Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 17 Şubat 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Dizi Yazı

Em. Hakim Bnb. Yusuf ÇAĞLAYAN

İttihad-ı İslâma ihtiyaç var

Dünden devam

İslâm dünyasında, coğrafî bölünmelerden önce zihinsel bölünmeler kışkırtılıyor. Bu zihinsel parçalanmışlık üzerine politikalar geliştiriliyor. İslâm coğrafyası, Batı tarafından hep güvenlik sorunu ile karşı karşıya bulundurularak sıkıştırılıyor. Güvenlik teminatları ile ekonomik imtiyazlar elde ediliyor. Bu sebeple, tüm Ortadoğu’da olduğu gibi, ülkemizde de, ABD ve bölgesel müttefikleri güvenliğimizi tehdit eden PKK gibi unsurlara politik ve askerî destek vermektedirler. Daha sonra da kendi besledikleri bu unsurlara karşı ucuz güvenceler vererek, çok pahalı imtiyazlar elde etmektedirler. Burada en temel gerçeklik, toplum ayrışmasına yol açan, örneğin etnik milliyetçilik gibi bir süreç, dış müdahaleler ile de beslenip hızlandırılırken, karşı hiçbir sürece başvurulmayıp, sadece askerî ve polisiye tedbirlerle çözüm üretmeye çalışılması, ne yazık ki, işleyen sürecin algılanamadığını göstermektedir.

İslâm dünyasının güvenliği

Günümüz Orta Doğusunun, Balkanlar’ın ve Kuzey Afrika’nın siyasî coğrafyası, Osmanlı’nın parçalanması ile ortaya çıkmıştır. Osmanlı’dan parçalanan Hıristiyan tebaa, hatta bir çok Müslüman Arap toplumlarında baş gösteren isyan hareketlerinin lider kadrolarının İslâm coğrafyasındaki yabancı okullarında yetiştiği tartışmasızdır. Günümüzde İslâm dünyasının karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının temel sebebi, etnik ve mezhep temelindeki ayrışmanın yol açtığı İslâmî dayanışmanın yokluğudur. İslâm dünyası sadece “birlik ve dayanışma” ile çözebileceği güvenlik sorunları yanında, bir çok ekonomik, politik ve askerî sorunlarla da karşı karşıyadır. Oryantalist çalışmalarla yapılan kültürel müdahalelerle bu “birlik ve dayanışmayı” gerektiren değerlerinden arındırılmış olan İslâm dünyası, tek başına bir anlamı olmayan etnik ve mezhep temelli alt kimlik dayanışmalarına sürüklenerek parçalanmıştır.

İslâm coğrafyasında kurulan, kontrol ve yönlendirilmesi kolay devletçikler, bu devletçikleri temsil eden işbirlikçi rejimler, Batılı şirketlerin kontrolüne geçen petrol ve diğer yer altı kaynakları, yerli sanayici hareketlerin bastırılması, Batı ürünlerini pazarlamaya uygun modern tüketim toplumları oluşması... Ve başta ABD olmak üzere, Batılı emperyalist güçlerin tepesinde oturduğu uluslar arası sistem...

Bugün ABD’nin bilim ve teknoloji üstünlüğünün sömürgeciliğe ve soğukkanlı, bilimsel olarak hazırlanmış zulüm ve katliâmlara alet edilmesinin temelinde, ABD’nin içinde bulunduğu manevî ve kültürel atmosferin adaleti üstün seviyeye getirme konusundaki sorunlu yapısı bulunmaktadır. ABD bu bilim ve teknoloji üstünlüğünü korudukça ve bu sorunlu manevî ve kültürel atmosferde bulundukça, hak, hukuk, adalet, merhamet, vicdan, sevgi ve barış gibi insanî değerlerin devre dışı kaldığı, sadece kaba teknolojik gücün geçerli olduğu eylemlerine devam edecektir.

