmeyenin ismini şeytân okuruz

Aşk ile sevda ile biz derd-i dilârâ ile biz

Tabla-i şeyda ile biz böylece dîvân okuruz

Vehbiyâ mestiz ezeli biz severiz her güzeli

Anda görüp Lem Yezel’i ismini cânân okuruz

 

Aşk ü niyaz ile...

Bendeniz

Mehmed Veysi

25.11.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 
Ufo ısıtıcılar, infrared ısıtıcı, kumtel ısıtıcılar.
GAZETE 1.SAYFA

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır