Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 08 Haziran 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Hasan GÜNEŞ

Öğretmen ve fenlerin diliŞerif Mardin Hoca, “imam, öğretmeni yendi” diyerek yeni bir tartışmayı daha başlattı. Elbette hoca, sembolik konuşuyor, fakat yine de; Türkiye’nin modernleşme ve demokratikleşme gibi iç-içe süreçlerden geçerken karşılaştığı pek çok problemi en nihayetinde getirip imam-öğretmen mücadelesine ve sembollerine kilitlemek pek doğru olmasa gerek.

Aslında cumhuriyetin ilk yıllarındaki en önemli yanlış, herkesin gıpta ettiği bir yardımlaşma ve dayanışma ile bin yıldır toplumu ayakta tutan müesseselerin, birbirine rakip hâle getirilmeleri ve birini diğerini karşı destekleyip hatta yok etmeye çalışılmasıdır. Fakat bütün bunlara rağmen toplum, ikisine de olan ihtiyacının önemini iyi kavramış ki, ikisi de hâlâ ayakta. Ancak ikisi de yaralı ve yıpranmış vaziyette. Bu sebeple, yabancı filmlerin neredeyse tamamında özellikle vurgulanan; Batının kalkınma ve huzurunda önemli bir payı bulunan rahip-öğretmen dayanışması bizde bir türlü özlenen seviyeye gelmemiştir. Maalesef devlet tarafından teşvik de edilmemiştir. Aksine eğitimde ve bir kısım medyada din adamlarına karşı gizli ve açık bir düşmanlık, tahkir ve tezyif hâlâ devam etmektedir. “Biri diğerine mağlûp olmuştur. Demek ki rejim tehlikededir” gibi ölçüsüz ve tahrik edici değerlendirmeler devam etmektedir.

Bütün bunlarda tek parti döneminin öğretmene yüklemeye çalıştığı; ezan-Kur’ân yasakçılığının takibi kadar millete rağmen olan her türlü faaliyetten sorumlu parti komiserliği anlayışının payı büyüktür. Neyse ki, İkinci Dünya Savaşı sonrası; Hitler, Mussolini ve Stalin metodlarının iyi bir gidiş olmadığı ortaya çıkınca; Batı, İslâm dünyasına özellikle Türkiye’ye uyguladığı jakoben baskıyı biraz hafifletme ihtiyacı hissetti, tek parti rejimlerine olan desteğini kısmaya başladı. Ondan sonradır ki, öğretmen kısmen de olsa yabancı ideolojilerin mümessili olmaktan çıkıp bu milleti millet yapan değerleri öğreten, hür düşüncenin önünü açan bir konuma yani gerçek makamına yükselerek gerekli itibarı kazanmaya başladı. Korkulan ve kendi değerlerimize yabancı öğretmen imajı; yerini, iletişimin daha iyi kurulduğu, sevilen ve içimizden bir öğretmen imajına terk etmeye başladı.

Gerçekte tek parti yönetimlerinin fark edemediği, öğretmenlerin öğretmeye çalıştıkları ilimlerin ucunun bucağının olmadığıydı. Öğretmenin yapacağı en nihayetinde muhtemelen ileride kendisini de geçecek olan talebesine anahtar seviyedeki prensipleri öğretmekti. Öğrenci, öğretmeni hep yanında taşıyamayacağına göre ilim ve fenni ve ona ulaşma yollarını ve sonuç çıkarma metodlarını öğrenmek zorunda. Ayrıca artık her şeyi sorgulayan zamane çocuğunun, öğretmenini de sorgulamaması imkânsız. Siyasî ve sosyal hadiselerdeki her şeyi devlete, tek partiye; üç kıt'ayı asırlarca adaletle yönetmiş bir medeniyeti bir yana itip tarihi ve medeniyeti sadece cumhuriyet dönemine ve Batıya; eşyanın yaratılışındaki hâlâ akıl-sır ermeyen harika icraatı ise akılsız ve şuursuz tabiata endeksleyen bir anlayış elbette sorgulanacak ve genç dimağlar arayışa girecektir.

Nitekim bu tür sorgulamalar o dönemlerde hemen başlamıştır. Bununla ilgili olarak Risâle-i Nur’dan bir bahis aktaralım: “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.”

Bizimki gibi ülkelerde eğitimdeki yoğun ezbercilikten hep şikâyete ederiz. Aslında ezberciliğin en büyük gayesi talebelere hakim ideolojiyi, onların sorgulamasına fırsat bırakmadan belirli kalıplar içinde öğretmektir, işlemektir daha doğrusu şartlandırmaktır. Yoksa hiçbir ilim ve fen, bugünün şartlarında devlet adamlarına körü körüne itaat etmeyi, hak ve hürriyetleri kısıtlamayı savunamaz; her bir kanun ve prensibinin Allah’ın varlık ve birliğine; kudret ve azametine binler şâhid olan kâinat kitabının şehadetini yok sayamaz. Aksine imanın, taklitten tahkikî seviyeye çıkmasına vesile olur! Önemli olan kâinat kitabının harflerini okumasını öğrenmek ve lisanına aşina olmaktır. Bu da zamanımız insanına özellikle bu memleketin çocuklarına “fenleri dinlemeyi” öğreten Risâle-i Nur’un ne kadar mühim ve ne kadar büyük bir vazifeyle vazifeli olduğunu gösterir.

Şüphesiz devletler için geçici bazı uygulamalar ve yasaklamalar mümkün olsa da, dini toplumdan söküp atmak hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Bu eski çağlarda böyle olduğu gibi günümüzde de farklı değildir. Her türlü güç ve kudretine ve modern zamanların en gelişmiş ideolojilerine ve eğitim imkânlarına rağmen kısa zamanda yıkılıp giden rejimler bunun birer delilidir.

Evet dinin sökülüp atılmasına; hem dinin sahibi olan Âlemlerin Rabbi müsaade etmeyeceği gibi, hem de kabir kapısının kapanmadığı ve ölümün öldürülemediği bir dünyada acz ve fakrdan müteşekkil insan, kalbinde ve ruhunda inançsızlığa geçit vermeyecektir. Elbette insan, kendisini yoktan var eden Yaratıcısına ve onun dinine sığınmaktan başka bir çare bulamayacaktır. Bu sebeple memleketin zararına olan beyhude rekabetler ve ayrımcılık yerine dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek gerekir.

08.06.2008

E-Posta: hasangunes@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (30.05.2008) - Herakl’e mektup ve fetih

  (27.05.2008) - İktidarın esareti

  (13.04.2008) - Akıl ve nur

  (20.03.2008) - Kalbdeki iman

  (05.03.2008) - Nuh Tufanı

  (18.02.2008) - Altı günde yaratılan kâinat

  (01.02.2008) - Mektubu okumak

  (16.01.2008) - Visal ve fakr

  (07.01.2008) - Darwin’den Sarkozy’ye

  (24.12.2007) - Cömertlik ve genler

 
GAZETE 1.SAYFA
Download

Kutlu Doğum Haftası Pdf

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

© Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır