"Gerçekten" haber verir 02 Mayıs 2009
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formuİletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Lahika

Hadis-i Şerif Meâli

Bir Müslümanın, yanında yokken din kardeşi için yapmış olduğu duâ kabul olunur. Bu iş için vazifeli bir melek bulunur. Din kardeşi için hayırla duâ ettiğinde, melek, “Âmin. Kardeşin için istediğinin bir misli de sana verilsin” der.

Câmiü's-Sağîr, No: 2167

02.05.2009


Dünyayı saran mânevî salgın

Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.

Tarihçe-i Hayat, s. 543, (yeni tanzim, s. 959)

***

Maddiyyunluk mânevî tâundur ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazab-ı İlâhîye çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, o tâun da tevessü eder.

Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, No: 108, (yeni tanzim, s. 810)

***

Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut âhireti bilmiyorsan veya Allah’ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür; ondan feryad et.

Lem’alar, 25. Lem’a, 8. Devâ

***

Asıl musîbet ve muzır musîbet, dine gelen musîbettir. Musîbet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musîbetler, hakikat noktasında musîbet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir...

Lem’alar, 2. Lem’a, 5. Nükte

***

Herkesin, imân mukabilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer imân vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?

İşte o dâvâyı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o dâvâyı kaybettirmeyen harika bir dâvâ vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî mâlâyaniyatla iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risâle-i Nur şakirtleri, herbirimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lâzımdır diye kanaatımız var.

Şuâlar, s. 185, (yeni tanzim, s. 317)

Risâle-i Nur, bu zamanda bir tâun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini iptal etmek için, cinnî ve ruhanîlerin vücutlarını kat’î hüccetlerle ispat etmeye çalışmış.

Şuâlar, s. 298, (yeni tanzim, s. 533)

Lügatçe:

garp cemiyeti: Batı toplumu.

veba: Bir çeşit salgın hastalık.

tâun: Salgın hastalık.

sârî: Bulaşıcı.

tefessüh: Bozulma, çürüme, kokup dağılma.

teksif: Yığma, sıklaştırma.

Maddiyyunluk: Materyalizm, maddeye tapmak, her şeyi maddeden ibaret görmek; Allah’ı inkâr etmek.

gazab-ı İlâhî: Allah`ın gazabı, kahrı, cezası.

tevessü: Genişleme.

kasır: Saray.

müzeyyen: Süslü.

bâki: Sonsuz.

ehl-i keşif ve tahkik: Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakîkatleri Allah’ın lütuf ve ihsânıyla bilen tahkik ehli velîler.

vefiyat: Vefatlar, ölümler.

sekerat: Ölüm ânı, can çekiştirme, ölmek üzere olan bir kimsenin kendinden geçmesi.

âfâkî: Dünyaya ait sıradan meseleler ve hâdiseler.

mâlâyaniyat: Mânâsız, lüzumsuz, boş şeyler.

tâun-u beşerî: İnsanlığın salgın hastalığı.

kat’î: Kesin.

hüccet: Senet, vesika, delil.

02.05.2009

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır

Kurumsal Linkler:
Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl

Reklam Linkleri:
Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis