15 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

İnsanlığın mutluluğu hak dinin esaslarında


A+ | A-

Allah, insan, din, kâinat, yaratılış, ilim, huzûr, mutluluk, ölüm, sonsuz hayat, ahlâk gibi temel kavramlar; tarih boyunca peygamberlik müessesesi ile felsefenin temel uğraşı olagelmiştir.

Felsefe beşerî akla, din ise vahye dayanır. Din ile barışık olmayan felsefenin; bâzı kazanımları yanında pek çok zarar ve tahribatlarının olduğu yaşanan çok acı tecrübelerle görülmüş, görülmeye de devam edilmektedir.

Bunun sebebi, felsefenin insanın kafasındaki soruları cevaplayamaması, arzu, talep ve beklentilerini karşılayamaması, kalb ve vicdânını tatmin edememesidir. Ancak, peşinde sürüklediği kitleleri bir müddet umutlandırıp oyaladıktan sonra sapık alışkanlıkların, madde bağımlılıklarının, dünya fantazilerinin pençesine ve sonunda mutsuzluğun bataklığına atmıştır.

Doğru söyleyen tarihin tesbitiyle sabittir ki, din; insanlığa istikamet vermiş, akıl, kalb ve vicdanını tatmin etmiş; kafasını meşgul eden her türlü sorusunu cevaplandıra gelmiştir. İlim, hukuk, san'atın kaynağı din olduğu gibi; ahlâkı güzelleştirmenin iksiri de din olmuştur.

İnsana, gerçek “insânî kimlik” kazandıran da yine din, diğer bir tabirler imân ve Kur’ân hakikatleri olmuştur. Kimlik arayışı; “Ben kimim, nasıl bir toplumda yaşıyorum, ne olmak istiyorum?” suâl ve cevaplarıyla birlikte başlar. Bir merhale sonra “Nereden geliyorum, kim gönderdi, niye gönderdi, bu dünyada işimiz nedir, rehberimiz kimdir, sonunda ne olacağız” gibi hayâtî sorular gelir. Kimlik duygusu, bu sorulara verdiği cevaplara göre oluşur. Kimlik duygusu teşekkül eden insan, neye yönelmesi, neyi, niçin yapması gerektiğinin şuûruna varır. Eğer, bu sorulara tatmin edici cevaplar bulunamazsa, kimlik bunalımları “kimlik kargaşasına” dönüşür.

İslâm; insanlığın bu ihtiyaçlarını karşılayarak kişilikli, karakterli, ahlâklı, ruh ve beden açısından sağlıklı, dengeli ferd, âile ve toplumlar meydana getirir. Bireyi öne çıkarmakla birlikte; aynı zamanda sosyal hayatı ve dolayısıyla cemaatleşmeyi de hayatlandırır. Ferd, âile, cemiyet, hattâ milletler arası münâsebet, sorumluluk ve görgü kurallarını en ince detaylarına kadar düzenler.

Şâyet imân esasları akıl, kalb, vicdân ve sâir lâtifeleri ikna ve tatmin edecek tarzda özümsenir; İslâm şartları, ibâdetler ifâ edilirse hem dünyada, hem de sonsuzluk âleminde gerçek ve tam huzûr ile mutluluk kazanılır.
Gündemin nabzını tutmak için

tıklayın!
www.sentezhaber.com

15.02.2010

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (12.02.2010) - Vesveseden kurtulmanın çaresi

  (11.02.2010) - Yalıtım/unutma mekanizması ve iman

  (10.02.2010) - Ruh, duygu ve içtimâî gerginlikler

  (09.02.2010) - Sosyal bir olgu olarak cemaatleşme

  (08.02.2010) - İdarecilik de bir sanattır

  (05.02.2010) - Duygusal çatışmalar ve kulluk görevi

  (04.02.2010) - Supresyon mekanizması ve inkârcılık

  (03.02.2010) - Huzur, kadere iman ile mümkündür

  (01.02.2010) - Benlik dâvâsından vazgeçip Allah’a iman etmek

  (28.01.2010) - Savunma mekanizmaları ve sırat-ı müstakîm

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl