"Gerçekten" haber verir 24 Aralık 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Sami CEBECİ

Meslek ve meşrep hassasiyeti“Risâle-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir, Sahabe mesleğinin bir cilvesidir” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin, cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olarak tanımladığı bir mesleği ve hizmet tarzı vardır. Bu tarzın, şartlar ne olursa olsun, zaman ve zemin neyi gerektirirse gerektirsin mutlaka özünün ve orijinalliğinin korunması icap etmektedir.

Üstadın kendi tesbitiyle, hem diyanet, hem siyaset, hem cihad, hem saltanat, hem daha pek çok daireleri içine alan mesleğinin temel prensiplerinin bilinmesi, öğrenilmesi ve bilfiil yaşanması, Nur Talebelerinin vazgeçilmez vasıflarıdır. Bu konularda meydana gelen sapmalara, merhum Zübeyir Ağabey “İmanda değil, meslekte dalâlet” diyormuş.

Bediüzzaman, meslek ve meşrep olarak ifâde edilen hizmet tarzına o kadar ehemmiyet veriyormuş ki, hizmetinde bulunmuş ağabeylerden dinlediğimize göre “Eğer, Şeyh Abdulkadir-i Geylânî veya Şah-ı Nakşibend Hazretleri gelseler ve deseler ki: ‘Ya Said! Mesleğinden birazcık taviz ver. O zaman, milyonlarca talebelerin olacak ve bu hapis ve sürgün sıkıntılarının hiçbirisini çekmeyeceksin.’ O mübarek üstadlarımın elini öpeceğim, fakat, her ne kadar bu çeşitli sıkıntılar olsa da bu mesleğimden yine taviz vermeyeceğim” demesi gerçekten çok ilginçtir.

Bediüzzaman Hazretleri, bin küsûr seneden beri İslâm dinine hizmet eden çeşitli isimlerdeki tarikatlar ve kelâm âlimlerinin tarzlarını birleştirmiş, yalnız kalbe veya akla hitap eden hizmet metotları yerine, akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı, ruh ve sâir duyguların yardımı ayağıyla talebelerini mânen en yüksek makamlara çıkarmış ve her an huzur-u İlâhîde bulunmak şuûruna ulaştırmıştır. Yine acz, fakr, şefkat ve tefekkür yoluyla; talebelerine tevâzu, mahviyet, terk-i enâniyet, fenâfi’l-ihvan, îsar gibi kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etmek anlamındaki sahabelere mahsus nice yüksek ahlâkları kazandırmıştır. Dünyevî bir cemiyet veya dernek yapısından tamamen farklı olarak, gönüller üzerine müesses uhrevî hizmetler için bir araya gelen Nur talebelerinin ana gayesi, tahkikî iman dersleriyle hem kendilerinin, hem de milletin imanlarını kuvvetlendirip âhiretlerini kazandırmak, hem de bu memleketi maddî ve mânevî anarşiden muhafaza etmektir. Ne tarikatvârî sofi meşreplik, ne de dünyevî bir teşkilât yapısı bu mesleğe uygun değildir.

“Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı mâneviyedeki fark pek azimdir” diyen Üstadın mesleğini idrak eden Nur Talebeleri, dahilde âsâyişi ihlâl edecek her türlü fitne ve anarşiden her zaman uzak durmuş ve mânevî cihad prensibiyle sırf iman hakikatlerini esas almıştır.

Meşrûtiyet döneminde Meşrûtiyete din nâmına sahip çıkan ve meşrûtiyet- i meşrûa unvanıyla onu kabullenen, “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” diyerek cumhuriyeti hakikî mânâda benimseyen ve “Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisinden dolayı, demokratlık ve hürriyet-i vicdanın ona dayanarak devam edebileceğini söyleyen ve parlamenter demokratik sistemin dört mezhepten istihracının mümkün olduğunu dâvâ eden Bediüzzaman’ın mesleğini iyi bilen Nur Talebeleri, mevcut demokratik yapıya ciddî olarak sahip çıkmış ve radikal İslâm veya siyasal İslâm gibi akımlara itibar etmemiştir. Demokratikleşme reformlarına ve iyileştirmelere destek vermeye de her zaman devam etmişlerdir.

Menfî siyasetin her türlüsünden Allah’a sığınan, fakat müsbet siyaset denilen siyasetin dine dost ve hizmetkâr yapılmasının fiilen uygulamalarını gösteren Bediüzzaman Hazretleri gibi, vatanperver olan hakikî demokratlara destek veren ve bunun risâleler muvacehesinde mesnedini gösteren Nur Talebeleri, toplum ekseriyetinin ne yaptığına değil, Risâlelerdeki mesleğin ictimâi hayata bakan ölçülerine itibar ederler. Konjonktürel olaylar onları etkilemez. Zira, bu günlerin yarınları da vardır. Onlar, Nur Mesleğinin temel prensiplerinde sebat etmeyi esas alırlar. Çünkü, imanî meseleler gibi ictimâî dersler dahi ilhama dayalı sünûhattır. Olaylar döner dolaşır, yine Üstadın tesbit ettiği cihette karar kılar.

Nur Talebelerinin meslek ve meşrep ölçüleri, merhum Zübeyir Ağabey tarafından Hizmet Rehberi ile Beyanat ve Tenvirlerde derlenmiştir. Meslek ve meşrep hassasiyetinin çoğu gruplarca kaybedildiği günümüzde, mensubu olduğumuz ekolün, meslek ve meşrep prensiplerine sadakatle bağlı kalmaya ve hassasiyetimizi korumaya şiddetle ihtiyacımız olduğu açıkça görülmektedir. Zira, gemiler denizlerde dolaşır durur, fakat sonunda bağlandıkları iskele babaları ise yerlerinde dimdik durur.

24.12.2008

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (17.12.2008) - Hüsn-ü zan ve sû-i zan

  (03.12.2008) - Günah tuzakları ve kurtuluş çâreleri

  (26.11.2008) - Temel problemlerimiz ve Bediüzzaman'dan çâreler

  (19.11.2008) - Şeytan ve şerlerin yaratılış hikmetleri

  (12.11.2008) - Kabre gülerek girenler

  (05.11.2008) - Sahip çıkılan gençlik

  (29.10.2008) - Kulluğun sırrı: Duâ

  (22.10.2008) - Dâvâ adamları

  (08.10.2008) - Sonsuz irâdenin gücü

  (01.10.2008) - İlâhî ilmin her şeyi kuşatması

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır