"Gerçekten" haber verir 24 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Halil USLU

Rusya’da yeni gelişmeler2008 Türkiye’sinde ve dünyasında Rusya için konuşanlar, dün ile bugünü kıyaslamak mecburiyetindeler. Kıyas mantığı içinde, tarih süreci ve hadisât-ı âleme dikkatle bakmakla ve özünde tahkik olma şartı ile ancak gerçek mânâda fikir beyan edilmelidir.

Bediüzzaman Hazretlerinden aldığımız kaynakla yaptığımız araştırmalarda ancak gerçek kıyaslar ortaya çıkmaktadır. Hz. Bediüzzaman diyor ki:

“İki dehşetli harb-i umûmî neticesinde, beşerde hâsıl olan bir intibâh-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat'iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılınç çekemez.” 1

143 milyonluk Rusya Federasyonu 17.075.400 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir. 60 farklı etnik grubun başlıcaları şunlardır: Rus, Tatar, Ukraynalı, Çuvaş, Başkurt, Çeçen, Beyaz Rus, Moldovalı, Ermeni, Udmurt, Azeri, Alman. Yaşayan Türk grupları: Dolganlar, Yakutlar, Tatarlar, Tuvalar, Başkurtlar, Çuvaşlar, Altaylar, Hakaslar, Türkmenler, Abazalar, Karaçaylılar, Nogaylar vs...2

Rus lider Putin’in camiye gitmesi ve beyanı basında büyük yankı uyandırdı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Grozni’de camiye gitti. 2004 yılında bombalı bir saldırı sonucunda ölen Çeçenistan’ın eski devlet başkanı Ahmet Kadirov’un adı verilen ve Rusya’da “Avrupa’nın en büyüğü” olarak anılan yeni camiyi ziyaret eden Putin’e, Çeçen Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve kalabalık bir heyet eşlik etti. Ahmet Kadirov, yıllar önce Türkiye ziyareti sırasında gördüğü camilere hayran kalarak, ülkesine döndüğünde “İstanbul’daki Sultanahmet gibi büyük bir cami Grozni’ye de yapmalıyız” diyerek, bu caminin yapımının fikir babası olmuştu.

Bu fevkalâde gelişmeyi Rusya Federasyonu’nun bir Müslüman milletvekilinin müsbet beyanı takip etti. Rusya’nın Kaleningrad şehrinde yaşayan, mimarlık kolejinde muallim, 2004 yılından beri milletvekilliği yapan Viladimir Semiyonoviç Yojikov Türkiye’deki dostlarına gönderdiği mektubunda der ki: “Benim bir çok öğrencim bana en çok bu suâlleri soruyorlar: İstikbalimiz nasıl olacak? Hayatın mânâsı nedir? Hayatımızda bize rehberlik edecek kimdir? Bize rehberlik edecek olan anne ve babamız, kardeşlerimiz bizi yalnız bırakıp, adeta bizden kaçıyorlar. Nihayette şöyle bir cevap buldum: Allah’a imanın ve muhabbetin neticesinde hâsıl olan saadetli bir hayat. Bu cevabı bulmama sebep olan, koleje ders yapmaya dâvet ettiğim Müslüman gençler ve Risâle-i Nur eserleridir.

“..Bu tarzdaki dinî ve ilmî bir ders Rusya’nın kolejlerinde ilk defa Kaleningrad’da yapıldı. ‘Allah’ın (cc) tasarrufâtı nasıldır, maneviyât ve ahlâk nedir, muhabbet nedir?’ Talebelerim bu terimleri ilk defa Risâle-i Nur’la duyuyorlar. Ben de bu vesileyle 25-30 senelik muallimlik ve mebusluk hayatımın en zevkli anlarını yaşadım. İlk defa ders hiç bitmesin, zil çalmasın dedim..

“..Aziz kardeşlerim! Risâle-i Nurlarda haber verilen küfr-ü mutlaka karşı Müslüman-Hristiyan beraberliğinin bir numûnesi Kaleningrad şehrinde gözümüzün önünde tahakkuk ediyor. İstikbale ait ümitlerim çok kuvvetlendi. Allah’ın yardımı bizimledir. Madem ki Allah bizim kalbimizde maneviyât ve iman ateşini yaktı. Biz de milyonların kalbinde bu ateşin yanması için gayret edeceğiz. Bu parlak saadetin onlara da ulaşmasına çalışacağız. Böylece çok insanları hakikî mânâda sevindirmiş oluruz. Bunu bizim için en büyük bir vazife biliyoruz…”

Çağımızın Mevlânâ’sı Hz. Bediüzzaman’ın 1916 Şubat’ında esir düştüğü Rusya’da ve dönüşünde Türkiye’de, Rusya ile ilgili verdiği mezkûr beyan ve tesbitler bugün bütün berraklığıyla tahakkuk etmektedir. Bu iki tesbitte manidar olanı şudur: Rus milletvekili kendisinin ders verdiği mimarlık kolejinde Risâle-i Nur derslerine dâvetiye çıkarmasıdır. Bizim eğitimciler için alınacak çok ibretli dersler vardır.

Dipnotlar: 1- B.S.Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 311, Yeni Asya Neş., 2- Basın-Eylül-2008

24.10.2008

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (17.10.2008) - Hastalık sebepleri

  (10.10.2008) - ABD halkı, hakkı bulacaktır

  (03.10.2008) - DİKKAT, PLÂSTİK İÇİYORUZ!

  (27.09.2008) - İngiltere’de yeni İslâmî gelişmeler

  (19.09.2008) - Bir damla su

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır