"Gerçekten" haber verir 01 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.
 

Sami CEBECİ

İlâhî ilmin her şeyi kuşatmasıEzelî ve ebedî bir hayatın sahibi olan Cenâb-ı Hakkın, sübûtî sıfatları içinde sayılan sonsuz bir ilmi vardır.

O ilim sıfatı, sâir sıfatlar gibi Allah’ın zâtındandır. Ondan ayrı olması düşünülemez. Nasıl ki, güneşin zâtı olup, ışığı bulunmamak mümkün değilse,umum mevcudâtı intizam ile îcat eden zâtın ilmi olmaması binler derece daha mümkün değildir.

Kur’an- ı Kerimde “O, kalplerden geçen en gizli sırları bilir.” “Gerçek bilgi ancak, Allah katındadır.” “Gaybı, Allah’tan başkası bilemez.” “O, her şeyi hakkıyla bilir”mealindeki nice âyetler, Allah’ın sonsuz, her şeye nüfuz eden ve her şeyi kuşatan bir ilme sahip olduğunu bildirir. Hiçbir şey ondan gizlenemez. Her şey daire-i nazarındadır ve her şeye nüfuzu vardır. Sonradan yaratılmış olan güneşin ışık ve ışınları her yere nüfuz ederse ve röntgen şuâlarından hiçbir şey gizlenemezse, elbette Allah’ın zâtından olan ve her şeyi kuşatan sonsuz ilminin nurundan hiç bir şey hâriç kalamaz ve saklanamaz.

İlâhî ilmin varlığına ve her şeyi kuşattığına had ve hesaba gelmez deliller vardır. Bunun böyle olduğuna her varlıktan şahitler getiren Bediüzzaman, o ilm-i muhitin vücudunu cerh edilmez delillerle ispat etmiştir. Ezcümle: bütün mevcudatta görünen umum hikmetler o ilme işâret eder. Zira, gayeler, maksatlar ve faydaları takip ederek iş görmek ancak ilim ile olur. Kör tesadüf ve cansız sebeplerin işi olamaz. Meselâ, insanın diline hem konuşma, hem yediklerini yutma, hem de on binden fazla farklı tatları tanıma vazifelerini ve gayelerini yüklemek yalnız muhit bir ilmin işi olabilir.

Keza, bütün mevcudattaki süslü ve ziynetli yapılışlar yine o ilme işâret eder. Kuşların, balıkların, sinek ve kelebeklerin, meyve ve çiçeklerin, hususan her insana has güzelliklerin verilmesi, o nihayetsiz ilmi gösterir. Lütuf ve ihsanla iş gören, elbette yaptıklarını bilir ve bilerek yapar.

Keza, ölçülü ve intizamlı bir keyfiyette yaratılan umum mevcudat bir ilm-i muhite işâret eder. Çünkü, intizam ile, ölçü ile iş görmek ilim ile olabilir. Meselâ, bir terziye gidildiği zaman hemen elbiseyi yapmaz. Önce, ilmine dayanarak çeşitli ölçüleri alır ve birkaç provadan sonra elbiseyi ortaya çıkarır. Terzilik ilminden habersiz bir insanın dikeceği elbise, istenilen sonucu vermez.

Keza, bütün canlılara, her birisine münasip bir tarzda ve uygun vakitte, hem de ummadığı bir yerden rızkını vermek, yine Allah’ın her şeyi kuşatan ilmine şahitlik eder. Çünkü, rızkı veren, rızka muhtaç olanları bilecek ve ihtiyacını idrak edecek ki, rızkını versin. Bilmeyen bunu nasıl verir? Meselâ, yeni doğmuş bir yavruyu yaratan ve onun muhtaç olduğu rızkın ne olduğunu bilen bir zât ancak anasını bir süt fabrikası gibi yaparak o yavruya hizmetkâr edebilir ve münasip bir vakitte rızkını gönderebilir.

Keza, bütün canlıların bilinmezlik içinde belli bir kanuna bağlı olan ecelleri ve ölümleri yine o ilm-i muhiti gösterir. Çekirdeklerin içindeki şifrelerin muhafazası ve taze bir hayata dönüştürülmesi de Allah’ın ilminin her şeye taallûkuna işâret eder.

Keza, bütün mevcudatı içine alan ve lütuf ve ihsanlarda bulunan geniş rahmet dahi o ilmi gösterir. Çünkü, yer yüzündeki nebatata yağmur ile yardım eden bir zât, elbette onların ihtiyacını görür, yağmurun onlara lüzumunu derk eder, sonra gönderir.

Keza, eşyanın tam bir kolaylık ve çabuklukla yapılması yine Allah’ın her şeyi kapsayan ilmini gösterir. Çünkü, ne kadar çok bilinirse, o kadar çabuk ve kolay yapılır. Nispeti ilim ile orantılıdır.

Elbette, böyle her şeyi kuşatan bir ilim sahibi, insanların da yaptıkları bütün amelleri görür ve insanların neye lâyık ve müstehak olduklarını bilir ve hem bu dünyada, hem de özellikle öbür âlemde ona göre muamele edecektir.

Not: Bayramınızı tebrik eder, alem-i islâma hayırlar getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederim. S.C.

01.10.2008

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (24.09.2008) - Hiçten ve yoktan yaratma nedir?

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır