Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 14 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Niyetimiz, hizmetimiz, kısmetimizDüşünce planında bir hedef ve gaye güderiz. İşte buna niyet denir.(1) Niyet, bir düşüncenin uygulamaya geçmesi faaliyeti, bir işi yapmak için zihnimizde hâsıl olan yönelme diye de tanımlanır.

Zihnimize komut veren ve duygularımızı motive eden program gibi olan niyet; bütün davranış ve fiillerimizin hayatı, ruhudur. Zihnî bir faaliyet olan niyetimiz kalpten beslenir. Ruh, duygu, düşünce, arzularımız üzerinde bir iksir, maya ve kimya tesiri yapar. Maya hamuru ekmeğe, sütü yoğurda ve yağa çevirdiği gibi, niyetlerimiz de işlerimizi olumlu veya olumsuzlaştırır.

Unutmayalım ki, niyetimiz düşüncelerimizi, düşüncelerimiz davranışlarımızı, onlar da hayatımızı etkileyip yönlendirirler. Dimağ ve kalbimize arzu, istek, duâlarımızla olduğu gibi niyetlerimizle de "olumlu-olumsuz" mânâlar yükleriz. Farkına varmasak bile (şuuraltı diye de ifade edilebilir) beynimize verdiğimiz emirler, işler, niyetlerimiz istikametinde şekillenir. Çünkü niyet, bir maya, bir iksir ve kimyadır. Düşüncelerimizi reaksiyona sokar, olayları değiştirir.

İç âlemimiz de istek, düşünce ve niyetlerimizle şekillenir. Tıpkı, evimizi istediğimiz renge boyamamız, dekorasyonunu ayarlamamız gibi. "Ameller/işler niyetlere göredir. Kişi için ancak niyetinin karşılığı vardır"(2) hadisi bunu ifade eder.

Cansız maddelerin, gayet ince ve akıcı madde ötesi ışınlardan oluşan bir enerjilerinin bulunduğu ve bunu etraflarına yaydıkları fizikî bir kuraldır. Ruhî ve zihnî bir dalga boyu olan niyetin titreşimleri hem etki, hem de tepki verir. Dolayısıyla iç ve dış dünyamıza tesir ederler.

Bediüzzaman'ın tesbitiyle, evliyalığın, samimiyetin ve sair duyguların kerameti (olağanüstü, harika hali) olduğu gibi, halis bir niyetin dahi kerameti vardır; yani, olağanüstü sonuçları vardır. Güzel sözün, olumlu bakışın, sevginin; canlıları olumlu etkilediği, negatif telkin ve çirkin sözlerin ise olumsuz tesir yaptığı ilmî bir tesbittir.

İnsanlar, hayvanlar ve çiçekler, bu yaklaşım tarzımızı algılarlar. Kuantum fiziğine göre, var olan kâinattaki her varlık, duygu ve hisleri derecesinde, bizim niyetlerimizden etkilenir. Bediüzzaman'ın, "Niyet öyle bir kimyadır ki, şişeleri elmasa çevirir"(3) sözü, bu hakikati ifade eder. Demek samimî, halis niyetimiz hizmetlerimiz üzerinde bir iksir, bir kimya, bir maya etkisi yapar, fevkalâde gelişmelere zemin hazırlar.

Neye niyet edersek; karşımızda onu buluruz. Olumlu niyet güzel; olumsuz niyetler de bencilce beklentiler içine girilmesine sebep olur. Atalarımız bunu, "Niyet hayır, akıbet hayır veya niyet hayır, akıbet selâmet" tarzında vecizeleştirmişlerdir.

Halis niyet pozitif enerji, kötü niyet ise negatif enerji saçar. Niyetin müsbet, yani olumlu olması, bir işe veya beklentiye girenin aklının ve vicdanının yettiği kadar diğergâm olmasını sağlar. İşlerimiz, faaliyetlerimiz (hizmetlerimizde) niyetlerimizin kesinliği, büyüklüğü, ısrar sayısı, samimiyeti, içtenliği ölçüsünde sonuçlar alırız. İşlerimizin iyi gitmemesi, hizmetlerimizin aksamasının ana sebebi, zihin ve kalbimizin ortak fonksiyonu niyetlerimizin halis olmamasıyla ilgili.

Dipnotlar:

1. Mesnevî-i Nuriye, s. 46.; 2. Sözler, s. 246.; 3. Buhârî, İman: 41;

14.01.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (13.01.2008) - Hangi birisini düzeltelim? (2)

  (12.01.2008) - Hangi birisini düzeltelim? (1)

  (10.01.2008) - Hizmetler de, ibadetler gibi niyetlere göredir

  (09.01.2008) - Bir sinek, üç kaz, dört elif, 111 adam ve cemaat!

  (20.12.2007) - Nasıl bayram edeceğiz?

  (19.12.2007) - Tembellik zindanından firar: Tevekkül

  (18.12.2007) - Hak arama şuuru

  (17.12.2007) - Uyuşukluk zindanına giden iki tehlikeli yol

  (16.12.2007) - Lüks otomobillere değil, ümit ve şevke binmek!

  (15.12.2007) - Tembellik/uyuşukluk zindanına niye düştük?

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri