01 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

Benlik dâvâsından vazgeçip Allah’a iman etmek


A+ | A-

Egoizm, insanı nemrutlaştırır, firavunlaştırır ve azdırır! Böylece son derece âciz ve zayıf bir varlık olan insan kendisini firavun gibi güçlü sanır. Nefsi de, “rablık, tanrılık!” iddiâsında bulunur. İnsan; eğer enâniyetine (egosuna) dayanıp dünya hayatını hedeflerse, yâni, sadece dünya işlerinde, zevklerinde, geçim derdi içinde muvakkat bâzı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur, gider.1

Enenin, benliğin mahiyetini daha iyi kavrayabilmek için biraz daha açalım: Cenâb-ı Hak her insana ene veya enaniyet denilen, hayra da, şerre de yönlendirebileceği bir benlik duygusu vermiştir. Eğer ene hayra tevcih edilirse, Allah’ın isimlerinin gizli bir hazinesi olarak görülür. O zaman insan, bu ölçücükle Allah’ın Âlim, Kâdir, Hâkim, Semi’, Basîr gibi isimlerini cüz’î ilmi, gücü, işitme ve görmesi ile anlayabilir. Şayet, enenin mahiyeti bilinmezse, bu defa mânevî bir ejderha olup insanı yutar. Zâtında yok olup vehmî bir vücûda sahip iken, her şeyin mâliki olduğunu zanneder. Firavunluk ve nemrutçuluk yapmaya kalkar.

Enâniyet insana bir ölçü, bir mihenk olsun diye verilmiştir. Bir çeşit kimlik olan enaniyet, insanı iyiliğe ve hayra götürmesi için verilmiş bir bineğe benzer. Eğer insan onu yanlış yöne sevk ederse, felâketine sebep olur. Yazılmış bir yazı düşünelim. O yazı kendiliğinden yazılmamıştır. Bir kısım mânâları anlatmak için vardır. Yazan adına bir kısım mânâlar ifade eder. O yazı, “Ben kendim için varım ve kendi kendime meydana geldim” diyemez. Dediği an biter! İnsandaki ene de böyledir. İnsan bu mânâyı kavrayamadığı zaman, enâniyet vadilerinde koşarak hem kendisini, hem de çevresini mahveder. Ene bir tağut olur; enâniyetli insan, her şeyi nefsine verir; karşısındakilerden de öyle muamele bekler; şirke, dalâlete sapar. Gücü, mevkii ve serveti de varsa, onları bir baskı unsuru, bir zulüm vasıtası olarak kullanır. İlmî, fikrî enaniyet, kuvvete ve sâir sıfatlara dayanan enaniyetin tezahürleri ve zararları da, çapları ölçüsünde büyük olur. Diğer taraftan, hakikati hatırlatan her harekete, ibadete, giyim-kuşama, sembole karşıt tepki mekanizmasıyla düşman kesildiğinden; her türlü insan hakkı ihlâline gidecek, zulüm ve işkence edecektir. Allah’a iman ise, bu ve benzeri gayr-i meşrû davranışlardan kendisini alıkoyacaktır. Sıkıntılar; sevgisi, merhameti, yardımı, ilmi, sâir ilim ve sıfatları sonsuz olan Kadir-i Mutlak’ı kabul etmek, O’na sığınmakla aşılabilir. Böylece insan sayısız düşmanların tasallutunun stresinden kurtulduğu gibi, hadsiz düşmanların verdiği sıkıntıdan da halâs olacaktır.

Dipnot:

1- Sözler, s. 293.

01.02.2010

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (28.01.2010) - Savunma mekanizmaları ve sırat-ı müstakîm

  (27.01.2010) - Dar dairede en ehemmiyetli ve daimî vazife var

  (26.01.2010) - Niçin ibadet ediyoruz?

  (25.01.2010) - Kişilik ve karakterimiz nasıl oluşur?

  (23.01.2010) - Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolları

  (22.01.2010) - Kendini dinle, anla ve tanı

  (21.01.2010) - Şeytan mesajlarını kimlere verir?

  (20.01.2010) - Şeytan mesajını/vesvesesini nasıl ulaştırır?

  (19.01.2010) - Şeytanın vasıfları, desiseleri... (3)

  (20.12.2009) - Davranış psikolojimiz ve iman

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl