31 Temmuz 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Görüş

Bediüzzaman’ın atıfta bulunduğu meşhur şahsiyetler (3)

Risâle-i Nur Külliyatı’nda (RNK) adı geçen kişilerin hayatının işlendiği, biyografik ansiklopedinin son cildi. Seri-eserin üçüncü cildinde ise—ikinci ciltte olduğu gibi—113 kişinin biyografisi bulunuyor. İşte, “İçindekiler:”

Muallim Cudî, Muaviye (ra), Muaz İbni Cebel (ra), Muhammed Abduh, Muhammedü’l-Bakır, Muhyiddin-i Arabi, Musa Bekuf, Mustafa Sabri Efendi, Mustafa Sungur, Müseylime-i Kezzab, Müslim İbni Haccac, Namık Kemal, Namık Gedik, Nasırü’d-Din-i Tusi, Nasreddin Hoca, Necaşi, Necati Lügal, Necmeddin-i Kübra, Nehru, Nemrud İbni Kenan, Nevzat Tandoğan, Nihat Yazar, Nikola Nikolaviç, Niyazi-i Mısri, Nuh (as), Nuşirevan-ı Adil, Orhan Gazi, Osman (ra), Ömer Ferid Kam, Ömer Hayyam, Ömer İbni Abdülaziz, Prens Sabahaddin, Rahmetullah El-Hindî, Recep Peker, Refet Barutçu, Rüstem-i İrani (Rüstem-i Zal), Sa’d İbni Ebu Vakkas (ra), Sa’d-ı Taftazani, Sadi-i Şirazi, Said Halim Paşa, Said İbni Zeyd (ra), Salih (as), Salih Özcan, Salih Yeşil, Selanikli Mehmet Enis Efendi, Seleme Bin Ekva (ra), Selmanü’l-Farisî (ra), Seyf İbni Ziyezen, Seyyid Abdülkerim, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Şefik (Seyyid Mehmet Şefik Arvasi), Seyyid Şerif Cürcani, Sıddık Süleyman (Kervancı), Sokrat, Sultan Abdülaziz, Sultan Mahmud, Sultan Reşad, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled, Süfyan İbni Uyeyne, Süheyl İbni Amr (ra), Süleyman (as), Süleyman Paşa, Süleyman Rüştü Çakın, Şah-ı Nakşibend, Şerif Saadeddin Paşa, Şeyh Sünusi (Şeyh Ahmed eş-Şerif Es-Sünusi), Şeyh Bahid Efendi, Şeyhü’l-Cebel, Şuayb (as), Şükrü Kaya, Şükrü Saraçoğlu, Taberani, Tahirî Mutlu, Talha Bin Ubeydullah (ra), Tevfik İleri, Thomas Arnold, Troçki, Ukayl İbni Ebu Talib (ra), Ukkaşe İbni’l-Muhassıni’l-Esedî (ra), Ümmi Sinan, Ümmü Cemil, Ümmü Eymen (r.anha), Ümmü Fadl (r.anha), Ümmü Haram (r.anha), Ümmü Ma’bed (r.anha) (Atiket Binti Halid), Ümmü Seleme (r.anha), Ümmü Süleym (r.anha), Üsame bin Zeyd (ra), Üzeyir (as), Veheb İbni Münebbih, Vehbi Efendi, Velid İbni Muğire, Venizelos (Eleftherios Venizelos), Veysel Karani, Victor Hugo, Wilson (Thomas Woodrow Wilson), Yakub (as), Yezid, Yıldırım Bayezid, Yunus (as), Yusuf (as), Yusuf Ziya Yörükhan, Zemahşerî, Zembilli Ali Efendi, Zeyd İbni Harise (ra), Zeynelabidin, Zeynep Binti Cahş (r.anha), Ziya Nur Aksun, Ziya Paşa, Zübeyir Gündüzalp, Zübeyir İbni Avvam (ra), Züleyha, Zülkarneyn…

Anlaşıldığı gibi, seri-eserin bu son cildinde ise alfabetik olarak M-Z grubu isimler işlenmiş.

İsimler arasında meşhur Yahudi ihtilâlci “Troçki” (1879-1940) göze çarpıyor. Biyografisinin evvelinde, Risâle-i Nur Külliyatı’nda adının geçtiği kısım iktibas edilmiş. Şöyle diyor Üstad:

“Rivayette var ki: ‘Deccal’ın mühim kuvveti, Yahudi’dir; Yahudiler severek tabi olurlar.’ [Hadis] / En iyi Allah bilir, diyebiliriz; ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya’da çıkmış. Çünkü her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın başkumadanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek, Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal’ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.” (Şuâlar, s. 918)

Bilâhare Troçki’nin biyografisine geçiliyor. Anlıyoruz ki, fırıldak gibi, rüzgârın estiği tarafa dönmüş! Önce Menşevik olup Bolşevik Lenin’in karşısında yer almış, bir yıl sonra da onları terk edip Lenin’in yanında saf tutmuş; en sonunda ise kendisini “sosyal demokrat” ilân etmiş…

Rusya’da 1917 Ekim’indeki Bolşevik ihtilâlinde lider Lenin’in idaresinde Harbiye nezaretine getirilerek meşhur(!) Kızılordu’yu kuran Troçki, bakın neler yapmış: “1917 sonrasında, bağımsızlıklarına kavuşma ümidini besleyen Türklere karşı da çok sert tedbirlere başvuruldu. İstiklalini elde etmek isteyen Azerbaycan ve Türkistan başta olmak üzere, Türklerin yaşadığı bölgelerde çok sayıda insan, Kızılordu tarafından katledildi. Bu toplumların ileri gelenleri öldürüldü veya sürgüne yollandı. Türklerin maruz kaldığı bu katliâmlarda en büyük pay sahiplerinin başında, Lenin’den sonra en güçlü adam olan Troçki yer aldı(…)” (s. 296)

Lenin ölünce yeni lider Stalin tarafından önce Rusya’dan sonra da SSCB’den kovulan Troçki’nin ilk geldiği yer neresi olmuş dersiniz? Cevap: Türkiye! Bu “vampir,” Tek Parti zihniyetinin en hızlı zamanlarında, 1929-33 yılları arasında İstanbul/Büyükada’da misafir edilerek âdeta mükâfatlandırılmış…

Sonuç olarak, işte böyle “ilginç” hayat hikâyeleriyle örülü seri-eserin son kitabı.

***RİSÂLE-İ NUR’DAN PORTRELER- 3

Hazırlayan: Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Sayfa Sayısı: 488 Ebatları: 16,5x24 cm Türü: Ansiklopedi Yayınlayan: Risale-i Nur Enstitüsü Yayın Tarihi: Kasım 2008

ORHAN GÜLER

[email protected]

31.07.2010

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Son Dakika Haberleri

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.