Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 04 Nisan 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Dizi Yazı

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Hacı ve Mehmi'ye dayanan akrabalar

Dünden devam

BEDİÜZZAMAN’IN İKİNCİ AMCASI: HACI

Hacı, Nursî hanedanının ileri gelenlerindendir. Sofi Mirza Efendi’nin bir küçüğüdür. Bediüzzaman’ın amcası Koluz’dan sonraki ikinci amcasıdır. Mezarı Nurs Köyündedir, ancak yeri pek bilinmemektedir. Tahminî bir kanaatle gösterilmektedir. Fakat, Nurs Köyü’nde olduğu kesindir.

Hizan ve Nurs Köyü’nde yaptığımız araştırmalara göre, Bediüzzaman’ın Hacı’ya dayanan akrabaları çoğunluktadır. Fakat, Hacı hakkında çok fazla bilgi sahibi değillerdir.

Bediüzzaman’ın Hacı’ya dayanan akrabalarının anlattığı bilgiler, daha ziyade, yakın yıllara kadar yaşamış olan Hacı’nın oğlu Molla Davud ve onun oğullarına ait bilgilerdir.

Molla Davud’un Nurs Köyü’nde hâlen yaşamakta olan oğullarından aldığımız bilgilere dayanarak Hacı hakkında şunları söyleyebiliriz:

Hacı, Sofi Mirza Efendi’nin bir küçüğüdür. Beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların yaş sırasına göre isimleri şöyledir: Molla Davud, Molla Abdullah, Ubeyd, Amine ve Kumri.

Nurs Köyü ve çevresinde Hacı’nın çocukları ve Hacı’ya dayanan akrabalar hakkında derlediğimiz ve ilk ağızlardan aldığımız sıhhatli bilgiler şöyledir:

HACI’NIN BİRİNCİ ÇOCUĞU: MOLLA DAVUD

Molla Davud’un Kâmil ve Şamil isminde iki çocuğu vardır. Şamil Okur, hayattadır. Nurs’un Livar Mezrası’nda oturmaktadırlar. Nurs’un en yaşlılarındandır.

Bediüzzaman Hazretlerinin Van’da kaldığı yıllarda, Norşin Camii’nde Üstad’ın yanında uzun yıllar kalmış, ona hizmet etmişlerdir. Molla Davud, Hacı’nın en büyük oğludur. Onu, oğlu H. Şamil Okur’dan dinledik.

Molla Davud, Bediüzzaman’a son derece bağlı, Üstad’ın fedakâr talebelerindendir.

Bediüzzaman Hazretleri, amcasının oğlu Molla Davud’dan Emirdağ Lâhikası’nda şöyle bahseder:

“..kendi Nurs köyümde, bir tek amucazadem ve talebem Molla Davud da (r.h.), eski ahbaplarım, akrabalarım yanına berzaha gittiğini gördüm. ” (Emirdağ Lâhikası, Y. Asya Neş., s. 161)

Molla Davud’un Van’da Norşin Camii’nde Bediüzzaman’a hizmet ettiği yıllara ait bir hatırayı, yine Bediüzzaman’ın Hacı’ya dayanan akrabalarından A.Baki Okur Efendi, bize gönderdiği bir mektupta şöyle anlatır:

“Üstad, Norşin Camii’nde kaldığı yıllarda bir yerlere giderken Molla Davud’a ‘Ben dönünceye kadar talebelere sen bak’ demiş. Molla Davud da o aralar hastalanır. Bediüzzaman, geri dönünce Molla Davud’u hasta ve yatıyor vaziyette görür. Bu duruma üzülen Bediüzzaman, Molla Davud’a hitaben, ‘Molla Davud, senin hastalığına biraz yardım edeyim’ demiş ve Molla Davud’un yatağına yatıvermiş. Bu arada abdest almaya giden Molla Davud, geri gelince hastalığı tamamen iyileşmiş, hastalığından hiçbir eser kalmamış.”

Dostum A.Baki Okur, bu hatırayı Nurs’un yaşlılarının Molla Davud’dan naklen anlattıklarını ifade etmiştir.

Bu hatırayı Nurs’ta bulunduğumuz günlerde Nurs’un yaşlıları bize de anlatarak teyid etmiştir. Molla Davud, uzun yıllar yaşadıktan sonra Nurs Köyü’nde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

HACI’NIN İKİNCİ ÇOCUĞU: MOLLA ABDULLAH

Bediüzzaman’ın amcası Hacı’nın ikinci çocuğudur. Rus ve Ermenilerin Birinci Cihan Harbi’nde Nurs ve yöresini işgal hareketleri sırasında Molla Abdullah Ruslar tarafından kaçırılmıştır. Akibeti bilinmemektedir. Nursluların anlattıklarına göre muhtemelen Ruslar tarafından şehid edilmiştir.

HACI’NIN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU: UBEYD

Ubeyd de, aynen ağabeyi Molla Abdullah gibi Ruslar tarafından kaçırılmıştır. Akıbeti bilinmemektedir. Hacı’nın oğlu Ubeyd’i, Bediüzzaman’ın büyük ablası Durriye’nin oğlu Ubeyd’le karıştırmamalıdır.

HACI’NIN DÖNDÜNCÜ ÇOCUĞU: ÂMİNE

Âmine’nin hâlen hayatta olan iki torunu vardır. İsimleri, Hacı Tahir ve Abdülbaki’dir. İkisi de Nurs Köyü'ndedir. Âmine’nin mezarı Nurs’tadır.

HACI’NIN BEŞİNCİ ÇOCUĞU: KUMRİ

Mezarı, Nurs Köyü'nde Nurs Kabristanındadır. Hayatta kalan iki torunu vardır. İsimleri, Salih ve Nezir’dir.

Bediüzzaman’ın amcası Hacı’ya dayanan, Hizan ve Nurs Köyü civarındaki diğer akrabaları:

1- Kâmil Okur: Hacı’nın oğlu Molla Davud’un oğludur. 1988’de vefat etmiştir. Mezarı, Nurs Köyü'ndedir.

2- Hacı Şamil Okur: 1927 Nurs doğumludur. Nurs’un Livar mezrasında oturmaktadır. Hâlen hayattadır. Yedi evlâdı vardır. Evlâtlarından beşi erkek, ikisi kızdır. Hacı ve İsa Okur’un ağabeyidir. İki kardeşi de Nurs’un Livar mezrasında oturmaktadır.

3- Hacı Tahir Okur: 1950 doğumludur. Hacı Kâmil’in oğludur. Nurs Köyü'nde oturur. Hâlen hayattadır. Sekiz çocuğu vardır. Çocuklarının dördü kız, dördü erkektir. Babası Kâmil Okur, 1948’de Bediüzzaman’ı Emirdağ’da ziyaret etmiştir. Bediüzzaman’a ceviz karışımı bal ve Nurs suyundan götürerek ikram etmiş, Bediüzzaman da ona mukabil bir seccadesini ve külâhını vermiştir. Seccadesinin bir kısmını Nurs ziyaretimizde bize hediye etmiştir.

4- Abdüllatif Okur: 1951 doğumludur. Nurs Köyü'nde oturmaktadır. Hacı Kâmil’in oğludur. On çocuğu vardır. Üçü kız, yedisi erkektir. Köy hizmetleri Hizan Müdürlüğü’nde greyder operatörüdür.

5- Abdülbaki Okur: 1952 doğumludur. Hâlen İstanbul’da oturmaktadır. Molla Davud’un oğlu Hacı’nın oğludur. Ender isimli bir erkek çocuk sahibidir.

Hâlen Nurs Köyü'nde oturan diğer bazı akrabalarının isimleri ise şöyledir: Zeynep Okur, Cevher Okur, Abdülbaki Okur, Hacı Okur, İsa Okur, Abdullah Okur, H. Abidin Okur, Hayrullah Okur, Emrullah Okur…

BEDİÜZZAMAN’IN ÜÇÜNCÜ AMCASI: MEHMİ

Nursî Hanedanı’nın ileri gelenlerinden Mehmi, Sofi Mirza Efendi’nin küçük kardeşlerinden ikincisidir. Bediüzzaman Hazretleri’nin de üçüncü amcasıdır.

Nurs’ta yaptığımız araştırmalarda, Mehmi’nin akrabalarından, Nurs Köyü ve çevresinde oturan yaşlılardan aldığımız sıhhatli bilgilerden anlaşılan şudur:

Mehmi, Nurs’un sevilen ve sayılan insanlarının başta gelenlerindendir. Nazik, iyi kalpli, yardım etmeyi seven, temiz ve dindar biri olarak tanınmıştır.

Nurs Köyü'nde doğan Mehmi, yine Nurs Köyü'nde Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Vefat tarihi, kesin olarak bilinmemektedir.

Bediüzzaman’ın, Nurs ve çevresinde ona dayanan akrabaları çoğunluktadır.

Mehmi’nin mezarı, Nurs Köyü'nde Nurs Kabristanındadır; ancak diğer birçok Nursî ailesinde olduğu gibi yeri kesin olarak bilinmemektedir. Tahminî kanaatlerle gösterilmektedir.

Mübarek Nursî Hanedanı’nın bu değerli şahsiyetinin üç çocuğu vardır ve üçü de erkektir. İsimleri Abdurrahman, Reşid ve Kasım’dır.

Şimdi de Mehmi’nin bu üç çocuğu hakkında elde ettiğimiz bilgileri aktaralım:

ABDURRAHMAN

Abdurrahman, Mehmi’nin en büyük çocuğudur. Vefat tarihi bilinmemektedir. Bilinen tek malumat, mezarının Nurs’ta olduğudur. Abdurrahman’ın İsa, İhsan ve Abdurrahman isminde üç torunu vardır.

REŞİD

Mehmi’nin ikinci çocuğudur. Birinci Cihan Harbi’nde, Ruslarla savaşırken Bahçesaray’da (Müküs) şehid olmuştur. İki torunu olduğu söylenmektedir. Bir torununun ismi Mehmet’tir.

KASIM

Mehmi’nin üçüncü ve son evlâdıdır. Bu da aynen diğer kardeşi Abdurrahman gibi Birinci Cihan Harbi’nde Ruslar tarafından kaçırılarak şehid edilmiştir. Kasım’ın dört torunu olduğu, bunlardan üçünün erkek, birinin kız olduğu, fakat hiçbirinin hayatta olmadığı beyan edilmiştir.

Bediüzzaman’ın Hizan, Nurs Köyü ve civarında Mehmi’ye dayanan akrabaları:

Bediüzzaman Hazretlerinin üçüncü ve son amcası Mehmi’ye dayanan, Hizan, Nurs Köyü ve çevresinde bir çok akrabası bulunmaktadır.

Bunlar:

1- Hacı İsa Okur: 1935 doğumludur. Nurs Köyü’nde oturmaktadır. Nurs Köyü’nün en yaşlılarındandır. Hâlen hayattadır. Babasının adı Çerkez’dir. Çerkez’in mezarı da Nurs Köyü’ndedir. Çerkez, Mehmi’nin oğlu Abdurrahman’ın oğludur. İsa Okur, Bediüzzaman’ın babası Sofi Mirza’ya ait olan tarlasının şimdiki sahibidir. Ayrıca Bediüzzaman’ın ceviz ağacı olarak bilinen ceviz ağacı da bu tarlada bulunmaktadır. İsa Okur’un altı çocuğu vardır. İsimleri şöyledir: Adil, Süleyman, Cemil, Bahri, Nuriye ve Narı.

İsa Okur, Nursî Hanedanı hakkında oldukça sağlam bilgilere sahiptir. Araştırmamızda bu zattan istifade edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri’nin yedi yaşlarında iken geceleri evden çıktığını ve sabahları eve döndüğünü ninesinden naklen anlatmıştır.

2- İsmet Okur: 1941 doğumludur. Nurs Köyü’nde oturmaktadır. İsmet Okur, Hacı Mehmed’in oğludur. Hacı Mehmed de Reşid’in torunudur. Reşid ise Mehmi’nin oğludur. İsmet Okur’un dördü erkek, dokuzu kız olmak üzere on üç çocuğu vardır. Nursî Hanedanı hakkında şahidlik edenlerdendir.

3- Hacı Mehmed Okur: Hacı Mehmed Okur, 1955 doğumludur. Babasının adı Ubeyd’dir. Ubeyd ise Kasım’ın oğludur. Kasım da Mehmi’nin oğludur. Hacı Mehmed Okur hâlen Hizan’da oturmakta ve saatçilikle uğraşmaktadır.

4- İhsan Okur: 1950 doğumludur. Nurs Köyü’nde doğmuştur. İhsan Okur’un babasının ismi Çerkez’dir. Çerkez ise Abdurrahman’ın oğludur. Abdurrahman, Mehmi’nin oğludur. 1978 yılından itibaren Nurs’tan Hizan’a yerleşmiş, Hizan’da gıda malzemelerinin toptan satışıyla uğraşmaktadır. İhsan Okur “Büyük ve nurlu bir silsileye mensup olduğumdan dolayı gurur duyuyorum” diyor.

5- Hikmet Okur: 1963 doğumludur. Hizan’da oturmaktadır. Tapu dairesinde memur olarak görev yapmaktadır. Babasının adı Ubeyd’dir. Ubeyd ise Kasım’ın oğludur. Kasım da Mehmi’nin oğludur.

6- Sıddık Okur: 1957 Nurs Köyü doğumludur. Ticaretle meşguldür. Babasının adı Meran’dır. Meran da Selman’ın oğludur. Selman ise Mehmi’nin oğlu Abdurrahman’ın oğludur. Evli ve altı çocukludur.

7- Sabri Okur: Nurs Köyü’nde doğmuştur. Siirt İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Halen İstanbul’da, Nursî hanedanına yakışır bir şekilde, Risâle-i Nur hizmetleriyle ilgilenmektedir.

Mehmiye dayanan ve Nurs Köyü’nde oturan bazı zatların isimleri ise şöyledir:

Abdullah Okur (Bediüzzaman’ın evinde oturan şahıs), Abdurrahman Okur, Said Okur, Tahir Okur, Refik Okur, Kerem Okur, Nusret Okur, Sefter Okur, Latif Okur… ve daha niceleri…

SONSÖZ

Bu çalışmayı yaparken, bir çok yaşlı insanın yanı sıra, Hizan, Nurs Köyü ve çevresine bizzat giderek şahitleri ve mübarek hanedana mensup insanları dinleyerek maksadıma ulaşmaya çalıştım. Mübarek Nursî hanedanına mensup bütün fertlerde dikkatimi çeken bir takım güzel ortak hususiyetler vardı. Onlar da şunlardır:

1- Bu mübarek hanedanın içinde yer alan fertlerin çoğunun çocuklarının isimleri aynıdır.

2- Çoğu şehid olarak vefat etmiştir.

3- İman, Kur’ân ve vatan için canlarını seve seve vermişlerdir.

4- Bu sülâle ve hanedandan bir çok genç, Birinci Dünya Savaşı sırasında bizzat harbe iştirak ederek Ruslarla savaşırken şehid olmuşlardır.

5- Hepsi de dindar, mübarek, temiz ve nezih insanlar olarak hayatlarını sürdürmüşler ve sürdürmektedirler.

6- Bu mübarek hanedanın doğup büyüyüp yaşadığı menzil, köy ve beldelerin dünyanın bir takım olumsuzluklarından uzak yerler olması da dikkatle düşünülmesi gereken bir husustur.

SON

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

04.04.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Dizi Yazı

  (03.04.2008) - Nursî hanedanının âlim bir şahsiyeti

  (02.04.2008) - Nursî hanedanının medar-ı iftiharı: Bediüzzaman Said Nursî

  (01.04.2008) - AB süreci, Asya için de büyük fırsat

  (30.03.2008) - ‘Nurs, Risâle-i Nur’la iftihar kazanacak’

  (29.03.2008) - Dünya bir yana, Türkiye bir yana

  (28.03.2008) - Seyyidler sülâlesinden bir hanedan

  (27.03.2008) - Kosovalılar son yıllarda İslâma sarıldı

  (26.03.2008) - Bağımsız ve hür olmak çok güzel

  (24.02.2008) - Trafik Tahran’ın da derdi

  (23.02.2008) - Nükleer tesisleri gezemedik

 

 Son Dakika Haberleri