Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 09 Şubat 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

M. Latif SALİHOĞLU

Bir hak ve adâlet timsâli: Ömer-i SâniMilâdî tarih 09 Ocak 0720: Sekizinci Emevi Sultanı Halife Ömer bin Abdulaziz vefât etti.

Mısır Valisi Abdulaziz bin Mervan'ın oğlu olan halifenin annesi de Hz. Ömer'in (ra) oğlu Âsım'ın kızıdır.

Hem nesebi itibariyle, hem de hak ve adâletin timsâli olmuş Hz. Ömer'in yolundan gitmesi sebebiyle, ona "Ömer–i Sâni" denilmiştir.

Ömer bin Abdulaziz'in bu yönünü bir Lem'alar isimli risâlesinde nazara veren Bediüzzaman Hazretleri, ondan şu ifadelerle söz eder: "...Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebi gibi mâsum olmalı veyahut Hulefâ-i Râşidin ve Ömer İbn-i Abdulaziz-i Emevî ve Mehdi-i Abbasî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki aldanmasın."

* * *

Ömer bin Abdulaziz, saltanat sistemiyle idare edilen Emevî Devletinin başına geçen 8 halîfedir.

Hicrî 60, Mîladî takvime göre ise 679 senesinde Medîne-i Münevvere'de doğmuştur. Annesi, Râşid Halifelerin ikincisi olan Hz. Ömer'in (r.a.) torunudur. Babası Abdulazîz bin Mervan, Mısır'a valî olunca, ailece Mısır'a gidip yerleştiler.

Bir süre sonra, ilim öğrenmek için tekrar Medîne'ye döndü. Burada, zamanın en büyük âlim ve âriflerden ilim ve mârifet dersini aldı.

Kısa zamanda, ilim ve kemâl sahibi oldu. Emevi Halife Sultan Abdulmelik, onu Şam'a dâvet etti, ardından kızı Fatıma ile evlendirdi.

706 senesinde ise, onu Harameyn (Hicaz, Mekke–Medine) valîliğine tayin edildi. O da, Hicaz âlimlerini toplayarak onlara şöyle hitap etti: "Ey kardeşlerim! Ben Haremeyn valîliğine değil, hizmetçiliğine tâyin oldum. Asıl gayem, hakkın ve adâletin sağlanması ve dağıtılmasıdır. Eğer bunları çiğneyenleri bana haber vermezseniz, ind-i İlahîde mes'ulsünüz. Bu hususta bana yardımcı olmanızı istirham ederim."

Alimler, bu hususda kendisine yardımcı oldular, Hicaz halkı, kendisinden çok memnun ve mesrur kaldı. Hatta çok kimse, bu huzur halini yaşamak için Hicaz bölgesine hicret etti.

Emevi Halifesi Sultan Abdulmelik 717'de vefat etti. Veziri Reca, valileri toplayıp sultanın mühürlü vasiyetnâmesini açtı ve okudu.

Merhum halîfe, iki oğlu olmasına rağmen, bu vasiyetnâmesinde damadı Ömer bin Abdulazîz'i halîfe ta'yîn ettiğini ilân ediyordu.

Ömer bin Abdulazîz, şaşkınlık içinde vasiyetnâmeyi dinledi. Kendisine tevdi edilen bu ağır yükü taşımaktan önce çekindi. Kabul etmek istemedi. Ancak, ehl–i kemâl sahibi âlimler onu ikna etmeyi başardılar.

Halîfe–sultan olduktan sonra, pek mühim değişikliklere imza attı.

Meselâ, kendisine getirilen süslü alay atlarına binmediği gibi, lüks ve debdebe ile donatılan saltanat sarayına da gidip oturmadı.

O sarayın yerine, kendisine ait olan "kıl çadırı"nda oturmayı tercih etti.

Bu meyanda hanımına da şunu söyledi: "Eğer benimle yaşamak istiyorsan, ziynet ve mücevherlerini beytülmale (hazineye) bırak. Zîra onlar, senin yanında iken, ben seninle rahat edemem, huzur bulamam."

Zevcesi de onun bu arzusunu kabul ile aynen yerine getirdi. Bütün ziynetlerini beytülmale hediye etti. Kendisinin 50.000 altınını fukara ve gurabaya dağıttı. Hizmetkârlarını serbest bırakarak teb'asının en mütevazî yaşayan bir ferdi gibi yaşayarak, ümmete tevazu ve fazîlet noktasında bir nümûne–i imtisâl oldu.

Halifeliği müddetince yaptığı bütün işlerde "Hesap Günü"nü daima göz önünde bulundurarak hareket etti.

Bu yüzden de hakikî adâletten zerrece sapmamaya âzami gayret gösterdi. Bunda büyük ölçüde muvaffak oldu.

Ömer bin Abdulaziz, milletine ve bütün mü'minler pek güzel nasihatlerde bulundu. İşte o vâz û nasihatlerden kısacık bir bölüm:

"Ey insanlar! Sizler ölümün hedeflerisiniz. Ölüm, aranızdan dilediğini seçer. Dün geçti; o, sizin hakkınızda şahiddir. Bugün, mühim bir emanettir. Onun kıymetini iyi bilmek lâzım. Yarın ise, içindeki meçhûl hadiselerle geliyor.

"Ölümden kaçış nereye olacak? Sizler şu dünyada yüklerinizi bineklere yüklemiş yolcular gibisiniz. Yükleriniz başka bir âlemde çözülecek. Sizler şu dünyada sizden önce gelenlerin yerine geçtiniz. Fakat, siz de yerinizi sizden sonra geleceklere terk edeceksiniz. Sizin aslınız, yani dünyaya gelmenize vesîle olanlar, hemen hemen hiç kalmadı. Sizler de aynı şekilde göçeceksiniz!

Ey cemaat! Kendimde bir üstünlük gördüğüm için, size böyle nasîhat ettiğimi zannetmeyin. İçinizde belki benden daha çok rahmet ve mağfirete muhtaç kimse yoktur. Kendim ve sizler için Rabbim'e sığınıyorum. Allah'ın kitabını, Resûlü'nün sünnetini, güzel ahlâk ve kalbî duygularını kendinize örnek alınız. Kurtuluş, ancak ve ancak bundadır."

09.02.2007

E-Posta: latif@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (08.02.2007) - Şaşırtmaya şaşırmadık

  (07.02.2007) - Seyahatteki sıhhat

  (30.01.2007) - Hayırlı şifâlar dileğiyle...

  (29.01.2007) - Sekiz yıl arayla ikinci mektup

  (26.01.2007) - Demokratikleşme sancıları

  (25.01.2007) - Ölçüyü kaçırmadan

  (24.01.2007) - Hamdolsun, Müslümanız biz

  (23.01.2007) - Neşet Ertaş'tan insanlık dersi

  (22.01.2007) - Cinayetin yüzü maskeli, izi perdeli

  (20.01.2007) - Vahdeddin'in mirası

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahaddin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004