Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 26 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Haberler

Üniversiteler başörtülülere yine kapalı

Üniversitelerin çoğunda, YÖK Başkanlığının aksi yöndeki yazısına rağmen, başörtülü öğrenciler okula alınmadı. Anayasa değişikliğinin Meclisten geçmesini takiben başörtülü öğrencileri ilk içeri alan ve gelen baskılarla geri adım atan Kocaeli Üniversitesi dahil olmak üzere, birçok üniversitede güvenlik görevlilerinin başlarını açmaları uyarısıyla karşılaşan başörtülü öğrencilerden bazıları geri döndü, bazıları da başlarını açarak içeri girdi.

YÖK’ün 9 üyesi, ‘YÖK Başkanlığının “yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafetle ilgili Türk Anayasa Mahkemesinin içtihatlarıyla oluşturulan hukukî durumu ortadan kaldırmak istediğini” savundu.

YÖK üyeleri Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. İsa Eşme, Prof. Dr. Mustafa İlhan, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Bülent Serim, Prof. Dr. Fikret Şenses ve Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu imzasıyla ‘’YÖK Üyelerinden Kamuoyuna’’ başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı. Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliklerin 23 Şubat 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

‘’Bu değişikliğin uygulamaya etkisi ile ilgili olarak YÖK Başkanlığıca üniversitelere ve kamuoyuna yapılan açıklamada; yasama organınca yeni bir düzenleme yapılmadan da, Anayasa’nın 174. maddesiyle korunan İnkılap Kanunlarındaki kısıtlamalar gibi, ‘kimliği teşhis edilemeyecek bir durumda bulunan kişilerin Yükseköğretim Kurumlarının bina, eklenti ve yerleşke alanlarına alınmaması yönünde tedbirler alınabilir’ denilerek, yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafetle ilgili Türk Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarıyla oluşturulan hukuki durum ortadan kaldırılmak istenmektedir. YÖK Başkanlığının yaptığı bu yorum ve değerlendirme, öncelikle bu değişiklikle Anayasa’nın 42. maddesine eklenen, ‘Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanılmasının sınırları kanunla belirlenir’ amir hükmüne açıkça aykırı düşmektedir. Çünkü, bu hükümle kılık kıyafet dahil, yüksek öğrenim hakkını sınırlayan sebepleri belirleme yetkisi ‘münhasıran kanun koyucuya’ tanınmıştır. Dolayısıyla, bu düzenlemenin de ‘mutlaka kanun’ ile yapılması Anayasal bir zorunluluktur. 2596 sayılı ‘Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’un din adamları gibi bazı özel statüler için olduğu, bunun Anayasa’nın 42. maddesinin öngördüğü yasama organınca çıkarılması gereken yasa olmadığı açıktır. Yasama organı söz konusu yasayı çıkarmadan ne Yükseköğretim Kurulunun ne de üniversitelerin bu konuda düzenleme yapma yetkisi yoktur. ‘Hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağı’ Anayasa’nın 6. maddesinin amir hükmü gereğidir. Bu nedenle, Anayasa’nın söz konusu hükümleri uyarınca YÖK Başkanlığınca yapılan bu açıklama yetki saptırılması niteliğinde olup hukuken yok hükmündedir.

Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan bu değişiklikler, Türk Anayasa Mahkemesi’nin içtihadıyla oluşan ve AİHM’in de sözleşmeye uygun bulduğu mevcut hukuki durumu ortadan kaldırdığı şeklinde yorumlanamaz. Aksine yorum ve değerlendirmeler Anayasa’nın teklif dahi edilmeyen hukuk devleti ve laiklik ilkesine açıkça aykırı düşecektir. Bu nedenle, Anayasa değişikliğinden sonra da yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafetle ilgili olarak uyulması ve uygulanması gereken hukuki statü, mahkeme kararlarına dayanarak oluşturulan mevcut hukuki durumdur. Mahkeme kararlarına uymak Anayasal ve yasal bir zorunluluk olup, ‘Konusu suç teşkil eden emri hiçbir surette yerine getirmemek’ de Anayasa’nın 137. maddesinin amir hükmü gereğidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

KANUNU DİNLEMEDİLER

Üniversitelerde başörtü yasağının kaldırılması yönündeki yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanmasından sonra gözler üniversitelere çevrildi. Yasanın yürürlüğe girmesi ve YÖK Başkanlığının aksi yöndeki yazısına rağmen, bir çok üniversite yasağı uygulamaya devam ederek, okula başörtüsü ile gelen öğrencileri içeri almadı. Güvenlik görevlilerinin başlarını açmaları uyarısıyla karşılaşan başörtülü öğrencilerden bazıları geri döndü, bazıları da başlarını açarak içeri girdi.

