17 Mayıs 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Hüseyin GÜLTEKİN

Dış görünüm önemlidir


A+ | A-

Örf ve âdetler, dinî değerlerden, İslâmî kaide ve tavsiyelerden beslenirse bir geçerliliği, bir kıymeti olur. Sünnet-i seniyyeyi göz önünde bulunduran ve o istikamette şekillenen âdetler, tercihler önce Allah (cc), sonra ehl-i din nezdinde makuldur, makbuldur.

Böyle olmayıp, herkesin, her kesimin kendi özel zevklerine göre, his ve heveslerin tatminine yönelik icad edilen örf ve âdetlerin herhangi bir geçerliliği ve inandırıcılığı olamaz. Moda adı altında, körü körüne taklitlerle sergilenen örf ve âdetler, ne kişiye, ne topluma vereceği hiçbir şey yoktur. Bugün örf ve âdetlerimiz itibarıyla yaşamakta olduğumuz durum hiç de iç açıcı değil. Bilhassa gençlerimizi alâkadar eden yönleriyle durum daha da vahim. En fazla yozlaşma, en çok dejenerasyon hâricî hücumlara, dış bombardımanlara daha çok maruz kalan gençlerimizde yaşanıyor. Bir çok gencin bu taarruzların farkında olmayışı da diğer acı bir gerçek.

Meselâ bugün itibarıyla artık hoşumuza gitse de gitmese de, bir çoğumuzun normal karşıladığı gençlerimizin giyim-kuşam durumlarını konuşmak dahi abes karşılanıyor. Ebeveynin kendinin bir parçası saydığı evlâdına şu veya bu şekilde bir tavsiyede bulunması bir baskı, bir dayatma olarak algılanıyor. Hâl böyle olunca, his ve hevesleri galeyanda olan gençlerimiz, nefis ve hevâlarının tatmini uğruna, hiçbir sınır tanımadan sözde bu geçici hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Bu hâlet-i ruhiye içindeki gençlerimiz biraz da dinî değerlerden bîhaber veya mânevî değerlere mesafeliyse, işte o zaman yaşantılardaki acaiplikler iyice çığırından çıkmış oluyor.

Dünyevîleşme hız kazandıkça, insanlar dört elle dünyaya sarıldıkça, ebedî hayat unutuluyor, vazifeler kulak ardı ediliyor. Toplum hayatını dizayn eden, insanları birbirine yaklaştıran, Kur’ân kaynaklı, Sünnet-i Seniyye menşe’li örf ve âdetlerde tuhaflıklar, gariplikler arz-ı endâm ediyor.

Bunun ilk ve belirgin örneklerini gençlerimizin giyim ve kuşamlarında görüyoruz. Artık her türlü dağınıklık, düzensizlik, karmaşıklık moda olarak algılanıyor. Saç-sakalın birbirine karışması rağbet görüyor. Eskiden perişan, pejmürde diye gördüğümüz kıyafetler, şimdi bir nev'î çağdaşlık veya modernlik olarak algılanıyor. Az da olsa bazı gençlerin takım elbise ile veya ütülü pantolon ve gömlekle gezmeleri, bir nev'î saflık veya mübareklik olarak tavsif ediliyor.

Gençlerimizin giyim ve kuşamlarına karışmak ve bu yüzden onları kınamak gibi bir niyetimizin olmadığını hemen belirtmeliyim. Çünkü buna ne hakkımız var, ne de böyle bir vazifemiz... Kaldı ki böyle hoşlanmadığımız kıyafeti tercih eden gençlerimizi kınamıyoruz. İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmeye tutma yanlışlığına da girmiyoruz. O beğenmediğimiz kıyafetler altında oldukça mükemmel, mütedeyyin, dinî değerlere bağlı çokça gencin bulunduğunu da biliyoruz. Ama keşke gençlerimizin bu takdire şâyân ahlâkî yapıları, dinî yaşantıdaki güzellikleri dışlarına da yansısa... Keşke dış görünümleriyle de dinin tavsiye ettiği giyim-kuşam biçimini tercih edip, çevrelerine de bu yönde örnek olabilseler; suizanlara kapı aralayacak hâl ve davranışlara fırsat vermeseler...

Bunları dile getirmeme sebep, Efendimizin (asm) “Kim bir kavme benzerse, onlardan sayılır” hadis-i şerifi oldu. Efendimizin (asm) ehl-i dini bu konuda ikaz etmesinin, üzerinde ciddî mânâda düşünmeyi, örf ve âdetlerimizi gözden geçirmeyi gerektirdiğini düşünüyorum. Ayrıca, Efendimizin (asm) bu ikazlarının, yalnız gençleri değil, hepimizi alâkadar ettiğini de unutmamak gerekir.

17.05.2009

E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.05.2009) - Yüzde 99'u geçip; yüzde 1'e odaklanmak

  (03.05.2009) - İffet timsâli Bediüzzaman’ı rehber edinmek

  (19.04.2009) - Bediüzzaman’ı anlamak...

  (12.04.2009) - Takva-fetva meselesi

  (05.04.2009) - Anne - baba hukuku ihmâle gelmez

  (29.03.2009) - Fabrikayı tam kapasite ile çalıştıralım

  (26.03.2009) - Salâhat-maharet meselesi

  (15.03.2009) - Başkalarına havale edilemeyecek sorumluluklarımız

  (08.03.2009) - Aldatıcı reklâmlar ve propagandalar

  (01.03.2009) - Nur’lara talebe olabilmek

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl
Reklam Linkleri: Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis