"Gerçekten" haber verir 29 Nisan 2009
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formuİletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Fahri UTKAN

Tesanüdün kuvveti“Tesanüd içindeki bir cemiyet, atâleti harekete tebdil eden bir vasıta olur. Tehasüd içindeki bir cemaat ise, hareketi atâlete çevirmeye vasıtadır.”

(Hakikat Çekirdekleri, no: 72.)

Tesanüd; dayanışma, birbirine kuvvet verme gibi anlamlara gelmektedir. Tehasüd ise; birbirine hased etme, birbirini çekiştirme anlamındadır.

Toplumu meydana getiren fertler arasında dayanışma varsa, durgunluk ve tembelliği harekete geçirir. Ama fertler arasında çekişme varsa, birbirini çekememezlikten dolayı meydana gelen engellemelerle o toplumdaki işleyiş, hareket akamete uğrar.

Dayanışma ve tesanüd, bir bütünü meydana getiren unsurların, birbirini kollayıp gözetmeleri, toplumun mükemmel yapıya kavuşmasının vazgeçilmez unsurlarıdır. Aile dayanışması, meslek dayanışması, içtimâî dayanışma ve toplumsal bağlılık özelliklerine sahip olan cemiyetler, dış güçlere yem olmazlar. (Gülistan Dergisi, sayı: 83, s. 19)

Üstad, bir mektubunda, âhiret, hayır, ibadet ve sevap için, birbirlerine bağlanan Risâle-i Nur Talebelerinin, her türlü ağır şartlar altında, Kur’ân ve iman hizmetindeki mânevî mücadelelerde, herbiri yüz adam kadar önemli olan hakikî mücahid kardeşleriyle konuşmalarının, kardeşliği kuvvetlendirmelerinin, birbirlerinin çalışmalarına kuvvet vermelerinin ve birbirlerini tesellî etmelerinin ancak aralarında gerçek bir tesanüdle olacağını belirtiyor.1

Bunu teyid eden başka bir hakikat çekirdeğinde, kardeşler arasında tesanüd, birlik ve dayanışma olmazsa, cemaat kuvvetinin zayıflamaya sebep olacağından bahsetmekte ve şöyle demektedir: “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi küçültür.” (Haşiye: Hesapta malûmdur ki, darb (çarpma) ve cem (toplama) ziyadeleştirir. Dört kere dört, on altı olur. Fakat kesirlerde, darb ve cem, bilâkis küçültür. Sülüsü (üçte bir) sülüsle darb etmek, tüsu’ olur, yani dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur.) Halbuki, fertler arasındaki birliktelik Allah için olduğunda, yani birlikteliğin ruhunda ihlâs olduğunda, o cemaatteki çalışmalardan olağanüstü sonuçlar alınabileceğini Üstad şu şekilde bizlere belirtiyor: “..lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddî, samimî tesanüdün çok kerâmetleri olabilir.”2

Üstad, Şuâlar’da bir mektubunda, hangi durumda olursa olsun, fertler arasında sıkıntıya sebep olabilecek hangi konu yaşanırsa yaşansın, cemaate nasıl bir musibet bulaşırsa bulaşsın, Nur Talebelerinin “..en esaslı kuvveti ve nokta-i istinadı tesanüd..”3 olduğunu bildiriyor. Ve devamında da bir uyarıda bulunarak, “Sakın, sakın, bu musibetlerin verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız” diyerek birbirimizden gücenmememiz gerektiğini tavsiye ediyor.

Üstadın, dışarıdan gelebilecek yalanlarla, kışkırtmalarla hizmetimizi tahrip etmeye çalışan (“Tahrip kolaydır”), kardeşlerimize sıkıntı verip ifsad etmeye ve ahlâkları bozmaya çalışan insanlara karşı da, Nur Talebelerine bir tavsiyesi vardır: “Bu vaziyete karşı gayet ihtiyat ve mümkün olduğu kadar (...) gücenmemek ve gücendirmemek ve ikiliğe meydan vermemek ve itidal-i dem ve tahammül etmek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enâniyetle takviye etmek gayet lâzım ve zarurîdir.”4

Her türlü sıkıntı, musibet ve şartlarda, Risâle-i Nur’da da geçen şu âyet daima prensibimiz olmalıdır: “Şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir.”5

Yine buna mümâsil, Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de, şu üç âyetinde, kardeşler arasında çıkacak sıkıntı, anlaşmazlık ve münakaşalarda prensipler sunmaktadır:

“Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin.” (Hucurat Sûresi: 10.)

“Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.” (Fussılet Sûresi: 34.)

“Öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenler—Allah ise iyilik yapanları sever.” (Âl-i İmrân Sûresi, 134.)

Bediüzzaman’ın tavsiyesi ile bitirelim:

“Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enâniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır.” (Şuâlar, s. 277)

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 276.

2- 28. Mektub, 7. Risâle, 2. İşaret.

3- Şuâlar, 275.

4- Şuâlar, 279.

5- Bakara Sûresi, 153; Enfâl Sûresi, 46.

29.04.2009

E-Posta: mfutkan@yahoo.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (24.02.2009) - Yeni Asya ve hizmetleri

  (21.11.2008) - DÜNYA - AHİRET DENGESİ

  (09.10.2008) - Cebr-i keyfî-i küfrî

  (21.08.2008) - İnsan, hisleri ve kabiliyaetleri

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır

Kurumsal Linkler:
Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl

Reklam Linkleri:
Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis