"Gerçekten" haber verir 10 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.
 

Lahika

Hadis-i Şerif Meâli

Allah, yapılan her iyiliğe on katıyla karşılık verir. Ramazan ayı yılın on ayına bedeldir. Ondan sonra Şevval ayında tutulan altı gün oruç da iki aya karşılıktır. Böylece sene tamamlanır.

Câmiü's-Sağîr, No: 1919

10.10.2008


Irkçılık büyük bir tehlikedir

Birinci Harb-i Umumîde yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-i umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor... Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir.

Reis-i Cumhura ve Başvekile,

Kabir kapısında ve seksen küsur yaşında, birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir bîçare garip ihtiyar der ki:

Size iki hakikati beyan ediyorum:

Evvelâ: Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffakiyetkârâne ittifakını, bu millete kemâl-i samimiyetle, sürûr ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı, İnşaallah 400 milyon İslâmın sulh-u umumiyesine ve selâmet-i âmmenin teminine kat’î bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım.

Otuz kırk seneden beri dünyayı ve siyaseti terk ettiğim halde, şiddetli bir alâka ile bu ihtar-ı kalbînin sebebi: Elli seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur’ân’ın bu zamanda bir mû'cize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hattâ aldığımız habere göre, mahkemece tesbit edilen miktarın üç misli Risâle-i Nur’un talebelerinin o havalide bulunmalarıdır. Bu sır için âhir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum.

Saniyen: Irkçılık fikri, Emevîler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında “kulüpler” suretinde büyük zararı görülmesi ve Birinci Harb-i Umumîde yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-i umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor. Halbuki, menfî hareketle başkasının zararıyla beslenmek ırkçılığın seciye-i fıtrîsi olduğu halde, evvelâ başta Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslâmiyetle mezc olmuş, kabil-i tefrik değil. Türk, Müslüman demektir. Hattâ Müslüman olmayan kısmı, Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyettir. O kâfidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir.

Sizin bu defaki Irak ve Pakistan’la pek kıymettar ittifakınız, İnşaallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def edecek ve dört beş milyon ırkçıların yerine, 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon sulh ve müsalemet-i umumiyeye şiddetle muhtaç Hıristiyan ve sâir dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden, size beyan ediyorum.

Emirdağ Lâhikası, s. 437

Lügatçe:

âhir: Son.

sulh-u umumiye: Genel barış.

selâmet-i âmme: Genelin selâmeti, esenliği, huzur ve rahatı.

mukaddeme: Başlangıç.

mucize-i mâneviye: Manevî mucize.

netice-i azîme: Büyük netice.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

seciye-i fıtrî: Yaratılıştan var olan özellikler.

mezc: Karışma, kaynaşma, birleşme.

kabil-i tefrik: Ayrılmaya kabiliyetli, ayrılması mümkün.

tehlike-i azîm: Büyük tehlike.

müsalemet-i umumiye: Umumun selâmeti, genel barış.

10.10.2008


“Bahtiyar Almanya”

Yaklaşık 25 senedir Yeni Asya Gazetesini okuyor ve takip ediyorum.

Şunu da peşinen söyleyeyim, gazeteye ilk defa yazı yazıyorum. Yazı yazmak gibi bir özelliğim yoktur, ama insan mecbur olunca içinden gelenleri yazıya dökmek istiyor.

Son zamanlarda Yeni Asya Gazetesinde ve Yeni Asya International’da Mainz-Gustavsburg’la ilgili bir çok haber çıkmıştı. Umarım okumuşsunuzdur. Ama bu haberleri hep Türkiye’den gelen misafir ağabeylerimizin kaleminden okudunuz. İstedik ki, bir de bizden duyun.

Mainz-Gustavsburg’da ilk defa okuma programı yapmak istedik. Bunun için Urfa’dan S. Bahattin Yaşar ve eşi Yasemin Yaşar Hanımı dâvet ettik. Beraberce bir program yaptık. İlk defa yapmamıza rağmen çok verimli oldu. Her yaştan kardeşlerimiz vardı. En gencimiz Hasan Sinan Koşmaz, en yaşlımız Erol Kocatürk Ağabeyimizdi. Bir okul talebesi gibi defterimiz, kalemimiz yanımızda notlar alıyorduk. Erol Ağabeyi yanımızda görmek bize ayrı bir şevk veriyordu. Anladık ki okumanın yaşı yokmuş. Peygamberimiz (asm), beşikten mezara kadar ilim öğrenin demiyor muydu? Güzel dinimizin ilk emri ‘oku’ değil miydi? İşte tam da bizler bunu gerçekleştiriyorduk.

Bizim için de bir değişiklik olmuştu. Pür dikkat dinliyor, sorular soruyorduk. Şunu da itiraf etmeliyim ki, hanımlar bizden daha faal idiler. Yasemin Hanım canla başla koşturuyor, her saniyeyi değerlendiriyorlardı. Bir günde 3-5 yerde dersler yapıyorlardı. Diğer yerlerden de dâvet alıyorlardı. Usanmadan, yılmadan koşturuyorlardı. Yakın bir kasabada konferans bile vermişti. Herkes çok istifade etmişti. Tam iki hafta sürmüştü.

Bu arada bizim bir de kermes programımız vardı. S. Bahattin Bey ve Yasemin Hanım bizim kermes programı için de çevre kasabadaki ehl-i iman kardeşlerimizle irtibata geçip bize destek sağlamışlardı. Bir yandan okuma programı yapıyor, diğer yandan da kermes hazırlıklarımızı yapıyorduk.

Okuma programını bitirmiştik, bir kaç günlük zamanımız kalmıştı. Misafirlerimizin dönüş zamanı geldi, hava alanına eşimle beraber götürdük. Ayrılık zor olmuştu. Bir dahaki okuma programında buluşmak üzere ayrıldık.

İlk defa kermes yapacaktık, çok heyacanlıydık. Çoluk çocuk, beyler, hanımlar, çevredeki bütün ehl-i iman kardeşlerimiz ve Almanlar iştirak etmişlerdi. Herkes canla başla çalışıyordu. Ama bütün yük, hanım kardeşlerin omuzlarındaydı. Dolu dolu geçmişti, ama çok da yorulmuştuk. Bu yorgunluk bize ayrı bir tat veriyordu. Onun için okuma programında ve kermeste emeği geçen bütün kardeşlerimize ve bacılarımıza teşekkür ediyoruz.

ALMANYA'DAN BİR LAİKLİK DERSİ

Sizinle paylaşmak istediğim bir mesele daha var. Mainz-Gustavsburg medresesi kiralık bir bina. Bu binanın sahibi bir Türk vatandaşı. 20 seneden beri bu bina medrese olarak hizmet veriyor. 2007 yılında ev sahibi bizden burayı boşaltmamızı istedi ve çıkış verdi. Bir türlü anlaşamadık. Birgün bir kardeşimize binaya girme yasağı koydu, bunun üzerine polislik olduk. Polis çağırdık, polisler geldi. O anlattı, biz anlattık. Sonunda polisler ona aynen şunu dedi: “Burası din ve vicdan hürriyetinin olduğu, insanların ibadetlerini istedikleri gibi yapabildiği bir ülke. Bu insanları rahatsız edemezsin. Fazla itiraz edersen, seni karakola götürmek zorunda kalırız.”

Ve “Kilise çanından rahatsız olan, evini kiliseden uzakta kursun” (bir Alman atasözü) diyerek ayrıldılar.

Ama sonunda mahkemelik olduk. Ramazan’ın 10’unda mahkemeye girdik. Hakim hanım, dosyayı inceledikten sonra onların avukatına söz verdi. O da yalan yanlış anlattıktan sonra hakim hanım döndü ve dedi ki: “Siz bu binayı alırken buranın cami olduğunu biliyordunuz. Buraya insanların geleceğini, namaz kılacaklarını, çocukların okuyacağını, teravih namazı kılınacağını, bayram namazı kılınacağını biliyordunuz. Şimdi şikâyet edemezsiniz. Çıkış veremezsiniz. İddialarınız geçerli bir sebep değil. Ayrıca elinizdeki kira sözleşmesine göre 30 sene çıkış veremezsiniz.”

Yalnız biz de boş durmadık, bütün sebeplere başvurduk. Meselâ Almanya’da İslâm Arşivi denen bir kurum var, bu kurumun başında Müslüman bir Alman var, Muhammed Salim Abdullah Bey. O da bizim için olumlu bir yazı yazdı mahkemeye. Hakime hanım da bunu bir refarans olarak değerlendirdi. Almanya’daki ve Türkiye’deki medreselerde bizim için hatimler, Cevşenler, duâlar okundu. Hakime hanım sanki bizim avukatımızmış gibi, onların iddiâlarını geçersiz saydı. Sanki Kur’ân’ın ve Risâle-i Nur’un koruyucusu gibi davrandı. Biz bile şaşırmıştık. Onlara bir şans verdi, “Ancak bunlara başka bir yer bulur, kiralarını karşılarsan ve onlar da isterse, ancak o zaman çıkarabilirsin” dedi. Ev sahibi ve avukatı diyecek başka bir şey bulamadılar. Bir celsede mahkemeyi bitirdi. Bir kez daha anladık ki, Üstadımız niye “Bahtiyar Alman milleti” demiş. Gerçek laiklik işte budur. İnsanların din ve vicdan hürriyetine saygı göstermek. Türkiye’deki ve eski Rusya’daki gibi değil.

Son bir mahkememiz daha var 21 Ocak 2009’da. Yine duâlarınızı bekliyoruz. Osmanlı zamanında bir Yahudi ve bir Hıristiyan ‘kadı’ya gelir, haklarını ararlardı. Zaman değişti, iki Müslüman bir Hıristiyana hak aramak için müracat ediyor. Çok acı değil mi?

ADNAN KARAARSLAN

10.10.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 
GAZETE 1.SAYFA

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır