Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 19 Haziran 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Lahika

ÂYET-İ KERİME MEÂLİ

“Benim de, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Ona ibadet edin. Dos doğru yol işte budur.”

Zuhruf Sûresi: 64

19.06.2007


HADİS-İ ŞERİF MEÂLİ

Malının zekâtını verdiğinde gelecek kötülükleri gidermiş olursun.

Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 211

19.06.2007


Irkçılık, parçalama ve yutma oyunudur

Fikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfî bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar.

Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeâmetli bir kuvvet var. Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara “Fikr-i milliyeti bırakınız” denilmez. Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır:

Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adâvetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki, hadis-i şerifte ferman etmiş: “El-İslâmiyyetü cebbeti’l-asabiyyete’l-cahiliyyeh”1 ve Kur’ân da ferman etmiş: “Kâfirler, kalblerine cahiliyet taassubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde, Allah, Resûlünün ve mü’minlerin üzerine sükûnet ve emniyetini indirdi ve onlara takvâda ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise herşeyi hakkıyla bilir.” (Fetih Sûresi, 48:26.)

İşte şu hadis-i şerif, şu âyet-i kerime, kat’î bir sûrette menfî bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor.

Evet, acaba hangi unsur var ki, üç yüz elli milyon vardır? Ve o İslâmiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedî kardeşleri kazandırsın?

Dipnot:

1- İslâm, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıştır. (Bu ibare, İslâmiyet öncesi câhiliye âdetlerine dönmekten men eden hadislerden iktibas edilmiştir.)

Mektûbât, s. 310

Lügatçe:

fikr-i milliyet: Milliyetçilik fikri.

dessas: Aldatıcı, hileci.

zevk-i nefsanî: Nefsin hoşlandığı zevk.

gafletkârâne: Gafletli bir biçimde.

şeâmetli: Kötü, uğursuz.

adâvet: Düşmanlık.

müteyakkız: Uyanık ve dikkatli.

muhasamet: Düşmanlık.

keşmekeş: Karışıklık, kargaşa.

fikr-i unsuriyet: Irkçılık fikri.

19.06.2007


Endonezya’da Bediüzzaman ve Risâle-i Nur ilgi odağı

Endonezya’nın Jakarta, Yogyakarta ve Kediri şehirlerindeki sempozyumlara özellikle akademik çevrelerin ilgisi büyük oldu. Sempozyumların dışında gerçekleştirilen ikili görüşme ve yapılan ziyaretler Endonezya ilim câmiasında Said Nursî’ye ve Risâle-i Nur’a olan alâkanın daha da artmasına vesile oldu.

Sempozyumu takip edebilmek için iki uçak değiştirerek veya kara yoluyla 20 saatlik mesafelerden gelenlerin olması, toplantıların gerçekleştirildiği salonların tamamen dolup dışarıya taşması Said Nursî Sempozyumlarına gösterilen ilginin canlı örneklerinden bazılarıydı. Sempozyumlar Endonezya basını tarafından da ilgiyle takip edildi.

JAKARTA SEMPOZYUMU

Sempozyumlardan birincisi 24 Mayıs 2007 tarihinde başşehir Jakarta’da bulunan Şerif Hidayetullah İslâm Üniversitesi’nde yapıldı. “Said Nursî’nin Düşüncesi Işığında Çağdaş ve Medenî Dünyada İmanın Tecdidi” konulu uluslar arası sempozyumda dünyanın muhtelif ülkelerinden katılımcılar tebliğ sundular. Sempozyuma Türkiye’den katılan ve Üstad Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden olan Mehmet Fırıncı’nın yaptığı açış konuşması büyük bir dikkatle takip edildi.

Türkiye’den Şükran Vahide “Risale-i Nur’un Metodolojisi”, Prof. Dr. Faris Kaya “Said Nursî’ye Göre Dinlerarası Diyalog”, Singapur’dan Farid el-Attas “Said Nursî’nin Modern İslam Düşünürleri Arasındaki Yeri” başlıklı tebliğlerini sunarlarken, Endonezya’dan Haydar Bagir ve Nur Rafia, Said Nursî’nin tecdid görüşleri konulu sunum yaptılar.

Türkiye’den katılan ilmî heyet, daha sonra sempozyuma ev sahipliği yapan Şerif Hidayetullah İslâm Üniversitesi Rektörü Kamaruddin Hidayet’i makamında ziyaret edip üniversitenin Usuluddin Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, fakülte dekanlarıyla da çeşitli görüşmeler yapıldı. Heyet, daha sonra Üniversite bünyesinde ilmî çalışmalar yapan Türkiye Merkezi’ni ziyaret etti. Bu merkezde Türkçe kursuna devam eden talebelerle de görüşmeler yapıldı.

YOGYAKARTA SEMPOZYUMU

Endonezya’daki ikinci Said Nursî Sempozyumu, Yogyakarta’daki Sunan Kalijaga İslâm Üniversitesinde gerçekleştirildi. “Said Nursî’nin Düşüncesi Işığında Çağdaş Dünyada İmanın Tecdidi” konulu uluslar arası sempozyumda, Türkiye’den Şükran Vahide ve Prof. Dr. Faris Kaya, Malezya’dan Prof. Abdulaziz Berghout, Yogyagarta’dan Prof. Dr. Husen Haikal, Prof. Dr. Machasin, Dr. Phil Sahiron Syamsuddin birer tebliğ sundular. Bu sempozyum çerçevesinde Türkiye’den katılan ilmî heyet sempozyumun gerçekleştiği üniversitenin rektörünü ziyaret etti.

KEDİRİ SEMPOZYUMU

Said Nursî Sempozyum serisinin üçüncü halkası ise, Kediri İslâm Enstitüsünde gerçekleştirildi. “Said Nursî’nin Düşüncesi Işığında Çok Kültürlü Toplumlarda Eğitim Modeli” başlıklı sempozyumda Şükran Vahide, Prof. Dr. Faris Kaya, Prof. Dr. Farid el-Attas (Singapur), Prof. Dr. Abdulaziz Berghout (Malezya), Prof. Dr. Fauzan Saleh (Endonezya), Dr. Rochmat Wahab (Endonezya) birer tebliğ sundular.

Sempozyum programı çerçevesinde Kediri Belediye Başkanı sempozyum heyeti onuruna bir yemek verdi ve bu dâvette önemli görüşmeler yapıldı.

(www.bediuzzaman.net)

19.06.2007

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004