24 Ocak 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Hüseyin GÜLTEKİN

En değerli varlıklarımız ağlamasın


A+ | A-

Dinî değerlerin toplum hayatından tasfiyeye yüz tutması ahlâkî yozlaşmayı, insanların birbirlerine karşı saygı, sevgi, şefkat, merhamet gibi duygularının körelerek işlemez hâle gelmesini netice veriyor.

Karşılıklı hürmet, şefkat, hoşgörü gibi insanları birbirine bağlayan güzel hasletlerin işlemediği bir cemiyette candan, samimî, sıcak ilişkilerden bahsetmek elbette mümkün olmuyor. Gençler büyükleri takmıyor, büyükler de gençlere karşı istenilen şefkat ve hoşgörüyü gösteremiyor.

Toplumdaki hoş olmayan bu gidişâtın bedelini her sınıf ve yaştaki insanlar çekmekle birlikte, en ağır bedelini yaşlı anne babalar ödüyor olmalı ki, bu konuda onların sık sık sitem ve serzenişlerine şahit oluyoruz.

Ömür dakikalarının artık kışını yaşayan, “menşe-i ahzan” olan ihtiyarlığın ağır yükünü kaldırmakta zorluk çeken ihtiyarlarımızın, böyle ahlâkî aşınma yaşanmakta olduğu bir ortamda hayatlarını sürdürmelerindeki zorlukları, güçlükleri her halde tarife gerek yok.

Artık her türlü bakıma, sevgiye, şefkate muhtaç haldeki beli bükülmüş ihtiyarlarımızın yardımına kim veya kimler koşacak? Onların sesine kimler kulak verecek? Onlara kimler şefkat kanatlarını gerecek, onları kimler teselli edecek, kimler maddî manevî destekte bulunacak?

Bu suâllerin doğru cevabı; ‘evlâtlar’ olması gerekir değil mi? Hayatlarını hayatlarına severek fedâ eden yaşlı anne ve babaların imdadına, yardımına ilk koşması icab edenlerin evlâtlar olduğu her halde kesin bir cevap olsa gerek.

Konu ile alâkalı olarak Yüce Allah’ın söylediklerine kulak verelim isterseniz:

“Rabbin şunu da emretti: Ondan başkasına ibadet etmeyin, ana ve babaya da iyilikte bulunun, onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın ‘öf’ bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle.”

“Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki. ‘Ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur.’” (İsra Sûresi 23-24)

Âyet-i kerimelerdeki açık ifadelerden de anlaşıldığı gibi mağdur anne babaya karşı ilk ve yegâne sorumlunun evlâtlar olduğunu görüyoruz. Yüce Allah’ın “Onlara ‘öf’ bile demeyin”, “Onlara iyilikte bulunun”, “Onlara şefkat kanatlarınızı gerin” diye açıktan emir buyurduğu bu ikazları günümüz evlâtları ciddiye alıyorlar mı bilemiyorum?

Doğrusu bir çok evlâdı olduğu halde huzurevlerini zoraki mekân edinen pir-i faniler olmasaydı; yaşlılığın ağır yüküne eklenen hastalıklarına, dertlerine devâ bulmak için hastane kapılarında yalnızlık içinde bekleyen sayısız ihtiyarlara şahit olmasaydım; onca varlıklı evlâtlarına rağmen korkunç sayıdaki yoksul yaşlı anne-babaları görmeseydim; dişinden tırnağından kısarak besleyip büyüttüğü, okutup adam ettiği evlâtları tarafından terk edilmiş nice gözü yaşlı anne-babaların perişan hallerine şahit olmasaydım belki bunları dile getirmeyecektim.

Görebildiğimiz kadarıyla, istisnaları olmakla beraber bir İslâm diyarı olduğu halde bu ülkede bir çok ihtiyar anne babanın perişaniyeti, mağduriyeti acı bir gerçektir. Az da olsa anne babasını baş tâcı edinen, onların huzur ve mutluluğu için çırpınan, didinen, gençlerimizin bulunması elbette sevindiricidir. Bu işin şuurunda olan, anne baba hakkını ciddiye alarak o yönde bir gayretin içinde bulunan gençlerimizin sayısının artmasını temennî ediyoruz.

Şu hadis-i şerifleri tefekkür etmekte fayda var: “Allah’a itaat etmek, anne ve babaya itaat etmektedir. Anne babaya isyan eden, Allah’a isyan etmiş olur”, “Rabbin rızası, babanın rızasındadır. Rabbin gazabı, babanın gazabındadır.”

Bediüzzaman’ın şu tesbitiyle konuyu bitirelim: “Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar, hayatlarını, kemâl-i lezzetle evlâtlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. “

(Mektubat, s. 250)

24.01.2010

E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (17.01.2010) - İsraftaki gizli tehlikeler

  (20.12.2009) - Dine hizmette en önemli unsur hangisidir?

  (13.12.2009) - Nurlara talebe olmanın getirdiği mükellefiyetler

  (06.12.2009) - Günahlardan korunmanın en tesirli çaresi; azimetle amel

  (29.11.2009) - Kusurlarımızı görmek basîretin; itiraf etmek kemâlâtın işaretidir

  (22.11.2009) - Hizmette ileri olmak

  (15.11.2009) - Bazı hassasiyetlerimizi muhafaza edelim

  (08.11.2009) - Meşveret-i şer’iye, her sıkıntının ilâcı

  (01.11.2009) - Hata ve kusurların hayırlısı olur mu?

  (25.10.2009) - Evvelâ Allah’ın rızası

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl