Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 15 Mayıs 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

İlm-i imanİman ilmi, varlık-kâinat kitabı, Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber (asm) vasıtasıyla Allah’ı bütün isim ve sıfatlarıyla tanıma gayretidir. İlim/bilim, eşyanın, varlığın hakikatini öğrenmektir. İlmî anlayış, tabiatı ve işleyişini anlamak gayesiyle gözlem yapmak ve yorumlamaktır. Esmâ-i Hüsnâ da eşyada tecellî eder; bütün sosyal ve fen ilimlerin dayanağıdır.

İmanın temeli ve dayanak noktası ilimdir. Daha önce de naklettiğimiz gibi insanın dünyaya gelişinin gayesi, ilim ve duâ (istemek) vasıtasıyla gelişmek/olgunlaşmak değil mi? Fen ilimleri, Allah’ın kâinata koymuş olduğu kanunlardan ibârettir. Din/imân hakikatleri de bu gerçekleri dikkate sunar.

Mârifetullah (Allah’ı bütün isim, sıfat ve kâinattaki yansımalarıyla bilmek) ise, en geniş ve nûrânî/aydınlık, parlak bir bilgidir. Ahkâm-ı İslâmiye ise, en ehemmiyetli ve çeşitli ilimler bütünüdür.1 İslâm şeriatının bütünü, aklî belgeler üzerine temellenmiştir. Bu şeriat, esas ilimlerin hayatî noktalarını tamamıyla içine alan ilimler ve fenlerden özetlenmiştir.

Evet, ruhu/duyguları olumsuzluklardan arındırma, temizleyip ve olumlu hasletlerle süsleme; kalb ve vicdan terbiyesi, bedenin ihtiyaçlarını karşılama, ev idaresi, siyaset, yöneticilik, dünya düzeni, hukuk, günlük işlerin tertibi, toplum hayatına dair kurallar, vesaire vesaire gibi ilim ve fenlerin ihtivâ ettiği esasların fihristesi/listesi, İslâm şeriatıdır.2 Bu ilmi ders veren başta Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân-ı Kerim ve kâinat kitabıdır. Bu üç kitabı da okuyarak iman ilmi kazanılabilir ve yüksek, güçlü bir imana ulaşılabilir. Dolayısıyla ilimlerin en üst kademesi, şahı da iman ilmidir.

Dinin, İslâmın özü, temeli, altyapısı, fikrî boyutu olan imân; bilginin bütün merhalelerinden geçen; ulvî duyguların inkişâfı ve olumsuz hislerin kanalizesi neticesinde hâsıl olan bir nûr, bir kuvvet, bir duygudur.

İman, hayata, fizik ve metafizik âlemlere bütünüyle bakabilme ve kavrayabilme melekesi, yeteneğidir aynı zamanda. Çünkü, imân; Allah’ın tabiata koyduğu tekvinî (tabiat) ve teşriî (şeriat) gibi maddî-mânevî kanunların hayatımıza aksetmesi; davranışlarımızla örtüşmesidir.

Dinin, İslâmın özü, temeli, altyapısı, fikrî boyutu olan imân, bilginin bütün merhalelerinden geçen; ulvî duyguların inkişâfı ve olumsuz hislerin kanalizesi neticesinde hâsıl olan bir nûr, bir kuvvet, bir duygudur.

Dolayısıyla iman tahsil ile öğrenilebilir, müzakere ve mütalaâ edilebilir yüksek bir ilimdir. Fen, sosyal, dinî, mânevî bütün ilimleri harmanlayarak, bir potada mezcederek ilimlerin şâhı, padişahı haline dönüştürülebilir. Ancak, imanın, marifetin neticelerinden, meyvelerinden ve feyizlerinden bahsetmek yerine, esaslarına ve köklerine vurgu yapmak gerekir. Delil ve parlak bürhanlarla, belgelerle imanın ispatı, tahkiki hale getirilmesi, muhafazası ve şüphelerden arındırılması gerekir.

İmanı tahsil ederken yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders almamalı. Veya evliyâ mesleğinde olduğu gibi yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmemeli. Mutlaka akıl ve kalbin birleşmesi, imtizacı, ruh ve sâir hislerin, lâtifelerin de tatmin edilmesi son derece önem arz eder.

Dipnotlar: 1. Sözler, s. 375.; 2. İşârâtü’l-İ’câz, s. 166.

15.05.2007

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (12.05.2007) - İman bilimi, bilim ilerlemeyi gerektirir

  (11.05.2007) - Ruhî tekâmül ve duygu terbiyesiyle gelen iman gücü

  (10.05.2007) - Enerji ve iman gücünün sırrı

  (08.05.2007) - İman gücü, hayatın tüm safhalarına nüfûz eder

  (05.05.2007) - Stresin yegâne ilâcı: İman ve tevekkül

  (04.05.2007) - Her bir meselede meşveret esastır

  (03.05.2007) - Tevekkül ve hafiziyetin kapsam alanı

  (02.05.2007) - İnsan hak ve hürriyetleri iman gücüyle yerleşir

  (01.05.2007) - Diktatörlere karşı direnmek ve iman

  (29.04.2007) - Tevekkül ve kanaatin gücü

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004