23 Ağustos 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Hüseyin GÜLTEKİN

Muzır manilerin de çaresi vardır


A+ | A-

Hayırlı hizmetlerin muzır manileri olsa da, o muzır manileri, o zararlı engelleri bertaraf etmenin çareleri de elbette vardır. Maniler ne kadar çetin, ne derece aşılmaz gibi görünse de, onları aşıp hedefe ulaşmanın bir yolu, bir formülü mutlaka vardır. Yeter ki çaresizliğe, ümitsizliğe düşmeden, bıkmadan, usanmadan, azimle ve kararlılıkla o çareleri arayıp bulalım ve onları doğru şekilde istimâl edelim.

Bizi hayırlı hizmetlerimizden alıkoyan sebep ve manilerin tedbir ve çareleri, öyle zannettiğimiz gibi hiç de uzaklarda değil. Belki de çok yakınımızda, belki de elimizin altında. Ya da bakıp göremediğimiz yerlerde veya görüp de kullanmayı aklımıza getirmediğimiz mahfillerde.

Sevgi, şefkat, merhamet... Uhuvvet, kardeşlik, dostluk... Hoşgörü, nazar-ı müsamaha, af... İhlâs, sebat, sadakat... Birlik, beraberlik, dayanışma... İstişare, tesanüt, meşveret...

Bunları yaşamak, yerine getirmek hem kolay, hem de zor... Kolaydır, çünkü şu saydıklarımız zaten her Nur hâdiminin özellikleridir. Kudsî dâvânın gönüllü hadimleri için bu hasletlere sahip olmak, bunları öğrenip hayata geçirmek zor olmasa gerek... Dersini Nurlardan alan, Bediüzzaman’ı rehber edinen insanlar için başka türlüsü de düşünülemez zaten. Sıradan insanların ötesinde bir büyük dâvâya baş koyan, yüce bir gayeyi dâvâ edinen insanlar için saymaya çalıştığımız hasletlere sahip olmak, kolay olsa gerek. Kolay olmasa dahi, kolay bir yolunu, kolay bir çaresini bulup, o özelliklere, o prensiplere ulaşmak durumundadırlar Nur’un hadimleri.

Nurlara hizmete talip olanların, olmazsa olmazlarından olan saydığımız prensip ve düsturlara sahip olmanın bir de kolay olmayan yönleri var. Çünkü kişi, Nur’un Talebesi de olsa, beşer olması hasebiyle, bilerek veya bilmeyerek, bazı hata ve kusurlar işleyebilir. Âhir ömre kadar devam edecek bu zor imtihanın bir gereği olan nefis ve şeytanın hile ve desiselerine kapılmamak, şeytanın tuzaklarına düşmemek elbette kolay değil. Kazasız belâsız, selâmetle, bu imtihanı başarıyla tamamlamak elbette zor. Kudsî bir dâvâya baş koyanlara, ulvî bir hizmetin müdavimlerine, insî ve cinnî şeytanların daha da musallat olduklarını da hesaba katınca, Kur’ân hadimlerinin işinin daha da zorlaştığı kolayca anlaşılır her halde.

Ama imtihan ne kadar zor, şartlar ne derece çetin, engeller ne kadar amansız olursa olsun, yeter ki Nurlardaki prensip ve düsturlardan ayrılmayalım. Yeter ki yolumuzu aydınlatan, orada tavsiye edilen ikaz ve tavsiyelere uyalım. Yeter ki birbirimize karşı ihlâs ve uhuvvet düsturlarını istimal edelim. Birbirimize karşı tam bir mahviyet ve tevazu ile yaklaşalım. Yeter ki birbirimize karşı müsamaha ve hoşgörü çerçevesinde muâmelede bulunalım.

Daha da önemlisi dâhilî sulh ve sükûnun Nur hizmetlerinin olmazsa olmaz şartlarından olduğunun bilincinde olarak, bunun mutlak sûrette korunması için azamî dikkat ve itina gösterelim. Sulh ve barışı ihlâl edecek her türlü söz ve davranıştan şiddetle kaçınalım. Değil dargınlıkları küskünlükleri, bu hizmetin en küçük bir nazlanmayı, en basit bir sitemi kaldıramayacak kadar nazik olduğunu unutmayalım. Dahilî soğuklukların, nazlanmaların dahi bu ulvî dâvâya zarar verebileceğini göz önünde bulunduralım.

Elden geldiğince bu konuda gerekli olan itina gösterildiğinde, aşılmayacak engel kalmayacak, çözülemeyecek hiçbir problem olmayacak, üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluk kalmayacaktır. Böyle olunca, Nurun fedakâr hadimleri emin adımlarla, aydınlık yolda hedeflerine ulaşacaklardır İnşallah.

23.08.2009

E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (09.08.2009) - Bir itidal ve sabır örneği

  (02.08.2009) - Yaşlandıkça gençleşen adam

  (26.07.2009) - Ana-baba haksız da olsa, rızası alınmalı

  (19.07.2009) - İntisabın getirdiği sorumluluklar

  (12.07.2009) - Hata ve kusurlarımızı görebilmek

  (05.07.2009) - Nur Talebesinin tatili

  (28.06.2009) - Okumak, onun hayatının en önemli parçası

  (21.06.2009) - Bediüzzaman, kudsî dâvâsını neden talebeleriyle paylaştı?

  (14.06.2009) - Hasta asrın hasta insanları

  (07.06.2009) - Birbirine aykırı iki tablo

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.