Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 11 Mayıs 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Şaban DÖĞEN

İlâhî iltifatÜbey bin Kâ’b’ın (r.a.) sesi çok güzeldi, duygulandırıcıydı. Bizzat Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) ifadesiyle, “En güzel Kur’ân okuyan”1 kişi idi.

Birgün Resûl-i Ekrem (a.s.m.), “Ey Übey! Allah bana, ‘Lem yekünillezîne’ sûresini sana okumamı emretti.

Übey, “Allah benim ismimden söz etti mi?” diye sordu.

“Evet” dedi Resûl-i Ekrem (a.s.m.).

Bu İlâhî iltifat ve teveccüh karşısında Hz. Übey kendini tutamayıp sevincinden ağlamıştı.

Birgün Hz. Übey bu olayı anlattığında oğlu sormuş: “Çok mu duygulanmış ve sevinmiştin babacığım?” diye. O da, şu âyet-i kerimeyle cevap vermiş oğluna: “Onlara söyle ki, ancak Allah’ın lûtfuyla ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu, onların dünyada toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.”2

Nasıl sevinilmezdi? Allah’ın emriyle okuması için Resûl-i Ekrem (a.s.m.) Hz. Übey’e bir sûre öğretiyor.

Bir insan için bu iltifat, bu lütuf, bu ihsan dünyalara bedeldir. Sevinçten uçar insan böyle bir anda. Onun için de Hz. Übey sevinçten ağlamaktan kendini alamamıştı.

Hatta, böyle bir iltifat için canını fedâ etmekten çekinmez insan. Bin canı olsa dahi fedâ eder insan. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “Hâlık-ı Zülcelâlin hususî iltifatını ima eden en gizli bir işarete, yüz bin can olsa ve feda edilse ve yüz bin sene ömür var ise o yolda sarf edilse yine ucuzdur.”

Üstad bu cümleleri cismânî haşri inkâr etme fikrindeki zındıkları susturan Haşir Risâlesi’ndeki (Onuncu Söz) lâfzullahın ilk harfi olan eliflerin tevafukları sebebiyle söylüyor. Risâlenin baştan sona bütün sayfalarında kiminde beş, kiminde on beş satırda lafza-i celâllerin elifleri alt alta geliyor. Üstad bunu değerlendirirken bunların ehlince anlaşılan mühim gaybî işaretler olduğunu, buna tesadüfün karışmasının mümkün olmadığını söylüyor.3

Bu da onun arkasında açıkça gaybî bir destek, bir inayet olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim Üstad sadece Onuncu Söz için değil bütün eserleri için der ki: “Yazılan eserler, Risâleler, ekseriyet-i mutlakası, hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüd eden bir hâcete binâen, ânî ve def’î olarak ihsan edilmiş. Sonra, bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler: ‘Şu zamanın yaralarına devadır.’ İntişar ettikten sonra, ekser kardeşlerimden anladım ki, tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde lâyık bir ilâç hükmüne geçiyor.”4

Evet, Bediüzzaman Hazretleri ekserî Risâlelerin, düşünerek taşınarak değil de ruhundaki bir ihtiyaca binâen bir anda ihsan edildiğini ifade ediyor. Böyle bir ihsanda tevafukların bulunması da makbuliyetini teyid etmektedir.

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Menakib: 90. 2- Riyazü’s-Sâlihîn, 3:187 (Buharî ve Müslim’den). 3- Barla Lâhikası, s. 169. 4- Mektûbât, s. 363.

11.05.2007

E-Posta: sdogen99@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.05.2007) - Gayret sebebi

  (09.05.2007) - Her şey onu dinlerken

  (08.05.2007) - Sadakatin ölçüsü

  (07.05.2007) - Geçer akçe

  (06.05.2007) - Can boğaza gelmeden

  (05.05.2007) - Hakkın hatırı

  (04.05.2007) - Âhireti bir görseydik

  (03.05.2007) - Mücahitlerin sevabını kazanan kadın

  (02.05.2007) - Niçin yaşıyoruz?

  (01.05.2007) - Hayırlı kadın

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004