Kanuna rağmen başörtüsü yasağına direne üniveristeler, şöyle: Koceli Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi

ÖZGÜRLÜĞE KAPI AÇAN ÜNİVERSİTELER

Başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğine yeterli bulmayıp, yasağı devam ettiren rektörlerle birlikte bazı rektörler de yasağı kaldırarak, bulundukları üniversitelerde yasayı, bugün itibariyle uygulamaya başladı. Başörtüsünün serbest olduğu üniveristeler, şöyle:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ: Başörtülü öğrencilerin hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmadan girdiği Sakarya Üniveristesi’nde bazı öğrenciler her ihtimale karşı perukla girdi. Uygulamayı sevinç içinde karşılayan öğrenciler, üniversitenin kendilerine kapıları açmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ: Sabah saatlerinde fakülte binalarına gelen başörtülü öğrenciler, başörtüsünü çıkarmadan derse girdiler. Nuri Cıngıllıoğlu Fen Edebiyat Fakültesi ile Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu’na gelen başörtülü öğrenciler, sınıflarına kadar gittiler. Daha önce, fakülte binasının giriş kapısında başlarını açarak içeri giren öğrenciler, düzenlemeyle başörtülü olarak okula girme özgürlüğüne kavuştu.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: KTܒde öğrencilerin derslere başörtülü girmelerine izin verilmeye başlandı. Başörtülü öğrenciler, kampus ve binalara başörtülü olarak girerken güvenlik görevlileri de öğrencilere müdahale etmedi. Bazı başörtülü öğrenciler ise yasağın kaldırılmasını birbirlerine sarılarak kutlarken, hem başörtülü hem de başı açık kız öğrencilerin kampuste birlikte gezdikleri gözlendi.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ: Başörtülü öğrencilerin de diğer öğrenciler gibi derslere girebilmelerine imkan tanıyan kanuni düzenlemeye uyulduğunu açıklayan Bozok Üniversitesi’nde Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli, kanunlara uymak zorunda olduklarını belirterek öğrencilerin başörtüleriyle derslere girmelerinde bir engelin olmadığını söyledi.

/ ANKARA

26.02.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

Bütün haberler

Başlıklar

  Şehitler gözyaşlarıyla

  Üniversiteler başörtülülere yine kapalı

  CHP yine mahkemede

  YÖK: Devletin nitelikleri özgürlükleri kısıtlayamaz

  Toptan: Anayasa değişikliğine gerek yoktu

  Gül’e harekât brifingi

  3 köy korucusu şehit oldu

  MEB’den 4 dakikada 7159 atama yapıldı

  Iraklı mülteciler yardım bekliyor

  Hrant’ın arkadaşları adalet nöbetinde

  Çipli pasaportlar Kasım'da verilecek

  Tuzla’da teftiş başladı

  Yayınevi cinayeti dâvâsında reddi hakim talebi

  Polatlı Ceza ve Tutuk Evi kapatıldı

  Taşımalı eğitime 7 milyon YTL

  Karadeniz’de 141 köye ulaşılamıyor

  Afetzedelerin mağduriyeti önleniyor

  Doğuda kar değil soğuk var

  Konya’da yağış sevinci

  Büyükşehir belediye başkanları buluştu

  Şanlıurfa’da fidan seferberliği

  Malatya’da trafik kazası: 2 ölü, 21 yaralı

  Ailelerine kavuştular

  Çocuklara pnömokok tehdidi

  Sokakta çalışan çocuklar ve aileleri eğitilecek

  Genç gazetecilere çağrı


 Son Dakika Haberleri