Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 12 Ağustos 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Faruk ÇAKIR

Sözde değil, özde sivil anayasaGeride bıraktığımız seçim döneminde ‘meşhur’ olan bazı kavramlar var. Bunların biri de, ‘sözde değil özde (...) olmak’ şeklindeydi. “Özde demokrat, özde laik, özde özgürlükçü, özde millete saygılı, özde vatanperver,” vs.

Seçimlerden sonra oluşan yeni TBMM’nin, 12 Eylül ihtilâlinin ürünü olan yürürlükteki “1982 Anayasasası”nı değiştirmesi isteniyor. Hazırlanacak olan yeni anayasanın ‘sivil bir anayasa’ olması, millet ekseriyetin talebi. Hemen ifade edelim ki bu ‘sivil’lik, ‘sözde’ değil ‘özde’ olmalı. Herkesin malûmudur ki, hazırlayanlarının ‘sivil’ olmasıyla anayasalar ‘sivil’ olmaz. Gerek 1960 Anayasası ve gerek 1982 Anayasasını da ‘sivil hukukçu’lar hazırladı. Ama, ‘sivil olmayan’ların arzu ve isteklerine göre hazırlandığı için çeyrek asırdır anayasa tartışması sürüp gidiyor.

“Her gelecek yakındır” kaidesine göre, yürürlükteki anayasanın değişmesi bir şekilde gündeme gelecektir. Bilhassa AB üyeliği yolunda atılan her adımdan sonra, mevcut anayasanın Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermediği, bir bakına ‘uyum sürecine’ engel olduğu görülüyor. Böyle olmasaydı, kökten değilse bile, anayasada kısmen değişikliğe gidilir miydi?

Bu konudaki çalışmalarda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Daha ‘sivil’ bir anayasa yapacağız diyerek yola çıkılıp, sonuçta ihtilâl anayasasını aratabilecek bir anayasa yapma ihtimali! Tabiî ki böyle bir şeyin olması çok zordur, ama ihtimal dahilindedir. Geçmişte yapılan bazı kanun değişikliklerinin, hedefin aksine ‘kötü yönde’ olduğuna şahit olduk. Meselâ, TCK’da yapılan bazı madde değişiklikleri bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu durum, ihtiyatlı ve tedbirli olmakta fayda olduğunu hatırlatıyor.

Anayasa uzmanları ve siyasetçiler, yeni bir anayasa yapacağız diye ‘tepki anayasası’ yapma yanlışına da düşülmemesini istiyor. Hukukçu milletvekili Burhan Kuzu şöyle demiş: “1961 (anayasası) iktidara kızmış, hükümetin önünü bağlamış. 1982 (anayasası) teröre ve anarşiye kızmış özgürlükleri engellemiş. (...) 1982 anayasasının özgürlükler bölümünde 32 madde değişti. (...) Ancak kanunlarda sorunlar sürüyor. Kuvvetler dengesi konusunda da problemler var. Siyasetin kuvvet kullanma alanı yüzde 20. Geri kalan sivil, askerî bürokrasiye bırakılmış. Bu âcilen düzeltilmeli.” (Aksiyon, 23 Temmuz 2007)

Eski Bakanlardan Vehbi Dinçerler işe şöyle konuşmuş: “Toplumsal ve siyasî uzlaşma ile sivil ve demokratik bir anayasa yapılmalı. Önce siyasî partiler uzlaşsın, söz konusu uzlaşmaya toplumun bütün kesimlerinin katılması lâzım. İlk şart, ön gereklilik budur. Bir kaç çeşit referandumla halkın katılımı ve tam mutabakat da sağlanabilir.” (agd.)

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Zühtü Arslan da sivil anayasayı şöyle yorumlamış: “Yeni anayasa, evvelâ devleti değil, bireyi esas almalıdır. (...) Burada korunması gereken temel değer, birey ve onun haklarıdır.”

Doğru olan budur, ancak bu zor görevi 22 Temmuz sonrası oluşan Meclis başarabilecek mi? Keşke başarılabilse...

12.08.2007

E-Posta: cakir@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (09.08.2007) - Söz vermek yeter mi?

  (08.08.2007) - Vatandaşa zorluk çıkarın!

  (07.08.2007) - AB yolundaki engelleri aşmak

  (06.08.2007) - Bu işlerde bir yanlışlık yok mu?

  (05.08.2007) - Ders almayan parti

  (04.08.2007) - Yeni dönemde beklentiler

  (03.08.2007) - Alkol duvarına toslamak

  (02.08.2007) - Yazık o paralara, karıştı silâhlara!

  (01.08.2007) - Korku üretenler kaybetti

  (31.07.2007) - Gerçekler gizlenirse olacağı buydu

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri