13 Aralık 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Hüseyin GÜLTEKİN

Nurlara talebe olmanın getirdiği mükellefiyetler


A+ | A-

Nurlara âyine olmak, onu doğru yaşamak ve olduğu gibi yansıtmak, herhalde müntesiplerin üzerine önemli bir vecibe olsa gerek... Oradaki hak ve hakikatları, prensip ve düsturları muhtaç gönüllere en güzel şekilde göstermek, en makul, en makbul bir şekilde tebliğ etmek yine Nurlara hizmete gönül verenlerin işidir, vazifesidir...

Ayrıca özellikle Nurlara perde olmamak, ona bir zarar, bir nakise getirmemek de öncelikle hadimlerin vazgeçilmez vazifesidir... Bu meyanda yanlış bilgi ve malûmatlara, doğru olmayan hâl ve davranışlara yer vermeyecek olanların başında da yine bu dâvâyı dâvâ edinenler gelmektedir. Elden geldiğince dinî yaşantısında takvayı esas alıp, çevresine nümûne-i imtisâl olmak, dinin güzelliklerini yansıtmada nokta-i istinat olmanın gayretinde olmak da yine Nur Talebelerinin işi olsa gerek.

İbadetinde-tâatinde, hâlinde-davranışında, giyiminde-kuşamında, haramlardan çekinmesinde, sünnet-i seniyyeye uymasında daima örnek olmanın gayretinde olmak da Nur şakirtlerinin gayesi olsa gerek.

Risâle-i Nur’daki düstur ve prensipleri benimseyip kabullenmek, oradaki emir ve tavsiyelere kulak verip yerine getirmek de, yine başkalarının değil, Nurlara intisap eden, onlara talebe olmayı kabul edenlerin vazifesidir... Bediüzzaman’ın bütün fikir ve düşüncelerini doğru öğrenip, doğru yaşamak, olduğu gibi yansıtmak ve tebliğde bulunmak, yine ona talebe olmaya aday olan insanların işidir. Bu noktada bir dâvâya gönül verip, bir cemaate dâhil olan insanların, şahsî görüş ve düşüncelerini, meziyet ve meşrebinden kaynaklanan, bağlı bulunduğu dâvâ ile uyumlu olmayan, mensubu olduğu camiâya ters olan fikir ve düşüncelerini bir tarafa koyarak, cemaatin şahs-ı mânevisini yansıtan hareket tarzını benimsemesi gerekir.

Nurlarla hizmeti gaye edinen, Bediüzzaman’a talebe olmaya talip olan insanların ihlâsı ön planda tutup, ihlâsın gerektirdiklerini yerine getirmek için azamî gayreti, azamî titizliği ve ciddiyeti göstermesi elzemdir. Çünkü onların omuzlarına, Bediüzzaman’ın ifadesiyle; “...gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye” bir İhsan-ı İlâhî tarafından konulmuş. (İhlâs Risâlesi)

Demek oluyor ki, Nur’a talebe olanların yükleri ağır; ağır olmakla birlikte bu yük hem değerli, hem de kudsî. İşte hadimler, bir ikram-ı İlâhî olan bu ağır yükü taşımakla yükümlü. Bu ağır ve kıymetli yük, iman ve Kur’ân hizmeti.

Böyle ağır ve mesuliyetli bir vazifenin altına gönüllü olarak giren hadimlerin, bu kudsî emaneti sâlimen taşıyabilmelerinin ilk şartı ise, ihlâs düsturlarına riâyet etmeleri. İhlâsı kıracak, onu tehlikeye sokacak her türlü hâl ve davranıştan kaçınmaları gerekir. Nur Talebeleri, böyle yapmayıp, his ve hevâlarına kapılıp, şu veya bu sebeple, bilerek veya bilmeyerek ihlâsı kırarlarsa, o zaman Bediüzzaman’ın ifadesiyle; “...hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik” etmiş olurlar. (21. Lem’a, İhlâs Risâlesi)

Bediüzzaman’ın bu gayet açık ve bir derece ağır ifadelerinden anlaşılıyor ki, şu veya bu sebeple ihlâsı kırmanın suçu ve kabahati oldukça kabarık. Hem bulunduğu camiadaki bütün kardeşlerin hukukuna tecavüz, hem de bu kudsî hizmetin hürmetine taarruz ve hürmetsizlik söz konusu. Bu ağır vebali hiç kimse taşımak istemez her halde. Görülüyor ki, Nurlara talebe olmak beraberinde bazı sorumlulukları, bazı yükümlülükleri getiriyor. Bu sorumluluk yerine getirilince, üzerimize düşenleri yerine getirmenin mutluluğunu tatmış oluyoruz.

Bu noktada her bir müntesip, her yerde, her zaman kendi şahsından öteye bir nev'î temsilcisi olduğu dâvânın ulviyetini ve kudsiyetini; diğer taraftan da mensubu olduğu camianın hakkını hukukunu düşünerek, duruşu ile, hâl ve davranışlarıyla nümune-i imtisâl olmanın gayretinde olacak.

NOT: Çelikhan eşrafından muhterem ağabeyim H. Hüseyin Şahin’in eşi; Sadettin Haydar, Davut, Mehmet, Harun kardeşlerin annesi Zeynep Şahin’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diler, geride kalanlarına sabr-ı cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarım.

13.12.2009

E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (06.12.2009) - Günahlardan korunmanın en tesirli çaresi; azimetle amel

  (29.11.2009) - Kusurlarımızı görmek basîretin; itiraf etmek kemâlâtın işaretidir

  (22.11.2009) - Hizmette ileri olmak

  (15.11.2009) - Bazı hassasiyetlerimizi muhafaza edelim

  (08.11.2009) - Meşveret-i şer’iye, her sıkıntının ilâcı

  (01.11.2009) - Hata ve kusurların hayırlısı olur mu?

  (25.10.2009) - Evvelâ Allah’ın rızası

  (18.10.2009) - Tesanüd şart

  (11.10.2009) - Boş zaman yoktur; boşa geçirilen zaman vardır

  (04.10.2009) - Tuhaf hâl ve davranışlarımız

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl