28 Ağustos 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

PEYGAMBER KISSALARI

Kırk yıl süren kıtlık - AHMET ÖZDEMİR

Nuh kavminin, Hz. Nuh’a ve ashabına işkenceye başlamaları üzerine, Allah kırk yıl yağmurları kesti. Bu sürede onların malları ve hayvanları helâk oldu. Bağları bahçeleri kurudu. Kadınları doğum yapamaz olup nesilleri kesildi. Bir zamanlar onunla alay edenler, şiddetli bir kıtlığın girdabına girdiler. Geçim sıkıntısından ne yapacaklarını şaşırdılar. Hz. Nuh’a başvurarak bu sıkıntılardan nasıl kurtulacaklarını sordular. Hz. Nuh da şöyle cevap verdi:

“Ey kavmim! Başınıza gelen bunca belâ, işleye geldiğiniz günahlar ve kusurlar yüzündendir. Allah’a ibadeti bırakıp putlara taparak, kâinatı yaratan Cenâb-ı Hakk’ı gazablandırdınız. Bu sebepten yağmurlar kesildi. Sizin yüzünüzden masum hayvanlar da zarar gördü. Ama sizin Rabbiniz günahları affedici, Rahim ve Kerim’dir. Rabbinizden af dileyiniz. Zira o Gafurdur. Mağfiret dileyin ki üzerinize bol bol yağmur indirsin. Size mal ve evlâd ihsan buyursun, size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasib etsin.

“Ey kavmim, ne oldu size ki, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Size dünyada ve ahirette sonsuz nimetler ihsan edecek Rabbinize ibadet etmeyip putlara tapıyorsunuz. Bu size hiç yakışır mı? Hâlbuki Allah’ın büyüklüğüne ve hak Mabud olduğuna o kadar çok deliller vardır ki, saymakla bitmez.

“Siz kendi yaratılışınıza bakmıyor musunuz? Sizi yoktan var eden, sıra ile toprak, sonra nebat, sonra gıda, sonra nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası, sonra etle karışık kemik yığını ve sonra da ahsen-i takvim üzere insan sûretinde yaratan Allah, sizi sayısız cihazlar ve duygularla techiz etmiştir. Sizi böylesine ulvî makama yükselten Allah, daha sonra yüksek makamlara çıkaramaz mı ki, O'na inanmıyor ve ibadet etmiyorsunuz.

Eğer bu hakikatleri anlamakta güçlük çekiyorsanız, başınızı kaldırıp Cenâb-ı Hakk’ın gökyüzünü nasıl tabaka tabaka yarattığını, ayı ve güneşi size nasıl ısındırıcı ve ışık verici bir lamba ve soba yaptığını ve binlerce yıldızı direksiz nasıl durdurduğunu düşünün. Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiri ile uyum içinde yarattı? Gökte Ay’ı bir nûr, Güneş’i ise lâmba yaptı.

“Ey kavmim! Gökyüzüne bakarak da Allah’ın bir ve ortaksız olduğunu anlayamadınızsa, hiç olmazsa her zaman muhtaç olduğunuz ve bütün gün onun için çalıştığınız rızkınıza bakın. Eğer yeme-içmeyi terk etseniz hayatınız sona erer. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi.” (Nuh Sûresi, 10-17)

Kavmine vaaz ve nasihatte bulunduktan sonra sözlerini şöyle tamamladı:

“Ey kavmim artık insafa gelin, Allah’a iman edip putlara tapmaktan vazgeçin. Sizi bekleyen dehşetli belâdan Allah’a sığının. Rabbinizden af dileyiniz. Zira o Gafurdur.” (Nuh Sûresi, 10)

“Nihayet bir gün ölecek, kabre gireceksiniz. Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. Amellerinizin ceza ve mükâfatını verecektir.” (Nuh Sûresi, 18)

Hz. Nuh’a çok kızdılar. Adeta, “Senin bizi imana dâvet etmekten başka işin yok mu? Yeter artık! Ne olacaksa olsun” dercesine Hz. Nuh’a şöyle çıkıştılar:

“Ey Nûh! dediler. Bizimle mücadele ettin, bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim!” (Hud Sûresi, 32) dediler. Hz. Nuh, şöyle dedi:

“Onu, dilerse ancak Allah getirir ve O’nun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. Allah sizin helâkinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O’dur ve siz O’nun huzuruna götürüleceksiniz.” (Hud Sûresi, 33-34)

28.08.2009

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

Başlıklar

  BİR ÂYET, BİR YORUM

  Bir sahabenin günlüğü

  RAMAZAN HALLERİ

  PEYGAMBER KISSALARI

  SOHBET İKLİMİ

  RAMAZANİYE

  DENİZCİNİN RAMAZANI

  ŞEYTANIN DESİSELERİ

  BEHLÜL DÂNÂ VE HARUN REŞİD

  MİNİKLERİN DÜNYASINDA RAMAZAN

  İLMİHAL

  DÜŞÜNCE KIRINTILARI

  MİNİ HİKÂYELER

  BEDİÜZZAMAN’IN VASIFLARI VE SOSYAL İLİŞKİLERİ

  İNCİR ÇEKİRDEĞİ

  RAMAZAN TAKVİMİ

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.