19 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Aile-Sağlık

Evlen, daha mutlu ol

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından gerçekleştirilen ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre kadınlar erkeklere göre daha mutlu yaşıyor.

2009 yılı araştırma sonuçlarına göre kadınlarda mutluluk oranı yüzde 58,1 iken erkeklerde bu oran yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. ‘2009 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ kapsamında 3 bin 561 hane halkında bulunan 18 ve daha yukarı yaştaki 7 bin 546 bireyle görüşülerek hazırlanan raporda ilginç sonuçlara ulaşıldı. TUİK, 2003 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ ile Türkiye’deki bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim ve kişisel sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlardaki memnuniyetlerini ölçüyor. Ayrıca, bireylerin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri de ölçülerek bunların zaman içindeki değişimi takip ediliyor.

Araştırma, 18 ve daha yukarı yaştaki bireyleri kapsıyor. Aynı hanedeki fertlerin ankete cevap verirken birbirlerinden etkilenmemesi için, birbirlerinin cevaplarını duymayacakları uzaklıkta görüşme yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 54,3’ü kendilerini mutlu, yüzde 14,6’sı ise mutsuz olarak ifade etti. 2008 yılı araştırmalarına göre ise mutlu olanların oranı yüzde 55,8 mutsuz olanlar ise yüzde 13,9 olarak gerçekleşmişti. 2009 yılında kadınların erkeklere oranla daha mutlu oldukları belirlendi. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 58,1 iken, erkeklerde bu oran yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyinin değiştiği belirlendi. 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı yüzde 57,4 iken, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde bu oranın yüzde 54,3’e düştüğü gözlendi. İnsanları en fazla mutlu eden iki etken ise ‘aileleri’ ve ‘sağlıklı olmaları’ olarak sıralandı. 2009 yılında kendilerini en çok ailenin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 71,2 iken, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70,7 olarak gerçekleşti. Araştırmada ayrıca kişilerin gelecekleriyle alâkalı sorular da yöneltildi. 2009 yılında kendi geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı yüzde 65,5 olarak gerçekleşirken, kadınların yüzde 67,9’u, erkeklerin ise yüzde 62,8’i kendi geleceklerinden umutlu olduklarını belirtti. 2009 yılında yaşanan ekonomik gelişmelerin bireyler üzerinde etkisi incelendiğinde ise bireylerin yüzde 60’ının daha ucuz ürün tüketmeye başladığı belirlendi. Buna karşılık yüzde 34,3’ünün borçlandığı yüzde 25,9’u eğlence ve tatil masraflarını kıstığı belirlendi.

TUİK araştırmalarına göre eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düzeyinin de arttığı belirlendi. 2009 yılında ilkokul mezunu olanlarda mutluluk oranı yüzde 52,5 iken, yüksekokul ya da üniversite mezunlarında bu oranın yüzde 63,2’ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu belirtiliyor. 2009 yılında evli bireylerin yüzde 57,3’ü mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,8’e kadar düşüyor.

EĞİTİM ARTTIKÇA MUTLULUK ORANI DA

ARTIYOR

TUİK araştırmalarına göre eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düzeyinin de arttığı belirlendi. 2009 yılında ilkokul mezunu olanlarda mutluluk oranı yüzde 52,5 iken, yüksekokul ya da üniversite mezunlarında bu oranın yüzde 63,2’ye yükseldiği belirlendi.

19.02.2010


ASAGEM’den ailelere sorun çözme eğitimi

AİLE ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), ailelerin sorun çözme becerilerini arttırmak amacıyla, kredi kartı kullanımından, medya ve hukuk okuryazarlığına, ev işleri ve çocuk bakımının paylaşılmasından eşle geçirilen zamanın planlanmasına gibi eğitici aktivitelere yer verilen ‘’Aile Eğitimi Müfredat Geliştirme Programı’’ hazırladı.

Ev bütçesi düzenleme, finansal okuryazarlık, enerji tasarrufu ve girişimcilik gibi konulara yer verilen eğitim programında, aile alış verişte modülüyle aile bireylerinin kredi kartı kullanımında birtakım beceriler kazanması hedefleniyor. Eğitim programında, medya ve hukuk okuryazarlığı, ev içi sorumlulukların paylaşımı, eşle geçirilen zamanın planlanması, çocuk gelişiminin takip edilmesi konularda eğitim programında yer alıyor. Yetişkin eğitimi şeklinde düzenlenen aile eğitim programınından yararlanmak isteyenler, istediği alanın istediği modülünü seçebiliyor. Bir aile, sadece ekonomi alanında bir modül tercih ederken, bir başka aile, iletişim modülüyle yetinebiliyor. ‘’Aile hayatını kolaylaştırmayı, sorunları baş edilebilir hale getirmeyi, daha huzurlu, daha yetkin bir yaşama kavuşmayı’’ vaat eden program, ASAGEM’in internet sitesine konulacak. Programdan bireysel olarak yararlanılabileceği gibi belediyeler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar da paket olarak programı satın alabilecek ve kendi logolarıyla kullanabilecek. STK, belediye, kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim programlarına katılanlara sertifika verilecek. Bu kapsamda pilot uygulama Keçiören Belediyesi ile başlayacak.

19.02.2010


Sigarayı Bırakma Polikliniğine büyük ilgi

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde son bir yılda sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların sayısı artarken, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne tiryakiler büyük ilgi gösteriyor.

Simav’da sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısının çok fazla olduğunu dile getiren poliklinik sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı İsmail Obuz, ayda ortalama 15-20 dolayında tiryakinin sigarayı bırakmak için kendilerine başvurduğunu söyledi. Randevu sistemiyle kabul ettiği hastalarına poliklinikte ortalama 15-20 dakika boyunca sigaranın zararlarını anlattığını ifade eden Obuz, bugüne kadar kendisine müracaat eden 200 dolayındaki tiryakiden yarıya yakınının sigarayı bıraktığını kaydetti. Doktor İsmail Obuz’un kendine has yöntemleriyle sigarayı bıraktığını söyleyen Simavlı tiryaki 38 yaşındaki Günay Çırak, kendisi gibi diğer tiryakileri de polikliniğe gitmeye dâvet etti. Çırak, “Ben faydasını gördüm. 20 yıldır içtiğim sigarayı bıraktım” şeklinde konuştu.

19.02.2010


TEB ve SGK bu ay sözleşme yenileyecek

Serbest eczaneler, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında serbest eczanelerden ilâç alımında geçerli olan ve daha önce imzalanan protokol çerçevesinde bu ay itibarıyla sözleşme yenileyecek.

Bu çerçevede, eczaneler, her yıl olduğu gibi TEB tarafından bastırılan sözleşmeyi imzalayacak. TEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, SGK ile yürütülen görüşmeler çerçevesinde TEB ile kurum arasında daha önce imzalanan protokol geçerliliğini koruyacak. SGK’nın dün TEB’e gönderdiği yazıda, 19 Ocak 2009 tarihinde imzalanan protokole göre, kurumun serbest eczanelerle sözleşme yapması gerektiği hatırlatıldı. Buna göre, eczanelerin TEB tarafından bastırılmış bu protokole uygun ‘’tip sözleşmeleri’’ kullanacağı belirtilen yazıda, bu sözleşmenin basım ve dağıtımının da yine Birlik tarafından yapılacağı bildirildi. Sözleşmelerin her yıl Şubat ayında yenilenmesi gerektiği kaydedilen yazıda, sözleşme yenilenmesine ilişkin işlemlerin SGK il müdürlüklerince yürütüleceği belirtildi. TEB’in internet sitesinde de eczanelerle sözleşmelerin yenilenmesine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Duyuruda, sözleşmelerin 1 Mart’a kadar yenilenmesi gerektiği de belirtildi.

19.02.2010


Alıç, şifa deposu

MALATYA Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmada, alıcın antioksidan madde muhtevasının birçok meyve türüne göre çok yüksek olduğu belirlendi.

Enstitüsü Müdür Yardımcısı Kadir Uğurtan Yılmaz, enstitü olarak ‘’Alıçta Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Korunması Projesi’’ ile Türkiye’deki yaklaşık 50 alıç türünü koruma altına almak için arazi çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yaptıkları araştırmada, alıç meyvelerinin biyokimyasal muhtevalarına bakıldığını ifade eden Yılmaz, şu bilgiyi verdi: ‘’Alıcın genetik kaynaklarının toplanması ve korunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda, ülke genelinde 50 alıç türü olduğu belirlendi. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız Malatya, Bingöl, Mersin ve Erzincan illerimizde devam ediyor. Araştırmalarımız sonrasında alıcın antioksidan madde muhtevalarının birçok meyve türüne göre çok daha yüksek değerlerde olduğu belirlendi. Kansere karşı oldukça etkili olan bu değeri, daha önce kızılcıkta da görmüştük. Alıçlar kırmızı, turuncu, sarı ve siyah renkte olmak üzere birkaç türden oluşuyor. Hem sağlık, hem de ekonomi anlamında değer taşıyan bu türlerin korunabilmesi için arazi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’ Alıcın ekonomik anlamda ülkeye ciddî getiri sağlayacağına vurgu yapan Uğurtan Yılmaz, ‘’Hiçbir zaman kayısıya alternatif bir ürün demiyoruz, ama ek gelir sağlanabilecek çok iyi bir ürün’’ diye konuştu. Alıçta bulunan antioksidanın kansere yakalanma riskini azalttığını bildiren Uğurtan Yılmaz, hücreleri kansere karşı koruyan alıçın, farmakolojide kullanılacak bir ürün haline gelmesini beklediklerini söyledi.

19.02.2010


Yaşlı ve hastalar uzaktan takip edilebilecek

BOĞAZİÇİ Üniversitesi (BÜ) Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarında, kalp, şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların ve yaşlıların, uzaktan kontrol edilmesini sağlamaya yönelik ‘’Kablosuz Ağlar Yardımıyla Sağlık Gözetimi’’ sistemi geliştirildi.

BÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Ersoy, Prof. Dr. Lale Akarun ve Doç. Dr. Tuna Tuğcu ile doktora öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, Kandilli Kampüsü’nde kurdukları ‘’akıllı ev’’de kronik hastalığı olanların ve yaşlıların hastanelere gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak ‘’Kablosuz Ağlar Yardımıyla Sağlık Gözetimi’’ sistemini hayata geçirdi. Üniversitenin Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarında geliştirilen ve kısaca ‘’Sağlık Gözetimi’’ adı verilen sistem, evdeki kişinin bileğine takılan sensörlerle, kişinin sağlık durumunun, uzaktan bile istendiği anda kontrol edilebilmesini sağlayacak. Hastanın bileğine takılan sensör, tansiyon, kalp atışı, ateş ve şekerde normal seyrin dışında görülen durumları, bilgisayar veya cep telefonu üzerinden, o kişinin yakınlarına veya takip eden bir sağlık kuruluşuna iletebilme özelliğini taşıyor. Evin içine yerleştirilen kameralar ve sensörlerle, sıcaklık, ışık, rutubet ve sesler sürekli olarak kontrol edilebilecek. Sistemin bin dolara evlere kurulabileceği bildirildi.

19.02.2010

 
Sayfa Başı  Geri

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl