"Gerçekten" haber verir 17 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Nejat EREN

TARİHİN ENGİN SULARINDA GÖNÜL DENİZİNDEN DALGALARİslâmiyet, bir umman ve okyanus.

Kur’ân, bir ilim deryası ve bitmez, tükenmez hazine.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (as), melekûtiyet âleminden, şehadet âlemine gönderilen, fâniyet ve insaniyetin ilk temsilcisi, hasret ve teslimiyetin örnek âbidesi. Hz. Havva muhabbet ve itaatin, kadın olmanın ulvî, misilsiz örneği.

Nebiler nebisi Hz. Muhammed (asm), getirdiği Nur’la iki cihanı aydınlatan, bir gönüller sultanı, muhabbet efendisi, şefkat hamisi ve Hâlık’ının bütün isimlerinin ve İsm-i Âzâmının tam bir yansıması.

Sıddıkıyet burcunun erişilmez doruk noktası, Hz. Ebûbekir-i Sıddık (ra).

Farukiyet ufkunun paha biçilmez misilsiz örneği, cesaret ve kahramanlığın sembolü; Hz. Ömer (ra).

Hayânın, hilmin, güzel ahlâkın en müstesna ve mutena temsilcisi, Hz. Osman (ra).

İlmin kapısı, marifetin kalesi, kahramanlığın, kuvvet ve cesaretin zirve şahsiyeti, Hz. Ali (ra).

Onların dâvâ, dert, meslek, yol, meşreb arkadaşları insanlığın yıldızları “sahabe” ismiyle dünyaya nâm salmış ulaşılmaz mümtaz şahsiyetler.

Hıristiyan ve Musevîler başta olmak üzere muâsırları olan mevcut insanlara: “Biz İslâmiyeti kabullenmekte zorlanıyoruz, ama Abdülkadir-i Geylâni’yi de inkâr edemiyoruz” hakikatini haykırtan o büyük ve sabitleşen gerçek İslâm prensipleri ve düsturlarının dayanılmaz sırlarını şahsında tatbik eden Abdülkadir-i Geylâni.

Bir tek hadis-i şerifi bulup insanlık âleminin hizmetine sunmak için iki ay yaya yol yürüyüp kaynağından emin olmayınca geri dönme azmini gösteren Buharî Hazretleri.

Kaynağında, beşiğinde, mayasında, özünde İslâmiyet, maneviyât, kudsiyet olan bu mukaddes topraklarda, Anadolu’da yetişen, istikametin, iradenin timsâli, gerçek kahramanlığın ve Allah’a kulluğun misilsiz örneklerinden ve “Alparslan’ın azamet-i asman-i peymanesini görmüş olanlar, bakınız şimdi o zir-i haktedir” dedirten büyük sultan Alparslan.

Ufkun, vizyonun, gayenin, amacın timsâli. Yaratanına köleliğin şeref madalyası olan küpeleri kulaklarında iftiharla taşıyan, “Bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha az” diyen ufkun ve fikrin sahibi, büyük hakan Yavuz Sultan Selim.

İradenin, kararlılığın, gerçek adaletin ve hakkın yolunda nefsini hiçe sayan, İ’lâ-yı Kelimetullah için her türlü zahmetlere katlanan, ordu hareket halinde iken “Seferin nereye olacağını” soranlara: “Eğer sakalımın telinden birisi onu bilseydi, onu keserdim” diyerek teslimiyet, sır vermeme ve iradenin gerçek tatbikçisi olduğunu bütün âleme ilân eden, büyük hakan Fatih Sultan Mehmed.

Yalnız ehl-i kitaba değil, mecusilere, putperestlere, ahlâkî düşkünlere bile gönül kapısını kapatmamanın basiretinin temsilcisi, asırları ve insanlığı kucaklayan, derinliğin, mahviyetin, sevgi ve hoşgörünün vazgeçilmez, dünya âlemindeki sembol ismi Mevlânâ.

Mahviyetin, kendinden geçmenin, Yaratana sığınmanın, dünyanın her şeyini onun için fedâ etmenin, varlıkların hepsinin yaratandan ötürü kardeş ve mukaddes olduğunu bütün benliğiyle kabullenen, asırlar geçtikçe cilâsı parlayan müstesna yiğit, gönül eri, Yunus Emre.

Ve şefkatin, merhametin, dikkatin, istikametin, muhakeme ve meşrûiyetin, hürriyet ve demokrasinin, insan olmanın gereğini en iyi kavrayıp nefsinde tatbik etmeye asırlık ömrünü adamış aksiyoner dâvâ adamı olan büyük mânevî mücahid, son asrın büyük temsilcisi, bir asra yakın dolu dolu olan o muhteşem hayatıyla ve Kelâmullah olan Kur’ân’a ve sünnete dayanan tefsir, yorum ve izahlarının pusulasında olayların, mekânların yol haritacısı, büyük prensip, sistem ve düsturların, hilesizliğin, azmin, sadakatin, metanetin, cesaretin, iffet ve merhametin şaşmaz tatbikçisi; sapkın felsefe ve istikametsiz ilim yerine, semâvîliğin, kudsiyetin, maneviyatın, ilâhiliğin, samimiliğin, hasbiliğin müdafaacısı; ihlâsın tatbikçisi, kardeşliğin uygulayıcısı, kendine, gerçeklere, ilme, irfana ve topluma ters düşmemenin mümessilidir Bediüzzaman Said Nursî.

Ve onun bize, âlem-i İslâm’a ve beşeriyete en büyük hediyesi olan, muhteşem mânevî tefsir Risâle-i Nur Külliyatı. Mertlik, yiğitlik, maharet, gerçek dâvâ adamlığı ve insaniyet, nezaket, sıdk, diğergamlık, muhabbet, şefkat ve merhamet işte insanlık tarihine mal olmuş bu muhteşem tabloya, bu mübarek silsileye ve bu muhteşem prensip, emir, tavsiye ve fikirlere gerçek mânâda uymakta yatıyor. Unutmayalım ki bu saydığımız ve daha sayamadığımız nice isimsiz kahramanın dünya ve ahret saadetine katkıları ve tarih sayfalarında bu kadar öne çıkıp yankılanması işte bu prensip ve emirlere uymaktan geçti. Bu muhteşem mirasa tam olarak bağlanmak ve sahip çıkmak, bu tariflere uyan, bu düsturları uygulayan insanlar olma dilek ve temennisiyle.

17.10.2008

E-Posta: nejateren@saidnursi.de


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.10.2008) - Nur talebelerinin özellikleri

  (02.10.2008) - Bayram sevinci ve duâ

  (26.09.2008) - Rahmetin taştığı anlar

  (21.09.2008) - Zor zaman ve şartları aşmanın yolları

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır