Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 09 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Röportaj

Yeni Asya’dan beklenen çalışma

Yeni Asya Prodüksiyon, beklenen, güzel bir çalışmaya imza attı. Bediüzzaman ve Risâle-i Nur adlı 11 eserden oluşan sözkonusu set, hem Bediüzzaman Said Nursî, hem de onun Risâle-i Nur adlı eserleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Risâle-i Nur külliyatından, Bediüzzaman hakkında belgesellere, konuyla ilgili bir dönemin gazete arşivlerinden, Said Nursî ve Risâle-i Nurlar üzerine hazırlanmış makale ve tezlere kadar birçok materyali içeren set hakkında Proje Sorumlusu Abdülkadir D. Özsoy ile görüştük. Setle ilgili diğer detayları gelin onun ifadeleriyle okuyalım.

*1) Bediüzzaman ve Risâle-i Nur setini hazırlama fikri ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Bu set, yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın bir araya getirilmiş halidir. Hazırlıklara Yeni Asya Prodüksiyon’un kuruluşunun birinci yılında (Ekim 2006) başlandı. Yayın kurulumuzda proje görüşmeleri yapılırken, bu fikir ortaya çıktı. Yapılmış bu kıymetli çalışmaların zayi olmaması ve artık izleyicisine ulaşması gerektiğini düşünerek çalışmalara başladık. Bir yılda üretimi tamamlandı.

Bunlardan bir tanesi;

Bediüzzaman Said Nursî Genel Biyografisi (İnteraktif CD)

Alt yapısı ve doküman çalışması Risâle-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan bu interaktif CD içerisinde çok detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bu CD bilgisayarda kullanılmak üzere flaş mönülerle hazırlandı. 10 tane mönü başlığı altında yer alan detayları kısaca bahsetmek istiyorum.

1- Bediüzzaman Said Nursî kimdir? Biyografi başlığı altında; Said Nursî’nin doğduğu yıl ve önemli tarih dönemlerindeki hayat seyrinin anlatıldığı 4 bölüm var. Birinci Meşrutiyet dönemi, İkinci Meşrutiyet dönemi, Büyük Millet Meclisi dönemi, Demokrat Parti dönemi ve vefatının anlatıldığı uzunca bir metin var. Bediüzzaman Bibliyografyası bölümünde; Fotoğraflarla Bediüzzaman, Said Nursî hakkında yazılmış kitaplar, tezler, makaleler, yabancı dilde yayınlanmış eserler yayınevleri ve yazarlarının yer aldığı bir bölüm var.

2- Bediüzzaman’ın eserleri; Bu bölümde Said Nursî’nin eserleri küçük fotoğraf albümü şeklinde yer almaktadır. Daha büyük izlemek için resim üzerine tıklayarak kitap hakkında açıklamayı da okumak mümkündür.

3- Risâle-i Nur’ların telif kronolojisi; Risalelerin yazıldığı tarihler kitapların bölümleri ve yazıldığı tarihleri yer almaktadır.

4- Tarihî gelişim ve olaylar içinde B. Said Nursî; Aynı tarihte, Said Nursî’nin yaşadıkları, yurtiçi ve dünyadaki olaylar karşılaştırılmalı şekilde ayrıntıları ile verilmiştir.

5- Said Nursî’nin hayatındaki olaylar ve tarihleri; bölümünde tarih ve olaylar liste halinde bulunmaktadır.

6- Bediüzzaman hakkında ne dediler? Bu bölümde birçok yazar ve şahsiyetin Said Nursî hakkında söyledikleri yer almaktadır.

7- Şiirlerle Bediüzzaman; Risâle-i Nur’da geçen şiirler ve şiirin yazarı, yazıldığı tarihler liste olarak yer almaktadır.

8- Basında Bediüzzaman; 1935-1967 yılları arasındaki 8 gazetenin Said Nursî ve Risâle-i Nur Talebeleri hakkında çoğunlukla olumsuz yüzlerce gazete nüshası ve yazısı resimleriyle birlikte listelenmiştir. (500 civarında gazete nüshasını inceleyebilirsiniz. O yıllara ait taraflı yazıların ibretli bir yansıması.)

9- Nur Talebeleri hakkında açılan dâvâlar; Tamamına yakını beraatle sonuçlanan dâvâların Türkiye haritası üzerinde hangi ilde kaç dâvâ açıldığını gösteren bir tablo mevcuttur.

10- Tanıtım filmleri; Burada iki adet film mevcuttur. Bir tanesi, Nur Talebelerinden Risâle-i Nur perspektiflerini yansıtan röportajlar var. Bir tanesinde de Risalelerin yeni tanzim çalışmasını anlatan bir tanıtım filmi mevcut..

Setimizde, Bediüzzaman Said Nursî hakkında farklı zamanlarda çekilmiş (interaktif ve VCD formatında) 5 adet belgesel film de mevcuttur. Dört dönemde B. Said Nursî, Zamana Düşen Işık, Ekmeksiz Yaşarım, Hürriyetsiz Yaşayamam, Veda Yolculuğu, Tarih ve Mekânlarla B. Said Nursî adlı bu belgesellerin metinleri de cd içerisinde yeralmaktadır.

Bediüzzaman ve Risâle-i Nur başlıklı setimizde ayrıca, Risâle-i Nur’dan Şiirler, Risâle-i Nur’dan Kasideler, Risâle-i Nur Külliyatı dijital kitap, Said Nursî’nin biyografisinin yer aldığı 128 sayfalık bir kitap ve bir de şiir ve kasidelerin ses kaseti yer almaktadır. Setimiz toplam 11 parça olarak izleyicisine ulaştırılmaktadır.

*Kaç kişilik bir ekibin elinden ve toplam ne kadar zamanda tamamlandı bu çalışma?

Bu soruyu cevaplandırmak oldukça zor.. Çünkü her bir çalışma ayrı bir ekiple yapıldı. Çalışmaları tek tek ele alırsak, 50-60 kişilik bir ekipten söz edebiliriz. Ancak son bir yılda set haline getirilmesinde 6 kişilik teknik ekip ile doküman tashih ve kontrollerinde Yeni Asya Neşriyat’tan 3 kişilik bir ekip çalışmada görev almıştır. Çalışmanın ortaya çıktığı süreyi iki bölüm olarak söylemek lâzım. İlk kısmı 10 yılda muhtelif zamanlardaki yapılan çalışmalar, ikinci bölüm ise çalışmaların bir araya getirilmesi ve üretim aşaması... Bu da toplam bir yıllık bir zamanımızı aldı.

*Daha önceden hazırlanmış Risâle-i Nur CD’sinden bu setin içinde bulunan R.N. CD’sinin farkı pdf formatında olması sanırım. Bu formatta olması okunmasını daha kolaylaştırıyor diye mi böyle bir tercihte bulunuldu?

Bu setin içindeki Risâle-i Nur Külliyatı, görüntü olarak Yeni Asya Neşriyat’ın yeni tanzim hazırladığı Risâle-i Nur Külliyatı’nın kitap sayfalarının aynısı. Dolayısı ile estetik olarak okuyucunun kitaba aşinalığı için önemli bir avantaj. Bir de külliyatın tamamında kolay arama yapılması diğer bir güzel yönü. Bir yönü de kullanımının çok kolay olması. İlk yapılan CD, hazırlandığı yılların şartları itibariyle bir kullanım zorluğu taşıyordu. Önce CD’nin kullanımını öğrenmek gerekiyordu. Ama her zaman iyinin iyisi vardır. Her zamanın emeği, çalışması bir eksiğin giderilmesine hizmet ediyor. Her yeni mükemmel çalışmaya önceki çalışmaların katkısını unutmamak lâzım.

*Basında Bediüzzaman bölümü 1935-1967 yılları arasını kapsıyor. Bu tarihler neye göre seçildi? Öncesi veya sonrası niçin yer almıyor?

Bu tarihler bizim seçimimizden ziyade, o tarihlerdeki gazetelerin Said Nursî ve Nur Talebeleri hakkında yoğun takiplerinin göstergesi olarak yansımış. Bir yönü de şu olmalı; 1926-1950 arası Risâle-i Nur’ların telifinin ve elle yazılarak çoğaltılması ile Nurların intişarının yoğun olduğu bir zaman. Nurların tesirini kırmak için yoğun bir çaba göze çarpıyor. Hapisler, zehirlemeler, karalamalar, tehditler v.s. Gazete haberlerine bakarak Said Nursî’nin o günkü güçler içindeki pozisyonu ve rolünü ve ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu başka bir vizyondan (yani basın gözlüğü ile) gözleme imkânı bulursunuz. Bir tarafta devlet-hükümet-basın, bir tarafta Said Nursî ve birkaç talebesi. Said Nursî, eğer hapiste değilse, mutlaka bir sürgün veya gözetim altındadır. Yani adım-adım takip ediliyor. Bu takipte de önemli görev, malûm basına düşmüş. Hakkı, doğruyu ifade edecek bir merci ve ortam yok. Bu durum sosyolojik olarak birçok şeyi anlatıyor olmalı..

*Tarihî olaylar ve Said Nursî bölümünde bazı boşluklar var. Bu tarihlerde neler olduğuna tespite dair çalışmalar var mı? Sonraki çalışmalara ilâve etmeyi düşünürsünüz herhalde?

Buradaki tarih boşlukları, kayda geçmeyen olaylar olduğu için boş bırakıldı. Fakat o tarihte yurtiçinde veya dünyada bir olay olmuşsa, onun da ifade edilmesi gerekiyordu. Said Nursî’nin hayatını doğduğu tarih ve vefatına kadar bir bütün olarak ele alıp, dünyadaki olaylarla birlikte değerlendirmek bir eksikliği giderecek özellikte görünüyor.

* Bu çalışmada haklarında bilgi verilen Bediüzzaman ve Risâle-i Nurlarla ilgili makaleler ya Köprü Dergisi’nde, ya da Yeni Asya Neşriyatta çıkmış makaleler. Farklı kaynaklarda, akademik dergilerde bu konularda makaleler yer almamış mı? Buna dair taramalar yapıldı mı?

Makaleler taranırken, oldukça geniş yelpazeyi dikkate almak gereği her zaman ifade edildi. Birçok yayınevi ve kişi de dahil makalelere yer verildi. Hatta bazen yayınlanmayan yazı ve tezlere de yer verildi. Yeter ki, konusu Said Nursî ve Risâle-i Nur olsun. Ancak şunu önemle belirtmekte fayda görüyorum: Risâle-i Nur hakkında yapılan çalışmaların belli bir tarihe kadar olanı CD içerisine konabildi. Risâle-i Nur ile ilgili çalışmalar hâlen devam etmekte olduğu için, bir sınır çizmek zor. Çünkü Risâle-i Nur yaşayan ve tazelenen ve uygulanan bir projedir. Adına neredeyse hergün internet siteleri açılmakta, tezler verilmekte, kitaplar yayınlanmaktadır. Bunların hepsini birden takip edip, ulaşmak fiilen mümkün değildir. Mevcut hâliyle bir başlangıç ve temel çalışma olarak düşündüğümüz bu eserin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ümit ediyoruz.

* Belgesellerin videolarının yanı sıra, metinleri de CD’lerde yer alıyor. Böyle hazırlamanızın sebebi nedir?

İzleyiciler, izledikleri metinlerden kendilerince dikkat çekici, önemli buldukları sözleri not alıp yazmak istiyorlar. Bunun için filmlerin metinlerine ulaşmak isteyenler için bir imkân sunuyoruz. İsterlerse yazdırıp kullanabilecekleri veya arama yaptırabilecekleri interaktif bir format da ekledik. Ancak yazı kısmına ulaşmak isteyenler bu belgeselleri bilgisayarda açmak durumundalar. Sadece izlemek isteyenler VCD player veya DVD playerde filmleri izleyebilirler.

* Kaside ve şiirleri okuyanları tanıyor muyuz?

Kasideleri okuyan arkadaşlarımız, musıkîşinas bir heyetten olan değerli bestekâr ve icracı arkadaşlarımızdır.

Bunlardan isimlerini sayabildiklerim; Yunus Balcıoğlu, Mehmet Kemiksiz, Bahri Güngör, Ahmet Şahin’dir.

Şiirleri okuyan arkadaşımız Risâle-i Nur Külliyatı’nı da seslendiren Mehmet Ali Özkan’dır.

*Bu çalışma, Bediüzzaman ve Risâle-i Nur’lar hakkında A’dan Z’ye her şeyi içeriyor diyebilir miyiz?

Bu set için ancak şunu söyleyebilirim; Bediüzzaman ve Risâle-i Nur’lar hakkında yapılacak o kadar çok şey var ki; bu çalışma ancak A dan Z ye klasörler açmak kabilinden birer örnek çalışma içeriyor diyebiliriz. Önemli bir eksikliği gideriyor. Ama bunun çok daha ötesi yapılması gerekiyor. Bu çalışma derli toplu bir çalışma, ama devamı gelmelidir.

*Sizin ayrıca ifade etmek istediğiniz noktalar var mı?

Bu set Said Nursî ve Risâle-i Nur’u tanıtma ihtiyacı için çok önemli özet bir çalışma. Hem kendimiz için bir başvuru kaynağı, hem meraklısına sunmak için kolay ve zengin bir çalışma.. Mümkün olsa bunun birkaç dilde de hazırlığını yapabilsek..

Bu çalışmayı hazırlarken, Said Nursî hakkında çok detaylı, adım adım belgesellerin yapılması ihtiyacını hissettim. Ayrıca Risâle-i Nur’daki tefekkürü yansıtabilecek yetenekte bir belgesel ve sinema dilinin de acilen bulunması lâzım. Ehil insanların bizzat veya bilvesile himmetlerinin bu çalışmalara katılması gerekiyor.

Aciliyeti olduğu için, burada kısmen bahsetmek istiyorum. Said Nursî’yi anlatacak 5-10 dakikalık birkaç dilde bir tanıtım filmine ihtiyaç var. Duâ ve himmetlerinizle neşir çalışmalarına katkı ve himmetlerinizi bekleriz.

*Çocuklar için de çizgi film CD’si olsaydı Bediüzzaman’ı anlatan, çok güzel olurdu. Böyle bir çalışmanız olacak mı?

Çizgi film çalışması ciddi bir ekip ve maliyet işi. Bir de biyografi olarak çizgi film işlemek gerçekten zor. Çizgi filmde öykü ve aksiyon olmalı. Yapılmış çizgi filmler var. Ancak çocuk diline uygun değil. Belki şu anki imkânlarla Risaleden hikâyeleri çalışmak daha verimli olur gibi geliyor bana.

09.12.2007

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Röportaj

  (09.12.2007) - Yeni Asya’dan beklenen çalışma

  (03.12.2007) - ‘Bor’ gerçeği başbakandan saklanıyor

  (02.12.2007) - Atomdan alacağımız dersler var

  (29.11.2007) - Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Gençlere sorumluluk verilmeli

  (28.11.2007) - Mesut Uçakan: Son derece züğürt bir yönetmenim

  (26.11.2007) - Artık PKK bitmiştir

  (19.11.2007) - İsrail barış getirmez

  (15.11.2007) - İhtiyar dünyamızın görmüş olduğu en centilmen savaş: Çanakkale

  (12.11.2007) - Geçmişin nefreti üzerine gelecek bina edilmez

  (05.11.2007) - K. Irak’ı imha değil inşa etmeliyiz

 

Bütün haberler


 Son Dakika Haberleri