Gerçekten de, günümüz dünyasının en büyük sorunu, bilim ve teknolojinin “güçlü” kıldığı ABD gibi emperyalist küresel güçleri “adil” kılacak bir kültür ve uygarlık anlayışından yoksun bulunmasıdır. Böyle olunca da, bu küresel güç odakları ile işbirliği yapanlar, bu odakların çıkar ve imtiyazlarına yataklık etme durumuna düşmektedir.

Bugün emperyalizm ve küresel ölçekte temsilcisi ABD, sadece İslâm dünyasının güvenliğini değil, tüm insanlığın güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Hatta, uzun va-dede bizzat Amerikan toplumunu da tehdit etmektedir. Emperyalizme karşı verilecek mücadelede, İslâmın gücü, sadece İslâm dünyası ile sınırlı değildir. İslâm dünyasının dışında kalan mağdur milletler de böyle bir mücadelede İslâm dünyasının çekim alanında kalacaktır. Yeter ki, emperyalizmin en mağdur ettiği İslâm dünyası böyle bir mücadelenin bayraktarlığını yapacak bir dayanışmayı gösterebilsin...

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

-Amerika’nın Ortadoğu Politikası-Prof. Dr. Ahmet CAN, Bayrak Yay. İst. 1993

-Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika-Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU, Arba Yay. İst. 1991

-Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme-Kadir CANATAN, İnsan Yay. İst. 1995

-Amerikan Yüzyılının sonu-Mustafa ÖZEL, İz. Yay. İst. 1993

-Jeopolitik-Jeokültür-İmmanuel WALLERSTEİN, Çev: Mustafa ÖZEL, İz Yay. İst. 1993

-Hangi Batı-Attila İlhan, 3.Basım, Bilgi Yay.İst.1982

-Batının Deli Gömleği-Attila İLHAN, 2.Basım, Bilgi Yay. İst. 1995

-Medine’den Lozan’a-Taha AKYOL, Milliyet Yay. 2. Baskı, İst.1996

-Çağdaş Sömürge İmparatorluğu-Kemal KAHRAMAN, Seha Neşriyat, İst. 1989.

-Amerikan Fundamantalizminin tarihî yapısı ve İslam gerçeği-Yrd. Doç. Dr.Osman ŞEKERCİ, Sinan Yay.

-Kuşatılanlar-İslâm Ve Batı’nın Jeopolitiği; Graham E. FULLER, IAN O. LESSER, Çev: Özden ARIKAN, Sabah

Kitapları, Ist. 1996

-Kapitalizmin Geleceği-Bugünkü Ekonomik Güçler Yarının dünyasını nasıl şekillendiriyor?, Lester C. THUROW, Çev: Mustafa SÜNNETÇİOĞLU, Yasemin BAKKAL, Sabah Kitapları, İst.1997

-Yakınçağ Batı dünyası ve Türkiye’deki Yansımaları-Alaattin Özdenören, Akabe Yay. İst. 1986

-Osmanlı İmparatorluğundan Ortadoğu’ya-Belgeleriyle Şark Meselesi-Necdet Kurdakul, Dergah Yay. İst. 1976.

-Kültür Sömürgeciliği Ve Eğitim-Doç. Dr. Metin İŞÇİ,Turan Yay. İst. 1995

–Son–

Em. Hakim Bnb. Yusuf ÇAĞLAYAN

17.02.2007

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Dizi Yazı

  (16.02.2007) - Türkiye de hedef tahtasında

  (15.02.2007) - Yerli işbirlikçiler

  (14.02.2007) - Çağdaş Şerif Hüseyinler

  (13.02.2007) - Ayrışan İslâm dünyası

  (03.02.2007) - Konya’dan sonra Hanya’yı da gördük

  (02.02.2007) - Beyaz Atina, AB fonlarıyla süslenmiş

  (01.02.2007) - Üsküp’te Müslümanlara ikinci sınıf muamele

  (31.01.2007) - Kosova’da Türk gücünün varlığı çok önemli

  (30.01.2007) - Osmanlı şehri Belgrad

  (29.01.2007) - Süslü bir Avrupa şehri: BUDAPEŞTE

 

 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004