"Gerçekten" haber verir 28 Ekim 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Ahmet DURSUN

Cumhuriyet projesine eleştirel bir yaklaşımCumhuriyetin seksen beşinci yılını coşkuyla! kutlamaya hazırlanan Türkiye, bir imparatorluğun bakiyesinden kalan zengin mirası düşüncesizce çarçur etmiş bir mirasyedi tavrıyla hareket etmeye devam etmektedir. Bir ahlâk ve fazilet rejimi olarak düşünülen cumhuriyet, cumhuriyet projesinin içinde barındırdığı din dışı ögelerin kurbanı olarak ahlâksızlık ve faziletsizliğin her türlüsünün yaşandığı bir sistem haline getirilmiştir. Seksen beş yılda olan budur.

Cumhuriyet projesinin temel hedeflerinden biri olan Batılılaşma, eskiye ait değerlerin tamamen yok edilmesi felsefesine dayandırılmıştır. Ancak eski yok edilirken, eskinin iyileri ve güzellerinin yerine yenileri konulamamış, muasırlık adına eskinin yerine monte edilenlerle de kan uyuşmazlığı yaşanmıştır.

Cumhuriyet neleri başaramamıştır?

1- Reddettiği imparatorluğun farklı etnik ve dinî gruplarları asırlarca nasıl bir arada yaşattığına dair kafa yormamış, kuru ve ruhsuz—Onuncu Yıl Marşı gibi—ritüellerle Viyana kapılarına kadar ilerleyen bu milleti motive edebileceğini düşünmüş; bu milleti bir arada tutabilecek yeni projeler üretememiş, birlikteliği sağlayamamıştır.

2- Ulus devlet yapılanması ve anlayışı ile Kürt meselesinde bir arpa boyu yol gidilemeyeceğini, salt askerî tedbirlerin ülkenin kaynaklarını yok etmek demek olduğunu kavrayamamıştır. AB, vb. meselelerde bir düğüm noktası haline gelen, birçok noktada kritik eşiğe yaklaşan Kürt meselesini çözüme kavuşturacak yeni açılımlar da sergileyememektedir.

3- Ahlâk ve faziletle donanmış sağlıklı nesiller yetiştirecek bir eğitim sistemi kuramamıştır. İdeolojik anlayışına eğitimi de kurban ederek kendine ihanet eder bir görüntüye kavuşmuştur. Bağrından Mevlânâlar, Yunuslar, Âkifler yetiştiren bu topraklar böylece kısır bırakılmıştır. Ülkenin ve milletin selâmeti uğruna kendini feda eden Bediüzzaman gibi büyükler de bu proje ışığında dışlanmış, kendilerine kulak verilmemiştir.

4- Cumhuriyet demokrasi ile süslenememiştir. Anayasamızın “Başlangıç” kısmında “millet iradesi, hürriyet, demokrasi ve hukuk kavramlarıyla birlikte anılan cumhuriyet, hürriyete ekmekten bile çok daha düşkün olan, adaleti hayat prensibi haline getiren milletimizin düşkün olduğu değerlere uygun hareket edememiş; kanun devleti olmuş, hukuk devleti olamamıştır.

5- Barıştıran değil çatıştıran olmuştur. Kendi insanının kıyafetini rejim meselesi haline getirerek insanına güvenmediğini belli etmiş, onlardan sonsuz sadakat beklemekten de geri durmamıştır. İnsan haklarını en çok ihlâl eden bir ülke görünümüyle AB kapısını çalmış, genetik kodlarına yerleşen devletçi yaklaşımlarını bireyin lehinde bir türlü sınırlayamamıştır.

6- Reddettiği eskinin ahlâkî değerlerinin yerine daha iyisini koyamamıştır. Ahlâkî çöküş toplumun temel problemlerinden biri haline gelerek yolsuzluklar, Ergenekonlar şeklinde toplumun geleceğini tehdit etmektedir.

Seksen beş yıl sonra Türkiye, ekonomik anlamda milletini darboğazdan kurtaramamış, terör belâsından kurtulamamış, nasıl kurtulacağını da bilmeyen, yolsuzluk sorunlarıyla boğuşan bir görünüm içindedir. Bunlardan başka, hak ve hürriyetler noktasında insanının manevra alanlarını daralttığı gibi, son Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da görüldüğü üzere, varlık sebebi Meclisinin iradesine ipotek koydurmuş, cumhuriyet kavramının anlam haritasının birçok yönüyle dışına çıkılmış bir görüntü sergilemektedir. Bu görüntü içinde, yarın okullarımızda Cumhuriyet nutuklarını miniklerimize elleri patlayıncaya kadar alkışlatmak pek anlamsız kalacaktır.

28.10.2008

E-Posta: adursun@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (14.10.2008) - Durdurun dünyayı, inecek var

  (07.10.2008) - 'BBG Evi'nden gelen saldırı

  (30.09.2008) - Yolsuzluk terakkisinin telâkkisi

  (23.09.2008) - Boykot

  (16.09.2008) - Oportünist ahlâk ve siyaset

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır