Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 22 Mayıs 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Görüş

Polis kimlik sormada keyfî davranabilir mi?

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarınca ; a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz. Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

POLİS KİMLİĞİNİ

GÖSTERMEK ZORUNDA MIDIR?

Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.

Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse hakim kararıyla tutuklanır.

Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir. Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapıldıktan sonra fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.

22.05.2008


Adresinizi değiştirdiniz, peki izinizi kaybettirdiniz mi?

Gelen icra takipleri, dava dilekçelerinden gına getirdiniz ve adresinizi değiştirmeye karar verdiniz. Ve muhtarlık başta olmak üzere kimseye haber vermeden bilinmez bir yere taşındınız. Peki daha önce yapılmış olan tebligatlardan, başlatılmış icra takipleri ve davalardan kurtuldunuz mu?

Bu soruya olumlu cevap vermenin imkânı yok. Çünkü daha önce tarafınıza veya adresinizde adınıza tebligat yapılabilecek birine usulünce tebligat yapılmış ve fakat sonradan adresinizi değiştirmiş iseniz, yeni adresini hemen tebliği yaptırmış olan mahkemeye veya icra müdürlüğüne bildirmekle yükümlüsünüz. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler, bildireceğiniz yeni adrese yapılır. Adresiniz değiştiğinde yenisini ilgili kuruluşlara bildirmemeniz halinde posta memuru yeni adresinizi tespit etmeye çalışacaktır. Tebliğ memuru yeni adresinizi tespit edemezse, tebliğ evrakı, çıkaran mercie iade edilecektir. Bu durumda adınıza çıkartılacak sonraki tebligatlar, tebliğ evrakının bir nüshası, eski adrese ait kapıya ve diğer nüshası ilgili merciin ilan tahtasında asılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu durumda ciddi sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır.

Daha önce tebliğ yapılmamış olsa bile, resmî merciler önünde yaptığınız sözleşmelerde belirtilen adreslerle kamu idare, kurum ve kuruluşları (İSKİ, İGDAŞ, TEK, Belediye Emlak Müdürlükleri, Tapu Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu) ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkârlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler geçerli tebligat adresleri olarak kabul edileceklerdir. Bu şekilde belirlenecek adresinize tebligatlar, tebliğ evrakının bir nüshası, eski adrese ait kapıya ve diğer nüshası ilgili merciin ilan tahtasında asılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu sebeplerle adres değişiklikleri halinde kapsamlı bir çalışma ile bir şekilde temasınızın olduğu ve adres bildirdiğiniz bütün yerlere imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla yeni adresinizi bildirmeniz en doğru yöntem olacaktır.

22.05.2008


Adresiniz değişti! Tapu Müdürlüğü biliyor mu?

Tapuda adınıza kayıtlı taşınmazınız varsa adresiniz değiştiğinde, adres değişikliğini dostlarınıza bildirmekle yetinmemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Neden mi?

Çünkü tapuda adına kayıtlı taşınmazı olan veya miras, kamulaştırma, icra veya mahkeme kararıyla mülkiyet veya başkaca bir hak edinen hak sahipleri, adreslerini, değiştirdikleri takdirde yenisini tapu müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedirler. Çağrı veya tebliğ kâğıtları bu yolla tespit edilen son adrese gönderilir. Tapuda adresi bulunmayan veya adresine tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine ilân yoluyla tebliğ yapılır. Bu durumda ilan yoluyla yapılan tebligattan haberdar olma ihtimaliniz yok denecek kadar az olacaktır. Her hangi hak kaybına maruz kalmamak için sahibi olduğunuz veya hak sahibi olduğunuz taşınmazların bulunduğu yer tapu müdürlüklerine adres değişikliklerinizi bildirmeyi ihmal etmemeniz yararınıza olacaktır.

22.05.2008


Kirada mülkü olanlar dikkat!

Mülkiyeti size ait iş yeri veya daireniz var mı? Var ve fiilen siz kullanıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Ancak fiilen kullanmıyorsanız, kirada ise veya boş olarak duruyorsa yapılacak tebligat işlemleri yönünden endişelenmeniz gerekir.

Çünkü Tebligat Kanunu uyarınca bağımsız bölümlerden oluşan ve bu sebeple Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanması gereken hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılmış bir tebligat geçerli bir tebligat olarak kabul edilecektir. Bu sebeple fiilen kullanmadığınız, kirada veya boş tuttuğunuz gayrımenkulleriniz ile ilgili işlemlerde yapılacak tebligatlar için adresinizi yazılı olarak yöneticiye, yönetici mevcut değilse diğer bağımsız bölüm maliklerine elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla bildirmeniz sizi kötü sürprizlerle karşılaşmaktan koruyacaktır.

22.05.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 
GAZETE 1.SAYFA
Download

Kutlu Doğum Haftası Pdf
© Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır