Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 19 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Lahika

ÂYET-İ KERİME MEÂLİ

Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Âhiret azâbı ise, daha da büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı!

Zümer Sûresi: 26

19.02.2008


HADİS-İ ŞERİF MEÂLİ

Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir.

Câmiü's-Sağîr, c: 1, no: 625

19.02.2008


Kar tanelerine binen melekler

Hem meselâ küre-i arz, küre-i arzın nevîleri adedince başlar ve o nevîlerin fertleri sayısınca diller ve o ferdlerin âzâ ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihâtlar yaptığı için, elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyet-i fıtriyeyi bilerek, şuurdârâne temsil edip dergâh-ı İlâhiyeye takdim etmek için, kırk bin başlı ve her başı kırk bin dil ile ve herbir dil ile kırk bin tesbihat yapan bir melek-i müekkeli bulunacak ki, ayn-ı hakikat olarak Muhbir-i Sadık haber vermiş.

Ve hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebât-ı Rabbâniyeyi tebliğ ve izhar eden Cebrail Aleyhisselâm ve zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlıka mahsus olan icraat-ı İlâhiyeyi, yalnız temsil edip ubudiyetkârâne nezaret eden İsrafil Aleyhisselâm ve Azrail Aleyhisselâm ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmâniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuurla temsil eden Mikâil Aleyhisselâm gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır. Onların ve herbirinin mahsus taifelerinin vücutları, kâinatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat’îdir ve şüphesizdir. Melâikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin.

Evet, küre-i arzda dört yüz bin nevileri zîhayattan halk eden, hattâ en âdi ve müteaffin maddelerden zîruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mu’cizât-ı san’atına karşı, onlara dilleriyle “Mâşâallah, Bârekâllah, Sübhânallah” dediren ve ihsanat-ı rahmetine mukabil “Elhamdü lillâh, Ve’ş-şükrü lillâh, Allahu ekber” o hayvancıklara söylettiren bir Kadîr-i Zülcelâli ve’l-Cemal, elbette, bilâşek velâ şüphe, koca semavata münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanîleri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san’at ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar; bir kısmı, birer seyyar yıldızlara binip feza-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini âleme ilân ediyorlar.

Şuâlar, s. 236

Lügatçe:

küre-i arz: Dünya.

ubudiyet-i fıtriye: Yaratılıştan gelen ibadet.

şuurdârâne: Şuurlu bir şekilde.

melek-i müekkel: Belirli bir işle vazifeli melek.

Muhbir-i Sadık: Doğru haberci; Allah ve âhiretle ilgili doğru haberler veren Peygamberimiz (asm).

hilkat-i kâinat: Kâinatın yaratılması.

münasebât-ı Rabbâniye: Rablikle ilgili münasebetler.

zîhayat: Hayat sahibi.

halk: Yaratma.

bilâşek velâ şüphe: Şeksiz ve şüphesiz.

sekene: Sakinler, oturanlar.

19.02.2008


BİR KISSA, BİN HİSSE

Hz. Âişe (ra) şöyle anlatıyor:

Hz. Peygamber (asm):

“Bana ilk kavuşacak olanınız, içinizde eli en uzun olanınızdır” buyurmuştu.

Biz de Hz. Peygamber’in (asm) vefatından sonra hep bir araya gelip hangimizin elinin daha uzun olduğunu bulmak için ellerimizi ölçüştürmeye çalışırdık. Çünkü Hz. Peygamber (asm), eli en uzun olanın kendisine en önce kavuşacak olduğunu müjdelemişti.

Sonunda eli en uzun olanımız Zeyneb çıktı.

Hazret-i Zeyneb’in (ra) vefatına kadar el ölçüştürmeye devam ettik.

Hazret-i Zeyneb’in (ra) vefatından sonra anladık ki Hz. Peygamber (asm) el uzunluğuyla sadakayı kastetmiştir. Çünkü Zeyneb (ra) bizzat elleriyle çalışır; derileri tabaklar, yün eğirir, dikiş dikerdi.

Sonra elinin kazancından sadaka verirdi. İsabe, 4/314

Süleyman KÖSMENE

19.02.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

 Son Dakika Haberleri