Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 05 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Kültür-Sanat

İlme, irfana, ümrana kurulan 100 Köprü

Köprü dergisi, “İlme, irfana, ümrana” diyerek başladığı yayın hayatında 100. sayısına ulaşmanın sevincini hazırladığı kapsamlı bir sayıyla okuyucularıyla paylaşıyor.

Türkiye’nin yaşadığı sosyalmanevî buhranlara Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında dikkat çekmeyi, meseleleri Risâlei Nur perspektifinden bakmayı görev bilen Köprü, bu yönüyle Türk fikir hayatına zenginlikler kazandırmaya devam ediyor.

Yaşadığımız dünyanın siyasî, sosyal, ekonomik problemlerine dikkat çekmekle kalmayan Köprü, Risâlei Nurlarla ilgili araştırmaları destekleyerek ve Risâlei Nur’daki temel konulara akademisyenlerin dikkatini çekerek de önemli bir görevi üstlenmiş durumda.

Köprü, insanlığa beklediği saadeti sunamayan materyalist yaklaşımlara, din dışı felsefeye, modernizmin bir din olarak sunduğu “nefisperestlik”e karşı, insan ve Yaratıcısı arasında sağlam bir köprü kurmayı amaçlıyor. “Medenilere galebe çalmak ikna iledir” sözünü şiar edinerek fikri mücadelesini sürdüren Köprü, bu amaç uğrunda, hac yolculuğuna çıkan karınca azmiyle didinen fikirlerin timsali olarak nitelendiriyor kendisini. Sözü derginin editörüne bırakalım: “Bu yönüyle Köprü, ne bir ideolojinin temsilcisidir ne de bir siyasetin yayın organıdır. Köprü, Risâlei Nur’un bakış açılarıyla, varlığını tekrar idrak etme yolunda, Risâlei Nur’un günümüz insanına sunduğu imkânları analiz etmeye çalışarak Kur’ân Medeniyeti ile insanları tanıştırmayı amaçlayan bir fikir dergisidir.”

100. SAYIDA NELER VAR?

Köprü’nün 100. sayısında Selim Sönmez’in “Yeni Bir İlim Manifestosu Olarak Köprü”, Dr. Hakan Yalman’ın “Köprü”, Mustafa Said İşeri’nin “Esma-i Hüsna’ya Risâle-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış”, Abdullah Hakimoğlu’nun “Anarşiyi Önlemede Risâle-i Nur Örneği”, Yusuf Kaplan’ın “Fundamentalizm/İrtica Söylemi: Ötekileştirme ve ‘Yeni Efendiler’i Meşrulaştırma ‘Aygıt’ı”, Colin Turner’ın “Müceddidlik ve Bediüzzaman”, Hüseyin Hatemi’nin “Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi”, Etyen Mahçupyan’ın “Askerî Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair”, Davut Aydüz’ün “Dinlerarası Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre İslâm-Hıristiyan Diyaloğu”, S. J. Thomas Michel’in “Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Savaş ve Barış”, Tarık Nişancı’nın “Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlayış, Yeni Bir Duruş: Bediüzzaman”, Mehmet Kutlular’ın “Eski Said Işığında İstibdat” ve İrfan Göktaş’ın “Bediüzzaman Said Nursî’nin Zülcenaheyn Fikri” başlıklı makalelerini okuyabilirsiniz.

05.02.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

Bütün haberler

Başlıklar

  Yaşar Alptekin: Tek başına namaz bile en büyük nimettir

  İlme, irfana, ümrana kurulan 100 Köprü

  Senaryo yarışmasına başvurular başladı

  Yozgat’taki konaklar restore edilecek

  Mimarlar Odasından resim yarışması


 Son Dakika Haberleri