Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 13 Mayıs 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Hüseyin GÜLTEKİN

Yalnız dindar olmak yetmiyorMilletimizin kâhir ekseriyeti, dinî değerlere taraftar olduğundan, başındakileri de öyle görmek istiyor ve öylelerini tercih ediyor. Hatta kendileri dindar olmasa dahi, kendilerini idare edecek olan idarecilerin dindar olmalarını veya en azından dine ve dindarlara taraftar olmalarını istiyor.

Reyini kullanırken de çoğunlukla dindar ve muhafazakâr olan kişi veya partileri tercih ediyor. Dine mesafeli, manevî değerlerden uzak olan aday ve partilere teveccüh etmiyor, destek vermiyor çoğu zaman.

Bu ifade etmeye çalıştığımız durum, bu topraklar üzerinde yaşayan insanımızın hemen hemen değişmeyen bir özelliği, bir prensibidir. Uzak veya yakın siyasî tarihimize baktığımızda bunun böyle olduğunu hemen görüyoruz. Tek partili veya darbe dönemlerinin dışında dine ve dindarlara hep mesafeli olmayı tercih eden partilerin, hiçbir zaman milletten destek alamadıklarını; her defasında dinî değerlerle barışık, ehl-i din ile anlaşabilen partilerin milletin reyleriyle başa gelerek hükümet olduklarını görüyoruz.

Tek parti döneminin sona erip seçimlerin yapılmasına geçildiği, demokrasi dönemi diye adlandırdığımız dönemlerde, halkımız hemen her defasında, kudsî değerleri önemseyen, milletin değer verdiği mukaddeslere değer veren kadroları başa getirdi.

Bu konuda halkımızın göz önünde bulundurduğu ve arzuladığı bir diğer özellik de, başa gelecek olan kadroların din ve vicdan hürriyeti başta olmak üzere, fikir ve düşünce serbestiyetine önem veren, insan haklarını ön planda tutmayı prensip edinen ve böyle bir ortamın tesisi için çalışmaya öncelik tanıyan demokrat zihniyetli siyasî kadrolar olmasıdır.

Başa geçmeye aday olan kişi veya kadroların dindar olmaları çok güzel ve aranılan bir özellik olmakla beraber, maharet ve aynı zamanda demokratlık da idarecilerde olması gereken vazgeçilmez bir özellik olduğunu bilen milletimiz, reyini verirken bu hususiyetleri de çoğu zaman gözönünde bulundurmaya çalıştı. Tercihinde dindarlık, dine taraftarlık ve kısaca demokrat olmayı gözeten ve bu özellikleri taşıyan demokrat kadrolara, reyleriyle destek veren bu millet, uzun yıllar bu kadroların iktidara gelerek hükümet olmalarını sağladı. Bu kadrolar da, milletimizin bu teveccüh ve desteğine lâyık olmak, onların maddî ve manevî desteklerine nail olmak için, onların istek ve beklentileri doğrultusunda maddî ve manevî sahada unutulmaz eserler vücuda getirdiler.

Tek partinin reva gördüğü maddî ve manevî sıkıntıları gidermek için, demokrat hükümetler bir taraftan yollar, fabrikalar, barajlar inşâ ederek yeni iş sahaları açarken; diğer taraftan da milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu ve uzun yıllar bilerek ihmal edilen dinî ve manevî ihtiyaçların önünün açılması için camiler, Kur’ân kursları, imam-hatip okulları inşâ ederek milletin hizmetine sundu.

Çok enteresandır, ülkenin sevk ve idaresinde oldukça usta ve maharetli olan bu siyasî kadrolar, öyle çok dindar değildi belki ve milletten destek isterken de dini ve dinî argümanları öne çıkarmadan talepte bulundular. Millet de onları samîmî ve güvenilir bulduktan sonra onlara destek verdi. Ve onlar başa gelince de o günden bugüne kadar, belki hiçbir hükümete nasip olmayan manevî sahadaki hizmetlere imza attılar.

Milletimizin, kendi isteğiyle, kendi hür iradesiyle, kudsî değerlerine mesafeli olan, hatta onlarla kavgalı olan sol partilere destek vermediğini söylemiştik. Fakat az da olsa, zaman zaman, dindar görünen ve dinî değerleri ön plana çıkararak milletten rey isteyen muhafazakâr kişi ve partilere de destek verdiğini biliyoruz. Ülke idaresinde hiçbir tecrübeleri bulunmayan, ama dürüst görünümlü, namazlı niyazlı oldukları için milletin teveccühüne mazhar olan, mukaddes değerleri kullanarak iktidar veya iktidar ortağı olarak başa gelen bu çeşit kadrolar, en çok iddialı oldukları ve millete söz verdikleri dinî sahada, hemen hemen gözle görülür bir hizmette bulunmadılar. Hemen hiçbir imam-hatip okulu veya Kur’ân kursu dahi açamadılar. Daha da beteri göstermelik bazı atraksiyonlar sebebiyle fitneyi uyandırarak, bazı güç odaklarını harekete geçirdiler ve onca imam-hatip okulunun ve Kur’ân kurslarının kapılarına kilit vurulmasına sebep oldular.

Demek oluyor ki, millete hizmet niyetiyle iktidar olan kadroların sırf dindar olması yetmiyor. Hükümet olup hizmette bulunmak ayrı bir kabiliyet, ayrı bir maharet gerektiyor.

13.05.2007

E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (06.05.2007) - Dinî yaşantıdan başka çare yok

  (29.04.2007) - Cevap bekleyen suâller

  (22.04.2007) - İfsat komiteleri

  (15.04.2007) - Zulmün sona ermesi için

  (18.02.2007) - Tenkitten kaçınmak ve tenkitlere açık olmak

  (11.02.2007) - Bazen geride durmak da hizmettir

  (04.02.2007) - Manevî bağları güçlendirmeli

  (28.01.2007) - Kitaplar yere gömülür mü?

  (21.01.2007) - Hizmetin sigortası şahs-ı manevîdir

  (14.01.2007) - Medyamızın cesur kalemleri

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004