Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 19 Mayıs 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

İmanı güçlendirmek için...İlim, gözlem, deney, tefekkür, araştırma, inceleme; anlayış (şuurluluk hâli) ve düşünce ufkumuzu yükseltip genişlettiği gibi; kalb, vicdan ve sâir duygularımızın kapasitesini ve dolayısıyla imânımızı da geliştirip kuvvetlendirebilir. Sahanın uzmanları, imanı kuvvetlendirmenin gayet basit ve uygulanabilir formüllerini verir:

- İmân esaslarına inanarak onlara kilitlenin.

- İntisap sırrıyla ulvî, yüce, mukaddes hakikatlere mensubiyetinizi tescilleyin.

- İmânı kuvvetlendirip derecesini yükseltmenin vasıtaları bilgi-ilim, tefekkür, gözlem, araştırma, mânevî antreman, tekrar ve ispattır. Tefekkür, ibadet ve zikri bırakmayın.

- Şiddetli olan hırs ve benzeri duyguları iman esaslarına kanalize edin. Şiddetli arzu, istek, azim, sebat, sabır ve tam bir tevekkül içinde olun.

- Muvazene/denge, düzen (koca gemiyi evirip-çevirmek, koca yüklerin kaldıraç intizamıyla kaldırılması)1 sırrına uyun.

- Fizikî kanunları, metafiziğe uygulayın. Böylece “istinat noktası” ve “imân şuuru” nispetinde icraatlarla dünyaları yerinden oynatmanız işten bile değildir.

- Kâinat kitabını okuyun. Atomdan galaksilere, tabiat kanunlarından unsurlara, canlılardan cansızlara kadar her şey bir kitaptır ve imânımızı güçlendiren müthiş bilgileri ihtivâ ederler. Ayrıca, tümü birer delildir.

- Sonsuz güce “rabt-ı kalb” ile kalben bağlanın; O’nu daima yanınızda hissedin. “Kalbî-rûhî bağlantıyı” kurduğunuz oranda imân gücünüzün yükseldiğini hissedeceksiniz.

- Bedeninizi rûhun, maddeyi mânânın emrine verdiğiniz; duygularınızı bir noktaya toplayabildiğiniz; dikkat, vecd, motivasyon, derin gevşeme (konsantrasyon), ihlâs, samimiyet nisbetinde enerjinizi artırabileceğinizi unutmayın.

- İmân mahalli kalb olduğuna göre; kalbî meselelere ağırlık vermelisiniz.

- Duygularınızın, maddî kalbin çalışmasına bile etkili olduğunu unutmayın ve devamlı pozitif davranışlar sergilemelisiniz.

- İmân gücünü yükseltmenin formüllerinden birisi de, “toplama-birleştirme-tevhîd” metodudur. Şöyle ki: Güneş ışınlarını mercekle bir noktaya topladığınızda ısı derecesi yükselir kâğıt yanar, su ısınır. Rûhunuza takılan müsbet-menfî duygu, his ve lâtifelerinizin dağılmış olan enerjilerini kalbinize odaklayıp imân gücünüzün derecesini yükseltmeniz mümkün.

- Fen ilimleri, Yaratıcının tabiata koyduğu kanunları inceler. Herbir fen veya sosyal ilim, Allah’ın isimlerinden birisine dayanır. Dolayısıyla bütün ilimleri Allah hesabına öğrenin.

- Bol bol imanî ve tefekkürî eserler okuyun.

- Tefekkür, ibadet ve zikirle akıl, kalp ve vicdan gibi tüm duygularınızı besleyin.

- Ve bütün bunları tam bir ihlâs (samimiyetle) yerine getirin.

***

Yoksul, bir mescide konaklamıştı. Açtı, susuzdu. Karanlık bastıktan sonra arkasından bir tıkırtı duydu. Kendi kendine:

“Kalk; gelen galiba iyi kişi. Beni namaz kılarken görür de iyilik eder.”

Başladı namaz kılmaya. Hem de sabaha kadar hiç durmadan. Hep arkadan onu seyreden kişiyi düşünüyordu.

Sonra tan yeri ışıdı, karanlık gitti. Yolcu, görebilmek için yavaşça arkasına döndü, baktı. Gördü ki, mescidin açık kalan kapısından bir köpek girmiş, şaşkın şaşkın seyrediyor. O zaman yolcu, ağlamaya başladı:

“Vah bana! Ah bana! Bütün gece bir köpeğe yaranmak için ibadette bulundum, beni o görecek sandım. Halbuki beni her zaman gören Allah’ı unuttum.”

19.05.2007

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (18.05.2007) - Ruhumuzun gücü

  (17.05.2007) - İmanı ilim ve tefekkürle güçlendirmek

  (16.05.2007) - Mutlu ferd ve toplum

  (15.05.2007) - İlm-i iman

  (12.05.2007) - İman bilimi, bilim ilerlemeyi gerektirir

  (11.05.2007) - Ruhî tekâmül ve duygu terbiyesiyle gelen iman gücü

  (10.05.2007) - Enerji ve iman gücünün sırrı

  (08.05.2007) - İman gücü, hayatın tüm safhalarına nüfûz eder

  (05.05.2007) - Stresin yegâne ilâcı: İman ve tevekkül

  (04.05.2007) - Her bir meselede meşveret esastır

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004