Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 31 Mayıs 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Görüş

Nurlar mutluluk reçetesi sunuyor

Risâle-i Nur Enstitüsü Şanlıurfa Şubesi tarafından organize edilen, arama konferanslarının 12.’si, Hotel El Ruha’da yapıldı. Şanlıurfa’daki akademisyen-eğitimci hanımlar tarafından ‘Risale-i Nur’da Mutluluk’ adıyla yapılan arama konferansında, iki masada 12 kişinin makaleleri yer aldı.

Masa çalışmalarında hazırlanan ortak metinler, davetlilere bir panel sunumuyla aktarıldı.

Yoğun dinleyici kitlesinin iştirak ettiği panelde masa konuları; Risale-i Nur’da iç mutluluk unsurları ve dış mutluluk unsurları alt başlıklarını taşımaktaydı.

Arama konferansının açış konuşmasını yapan Tubanur İşcan, “Risale-i Nurlar üzerinde yapılan akademik çalışmaların gün geçtikçe nitelik kazandığına dikkat çekti ve "Helâket ve felâket asrı olan günümüz, insanın mutluluğa en fazla ihtiyaç duyduğu bir vasattır. Risale-i Nurlar bize ‘mutluluk’ reçeteleri sunmaktadır. Onun için ne kadar çok okuyup, araştırmalar içerisine girersek, o nispette her iki dünyada da bizi mutlu edecek hazineye ulaşmış olacağız” dedi.

Tubanur İşcan’ın dikkatlere sunduğu çok önemli bir nokta da şu oldu: “Her anne, evini, haftada bir, bir saat ders yapılan, bir ders medresesi haline getirebilir. Bediüzzaman’ın da tavsiye ettiği bu adım, hem kendisini, hem beyini, hem de çocuklarını ebedi saadete hazırlama girişimi olacaktır. Şefkat kahramanı olarak nitelendirilen bir annenin yapabileceği en güzel iş bu olsa gerektir. Risale-i Nur’lar, Kur’ân’daki bir Müslümanın yaşama modelini ortaya koymaktadır. Yine Kur’ân’ın en güzel uygulayıcısı olan Hazret-i Peygamberle (asm) bizleri tanıştırmaktadır.”

Dâvetlilerin yoğun ilgisine muhatap olan panelde oturum başkanlığını Psikolog Şeniz Ateş yaptı. I. Masanın ortak görüşünü İktisatçı Huri Özdin, II. Masanın ortak görüşünü ise eğitimci Yasemin Yaşar katılımcılara sundu.

I. Masada; Ayşe Sarı, Nuriye Üner, Saliha Yiner, Gülşen Hartavi, Nurgül Demir, Şule Kaya isimli araştırmacıların makalelerini özetleyen iktisatçı Huri Özdin tarafından, Risale-i Nur’a göre mutluluğun iç unsurları ile ilgili şu hususlara vurgu yapıldı:

"Mutluluk, Risale-i Nur’da saadet olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada mutluluk, insanın hem özel yaşamında, hem toplumsal yaşamında, ruhsal dünyasında, manen daimi bir şekilde huzuru ve rahatı hissetmesi olarak tarif edilmektedir."

Konuşmada, mutluluğun bir dünyevi bir de uhrevi yönüne dikkat çekildi. İnsanın mutluluğuna etki eden pozitif unsurlar; İman, Allah sevgisi, duyguların sınırlandırılması, ibadet ve dua, olumlu düşünmek, ümitli olmak ve kanaat sahibi olmak olarak sınıflandırıldı.

Mutluluğa negatif etki eden unsurlar ise; küfür, nefsin esaretine girmek, hırs göstermek şeklinde belirtildi. Risale-i Nur’a göre mutlu insan modeli olarak da şu tarif yapıldı: "Risale-i Nur’a göre mutlu insan, inanan, bütün mahlukatı Allah hesabına seven, Allah’a kulluk yapan, Allah’ın Hayır-ı Mutlak, Cemil-i Mutlak ve Hakim-i Mutlak olduğunu bilip olaylara ve hayata bu nazarla bakan, pozitif düşünen, insanlara hizmet etmeyi ibadet kabul eden, duygularının yönünü ahirete çevirmiş insandır. Risale-i Nur mutluluğu, hem dünya hem de ahiret için ele alır. Mutlu insan her hale tebessüm edebilen insandır."

İkinci masadaki; Esra Işıkay, Sümeyra Ayçiçek, Hülya Kaplan, Fatma Özer’in makale özetlerini paylaşan Yasemin Yaşar ise, Risale-i Nur’da dış mutluluk unsurları olarak şu tespitlere yer verdi:

Sosyal hayatta mutluluk

"İnsanlık, tarih boyunca içinde bulunduğumuz asır kadar, imkan ve kolaylıklara sahip olmamıştır. Hiçbir dönemde de bu asır kadar mutsuz insanlar görülmemiştir. Bu tezadın sebeplerini çok iyi tahlil etmek lazımdır. Çünkü insan, ‘imkan eşittir mutluluk’ diye düşünmektedir. Oysa asır gerçekleri durumun hiç de böyle olmadığını, işin içinde başka şeylerin varlığını göstermektedir.

"Ne olmuş da günümüz insanı bu kadar mutsuz olmuştur. Son iki asır ve ondan önceki asırları karşılaştırdığımızda son asra damgasını vuran şey, modernizm ve medeniyet olmuştur. Fakat medeniyeti ikiye ayırmak gerekir. Sefih medeniyet ki, insanların zarar gördüğü medeniyettir. İkincisi fazilet (Kur’ân) medeniyetidir.

Haz, menfaat ve faydacılık üzerine tesis edilen bu günkü medeniyetin üç temel dinamiği vardır.

“ Birincisi gururdur.

“ Medeniyet-i sefihenin ikinci dinamiği hırstır.

“ Sefih medeniyetin üçüncü dinamiği şehvettir."

Mutlu olmanın yolları

"Mutsuzluğun bu tahlillerinden sonra, mutlu olmanın yolları nelerdir?

1- Dini, hayatın her alanından dışlayan zihniyet değişmelidir.

2- Medeniyet-i sefihenin yerine, medeniyet-i Kur’ân’ın düsturlarını hakim kılmak gerekir.

3- Âlem-i beşerdeki ihtilallerin, zulümlerin kökünü çürütecek tabakalar arasında merhamet, itaat, hürmet duygularını ortaya çıkaracak zekatın yaygınlaştırılması ve faizin haram kılınması olacaktır.

İman bir ilaç ise, ilacın tesiratını artıran şey farzlardır. Yani emir ve yasaklara uymaktan geçecektir. Sadece iman yeterli olmayıp, onu marifete, muhabbete ve oradan da lezzet-i ruhaniyeye taşımak gerekecektir."

Birey-toplum mutluluğu

Toplum adına bireyi ezen, birey hak ve hürriyetlerini gözetmeyen anlayışlar pek çok insanı mutsuz etmiştir.

Kişinin en önemli ihtiyaçlarından birisi bir topluluğa, cemiyete, aşirete, gruba, aileye ait olmasıdır. Bu duygusunu tatmin etmesi insan mutluluğu için çok önemlidir. Fakat ait olduğu birimin, ırkın, ailenin, cemiyetin, cemaatin, soyun içerisinde hem aidiyet psikolojisini tatminde hem de şahsiyetini korumada problem olduğu zaman insanlar mutsuz olmaktadır. Yani birey bir topluma ait olurken, kendi kişiliğini, hak ve özgürlüklerini, düşünce hürriyetini kaybetmeden mensup olmalıdır. Birey aklını başkasının cebine koymadan, kendi görüş ve düşüncesini, iyi niyetle ve hür iradesiyle ortaya koyduktan sonra, ait olduğu topluluğun ortak akıl ve düşüncesini de kabul etmesi ve ona destek vermesi gerekir. Böylece birey-ait olmak arasındaki çelişki dengeye oturur. Ait olmak, silik, şahsiyetsiz, dolgu malzemesi konumunda, fikri sorulmayan, her söyleneni yapan, iradesi elinden alınmış, baskıcı bir ortamın meyvesi olan bir kişilik olmaması gerekir.

Ailede mutluluk

Michigan Üniversitesinde 42 ülkeyi kapsayan bir araştırmada evlilik hayatının mutlulukta çok önemli bir etken olduğu gözlenmiştir. Risale-i Nurlarda da aile mutluluğuna temel teşkil eden konular tek tek incelenmiştir. Evlilik ilk insanla başlayan dünyanın en eski ortaklıklarından birisidir. İki ferdin mutluluk mücadelesinde güçlerini birleştirme yolunda attıkları bir adımdır.

Mutlu bir evlilik için, dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

1- Eş seçimi: Mutlu, uyumlu bir aile için, evlilik öncesi adımların sağlam atılması gerekir. Sünnet-i Seniyye’de bu konu özel bir konuma sahiptir. Risale-i Nurda da şer’an koca karıya küfüv olmalı. Küfüv ve denk olmanın en mühimi diyanet noktasındadır. Daha sonra bedenen, fikren ve ruhen yakınlık önem taşır. 2- Eşinize sevginizi ve ona değer verdiğinizi belli edin.

3- Eşinizin arkadaşı olun.

4- Mutlu olmak için kadının diyanet ve sadakati şarttır.

5- İktisadın aile mutluluğuna etkisi büyüktür.

6- Çocuğun aile mutluluğuna etkisi yadsınamaz.

7- Aile bireylerinde ortak etkinlik mutluluk kaynağıdır.

8- Akrabalık bağları, mutluluk kaynağıdır.

Hayat ve dünya mutluluğu

Mutluluğun veya mutsuzluğun gizemi bakış açısında gizlidir. Bakış açısını besleyen şeyler ise çoktur; yaşadığı çevre, olaylar, aldığı eğitim, aile ortamı, iman dersleri… gibi bir çok nokta insanın bakış açısını belirler. Bunun neticesinde pozitif/negatif bakış açısına sahip insanlar ortaya çıkar.

İş hayatında mutluluk

İş hayatında mutlu olmanın esasları:

1- Amelde rıza-i İlâhî olmalı.

2- Tevekkül edilmeli.

3- Kadere rıza göstermeli.

4- Müspet düşünce ve hüsn-ü zan.

5- Kanaat esas olmalı.

6- Helal- harama iş hayatında özellikle dikkat edilmelidir.

7- İstişareye gereken önem verilmelidir.

Mutlu bir hayat için, Allah için başlamak ve Allah için işlemek gerekir.

Nuriye TURGUT / ŞANLIURFA

31.05.2007

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004