"Gerçekten" haber verir 29 Kasım 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Lahika

Âyet-i Kerime Meâli

Yemin olsun fecre. Ve on geceye. Ve çift ve tek olanlara. Ve gelip geçen geceye. Bunlara yemin etmek, akıl sahiplerine kanaat vermek için yetmez mi?

Fecr Sûresi: 1-5

29.11.2008


Kur'ân'ın senâsına mazhar on gece

Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim,

Evvelâ: "Yemin olsun fecre. Ve on geceye" (Fecr Sûresi, 89:1-2.) senasına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına duâlarınızı isterim.

Saniyen: Nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle, gizli dinsizler bir kısım resmî memurları âlet ederek keyfî kanunlarla ilişiyorlar. Ve has Nurcuların az bir kısmına fütur vermek için çalışıyorlar. Ezcümle, bu mübarek günlerde İstanbul’dan Rehber hakkında dinsizlik damarıyla yazılan ehl-i vukuf raporunu bana gönderdiler. Ben şiddetli ve semli hastalığım için, onlara cevap vermesini sizlere havale ediyorum.

On iki sene evvel yazılan ve aflar ve beraatlar gören ve beş mahkemenin eline geçip ilişilmeyen ve iade edilen ve on bin adama, hususan gençlere zararsız menfaat veren ve zeyilleriyle beraber büyük müdafaatımda bu vatana büyük faydası ispat edilen bu eser hakkında Medresetü’z-Zehra ve şubeleri o ehl-i vukufu susturmak ve kanun namına tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede adalet hesabına dehşetli zulüm ettiklerini ve Rehber hakkında "Dini siyasete âlet etmek var" demelerine mukabil, o vukufsuz ehl-i vukuf siyaseti ve adlî vazifelerini dinsizliğe âlet etmek istediklerini delillerle göstermek vazifesini o Nurcu kardeşlere havale ediyorum.

Emirdağ Lahikası, s. 358

***

Mübarek masumların ve ümmîlerin herbirisine birer hususî teşekkürnâme ve tebriknâme yazmak elimden gelseydi yazacaktım. Öyleyse bu arzumu bilfiil yazılmış gibi kabul etsinler. Ben onların isimlerini bir daire sûretinde yazacağım, duâ vaktinde bakacağım. Hem onları Risale-i Nur’un has şâkirtleri dairesine dahil edip, bütün mânevî kazançlarıma hissedar edeceğim.

Benim tarafımdan onların peder ve validelerine veya akrabalarına ve üstadlarına selâmlarımızı tebliğ ediniz. Cenâb-ı Hak, onları ve evlâtlarını dünyada ve ahirette mesut eylesin. Âmin.

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve duâ ederiz ve duâlarını Kur’ân’ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i âşir olan on gecelerde rica ediyoruz.

Kastamonu Lahikası, s. 83

***

Aziz, sıddık, muktedir, müteyakkız kardeşlerim,

Sizin mübarek leyâli-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Kastamonu Lahikası, s. 162

leyâli-i aşere: Zilhicce ayının, Kur'ân’ın övgüsüne mazhar olan mübarek ilk on gecesi.

leyâli-i âşir: (Bknz. leyali-i aşere)

fecr: Tan vakti, sabaha karşı, güneş doğmadan önceki aydınlık.

sena: Övgü.

mazhar: Nail olma, şereflenme.

fütuhat: Zaferler, fetihler.

mümanaat: Mani olma, engel olma.

fütur: Gevşeklik, usanma, bıkma.

ezcümle: Belli başlı, başlıca, özellikle.

semli: Zehirli.

zeyil: Ek.

ümmî: Okuma yazması olmayan, okumamış.

şâkirt: Talebe, öğrenci.

müteyakkız: Teyakkuz eden, uyanık bulunan.

Bediuzzaman Said Nursi

29.11.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 
Ufo ısıtıcılar, infrared ısıtıcı, kumtel ısıtıcılar.
GAZETE 1.SAYFA

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır