Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 25 Ağustos 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

“Kalbe ihtar”, akıl yürütme ve “akleden kalp!”20.08.2007 tarihli, “Üstad da ‘aklını Risâle-i Nur’a karıştırmamış!” başlıklı yazıya, “Her düşünce yapısının, her mütefekkirin kendine has bir hizmet stratejisi, bir metodu, bir sistemi, bir üslûbu olduğunu ifade ederek başlamış; devamında da şöyle demiştik:

Risâle-i Nur’u kendi kafamıza göre şekillendiremeyiz veya kendi düşüncelerimizi ona uyarlayamayız. Onu kendimize değil, kendimizi ona uyarlamaya çalışmalı; aklımızı karıştıramayız. Yani, “Üstad o zaman böyle söyledi, ama, aslında şöyle de olabilir, böyle yapsak daha uygundur, bugünkü şartlara göre şöyle bir metot izlemeliyiz gibi bir yola sapamayız. Çünkü, Üstad da aklını karıştırmamış, siyasî meseleler dahi kalbe ihtar edilmiştir”

Bunun üzerine muhterem Prof. Dr. B. D., Ahmet, D. ve C. Güneş, e-posta ile “maksadını aşan, vahiy-meşveret ruhuna uymayan” şeklinde eleştiriler yöneltti. Aslında bu, bir önceki yazının mütemmimi idi. Onu nazara almadan tekrar göz atınca yanlış anlaşılmalara müsait bir üslup kullandığımızı fark ettik. En önemlisi de, Risâle-i Nur’un doğmatik teklifler ihtiva eden bir eser gibi algılanabileceği hususudur. Sanırım haklı eleştirilere, “mevzuun bölünmesi ve meselenin yanlış anlaşılabilecek bir üslup sunulmuş olması” sebep oldu. İkazları için teşekkür ettikten sonra maksadımı ifade ettikten Risale-i Nur’un akla, dolayısıyla araştırma, gözlem/müşahade, incelemeye verdiği önemi vurgulayacağız.

Aslında, akıl ve gözleme dayalı matematik, fizik gibi fen ilimlerinin de kendilerine has ön kabulleri, formülleri olduğunu; bunlardan hareketle akıl yürütülerek, muhakeme edilerek geliştirilirler. Teabüdi (ibadete ait) meselelerin de şekil ve prensipleri tartışılmaz, akıl yürüterek bir ilâve veya eksiltme yapılamaz.

Ancak, bunların hikmetleri, özellikleri, güzellikleri akıl yürüterek anlaşılabilir, müzakere, mütalâa edilebilir. İnsan Hakları Cihanşumül Beyannamesini akıl yürüterek anlamak, incelemek, tetkik etmek başka; eleştirmek başka, onun ruhuna uygun olmayan yeni ilâveler yapmak, maddeler koymak, yanlış mecralara çekmek bambaşka bir şey olmalı.

İçtimaî-siyasî konuda “ihtar edilen” hakikatler de hürriyetin/demokrasinin de tartışılmaz temel prensipleri, ana kaideleridir. Bu çerçevede siyasî akım, cereyan ve misyonların; “seküler/diktatör; ırkçı/milliyetçi; din adına ortaya çıkan ve hürriyetçi/demokratlar”1 dört ana gruba ayrıldığını; diğerlerinin onların türevleri olduğunu beyan eder.

Aynı zamanda psiko-sosyolojik analizlerini yaparak, Kur’ân’ın getirdiği hürriyetin, Cenâb-ı Hakkın Rahman, Rahîm isimlerinin bir ihsanı olduğunu vurgular. “Hürriyetin imânın bir özelliği”2 olduğunu; Asr-ı Saadette görüldüğü gibi, iman ne kadar mükemmel olursa, hürriyetin de o derece parlayacağı,3 beyan edilir. Ve buna ilâve olarak, “imtihan dünyasının cüz-i irade denen hür irade üzerine kurulmasını” nazara alarak, bunların siyasete yansımasının ahrarların/hürriyetçilerin desteklenmesi şeklinde tezahür etmesi gerektiğine götürür bizi.

Dipnotlar: 1. Emirdağ Lahikası, s. 386.; 2. Hutbe-i Şâmiye, s. 67.; 3. Münazarat, s. 59.

—Devam edecek—

25.08.2007

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (24.08.2007) - Kimin etkisinde kalıyor, kimi dinliyoruz?

  (23.08.2007) - Din başka nasıl alet olur ki!..- 2

  (22.08.2007) - Din başka nasıl alet olur ki!..- 1

  (20.08.2007) - Üstad da “aklını Risâle-i Nur’a karıştırmamış!”

  (18.08.2007) - Söz, Risâle-i Nur'un...

  (17.08.2007) - Eleştiri, soru-cevap, niyet ve ikna olmak!

  (16.08.2007) - Tenkidin psikolojisi, üslûbu ve ölçüsü

  (15.08.2007) - “İktidar, uyuşturucu ve sehhar siyaset!”

  (14.08.2007) - Öncelikli meseleler

  (13.08.2007) - Mihengimiz Risâle-i Nur ise…

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri