17 Haziran 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali OKTAY

Osmanlı’nın ve müziğin Sultanı 3. Selim...


A+ | A-

1761’de başlayan hayat hikâyesi acı bir sonla noktalanacak olan Osmanlı'nın 30. padişahı Sultan 3. Selim, padişahlığından çok müziğe ilgisi ile bilinir. O bir sultandır, ama cihanda saltanatta geçicidir ona göre. Der ki:

“Kıl tefekkür ey gönül çarhın hele devranını

Ki safa ise velev ekser cefadır saltanat

Bu cihanın devletine eyleme hırs ü tama

Pek sakın İlhami zira bi-bekadır saltanat.

Serir-i saltanatta olma gafil bir an İlhami

Sana da baki kalmaz çünki bu bir çerh-i devrandır.”

Şiirlerinde İlhami mahlasını kullanmış ve bir divan da tertip etmiştir. Devrinin ünlü şairi ve Mevlevî şeyhi Şeyh Galip‘le de dostluk kurmuştur. Sadullah Ağa, Dede Efendi gibi, büyük ustaları saraya dâvet etmiş, müzik toplantıları düzenlemiştir. Sultan 3. Selim tanburî ve neyzen olmasının yanı sıra aynı zamanda bir Mevlevîydi. Bilinen 64 eseri vardır. Musıkîşinas Osmanlı Sultanı 3. Selim maalesef iç karışıklıklar ve isyana muhatap olmuş, isyancılar saraya saldırmışlardır. Sultan, canilerin bu saldırılarına neyleriyle mukabele etmişti. Öldüğünde hırkasının cebinde Nevresi Kadim’în;

“Kendi elimle yare açıp verdiğim kalem

Fetva-yı hun–i na-hâkımı yazdı iptida”

beytinin yazılı olduğu bir kağıt çıkmıştı.

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…

Kani Karaca’dan bir hatıra

29 Mayıs 2004 yılında vefat eden Kâni Karaca’yı vefat yıldönümünde rahmetle anarken kendi ağzından bir hatırasını paylaşalım.

“1965’te Hicaz’a gitmeden evvel İstanbul’da İslâm ülkelerinden delegeler ve Mekke’nin ileri gelenleriyle dinî sohbet yaptık. Arap tavrıyla Kur’ân okudum. Mekkeli ve buranın Vehbi Koç’u gibi olan Hac Bakanı da vardı. Dedi ki: ‘Türkiye’ye gelip böyle bir hafızla karşılaşacağım aklıma gelmezdi.’ Beni hacca dâvet etti. Âlem-i Rabıtatü’l-İslâm isimli bir toplantı, Kral Faysal’ın sarayında yapıldı. O toplantının açılışında Kur’ân-ı Kerim’i bana okuttular. Arap tavrıyla okudum. Çok beğendiler. Hâlâ Cidde Radyosu’nda okuduğum Kur’ân yayınlanıyor.”

Tarihten Yapraklar

UZUN bir süredir ara verdiğimiz Müzik Yazıları’nın içinde ayrı bir yer alan “Tarihten Yapraklar” köşesinde bu kez 1900’lü yıllarda yapılan bir müzik konferansı haberine yer vereceğim. Konferansı veren muallim Haiç isminde bir gayrimüslim müzik adamı. O dönemin Sabah Gazetesi’nde haber olan konferans duyurusunun Osmanlıca orijinal yazılışını aşağıda okuyabilirsiniz:

MUSIKÎ KONFERANSI

Cumartesi akşamı Beyoğlu’nda Ünyon Fransez dairesinde muallim Haiç tarafından ‘Avrupalılarda mûsıkî ahengi’ hakkında bir nutuk irad edilmekle pek çok müstein ezcümle Fransa sefiri mösyö Kanbon ve Yunan sefiri Prens Mavro Kordato cenaplarıyla bazı seferâtı ecnebiye ile birlikte hazır bulunmuşlardır. Muallim Haiç’in nutku bir saat imtidad edip akabinde mösyö Renbold Hahen ve muteber ailelere mensup mösyö ve madamlardan müteşekkil bir heyeti muganniye tarafından enva-ı nagâmat terennüm edilmiştir. Matmazel Elen Jips tarafından dahi başkaca latîf ses ile taganniyat icra edilmiştir. Konser hitam buldukta bir raks cemiyeti tertip olunup raks leylden iki saat sonraya kadar devam etmiştir.” Sabah Gazetesi, tarih 7 Şevval 1315, s. 3 (Musıkî Mecmuası’ndan)

GÖNÜLDEN DİLE

“Bu denli zulme mâruzken

Gönül nâşad olur sanma.

Cihan kasrın harap etse

Zulüm âbad olur sanma.”

Tevfik Fikret

17.06.2010

E-Posta: alioktay@alioktay. net


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (10.06.2010) - Müzikbir, müzik camiasının yeni ve güçlü umudu…

  (03.06.2010) - Ömer Karaoğlu da o gemideydi

  (27.05.2010) - Menderes, nezâket, san'atkâra saygı ve bir yasaklı şarkının hikâyesi

  (20.05.2010) - Risâle-i Nur Gençlik Şöleni notları

  (13.05.2010) - Risâle-i Nur Gençlik Şöleninde buluşalım

  (22.04.2010) - Mevlid (Vesilet’ün Necât)

  (15.04.2010) - Geçmiş zaman olur ki…

  (08.04.2010) - Baharın zamanı geldi...

  (01.04.2010) - Risâle-i Nur ve müzik

  (25.03.2010) - Nur Cemaati deyince akla her şey gelir de müzik gelmez!..


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.