Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 09 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Sami CEBECİ

Yeni Asya Vakfı'nda güzel bir buluşmaCumartesi günü bir toplantı bitiminde, Kutlular Ağabeyle birlikte İstanbul'a gitmem gerekiyordu. Zîrâ, iki seminer programım vardı.

Akşam dokuz uçağıyla Esenboğa'dan havalandık. Kısa zamanda bulutların üstüne çıkan uçağımız, elli dakika sonra İstanbul'a ulaşmıştı bile. Yolculuk boyunca hizmetlerimizin daha fazla gelişmesi için neler yapılması üzerinde durduk. En önemli gördüğüm tesbitlerden birisi de, Üstad zamanından beri sürüp gelen dershane hizmetlerine yoğunlaşarak canlandırılması ve en kalıcı faaliyetlerden olan birebir insanlarla ilgilenilmesi idi. Çünkü, mevcut arkadaşların tamâmına yakını o tarz hizmet metoduyla kazanılmış ve dâvâ adamı olmasına vesile olunmuştu. Onun dışındaki tarzlarımız yardımcı faaliyetlerdi. Seminer, konferans ve benzeri çalışmalar, yeni insanlarla tanışıp sürekli ilgilenmeye vasıta olmalıydı. Orijinal ve kalıcı olan hizmet tarzını ihmal edip, dışı şatafatlı, fakat içi zayıf olan faaliyetlere ağırlık vermek, suyun üstünde akan ve kaybolan köpüklerden farkı olmuyordu. Asıl orijinal olan, geleneksel veya klasik hizmet denilen tarzımızdı. Ne olursa olsun bu tarz, orijinal hâliyle mutlaka korunmalı ve kıyamete kadar yaşatılmalıydı.

O gece, Yeni Asya misafirhanesinde kaldım. Ertesi gün, vakfın konferans salonunda, öğle namazını müteâkip üniversiteli gençlerle iki seminer paylaştım. "İman, insan ve kâinat" isimli seminer ikindi namazına kadar sürdü. Namazdan sonra "Bediüzzaman'a göre: Cumhuriyet, demokrasi, lâiklik ve şeriat kavramları" adındaki semineri takdim ettim. Seminerin biri îmânî, diğeri içtimâî özellik taşıyordu. Her hafta gerçekleştirilen seminer çalışmalarına değişik arkadaşlarımız çağrılıyormuş. Organizasyonu sağlayan İsmail kardeşin ifadesine göre, bu çalışmalar sayesinde vakfın konferans salonu daha aktif hale gelmiş ve katılım da gittikçe gelişiyormuş. Kendilerine başarılar diliyoruz.

Genç katılımcıların ilgisi en yüksek düzeyde idi. Soruların seviyesi onu gösteriyordu. Allah'ın ilk yarattığı şey, hadis-i şerife göre, Hz. Muhammed'in (asm) nûrudur. O nurdan, kâinatın ilk maddesi yaratıldı. Bu îtibarla, onun nûru kâinat ağacının çekirdeği olduğu gibi, maddî bedeniyle de, bu kâinat ağacının en mükemmel ve münevver meyvesidir. Allah için öncelik sonralık söz konusu değildir. Zîrâ O, zaman ve mekân gibi kayıtlardan münezzehtir. Mâzi, hâl ve istikbal bizim için mevzu bahistir.

Her cemâl ve kemâl sahibinin, kendi cemâl ve kemâlini muhtelif aynalarda hem görmek, hem de başkalarına göstermek istemesi fıtrî bir kaidedir. Bir ressamın yaptığı tabloları sergilemesi sadece egosunu tatmin etmek için değildir ki, bu misâl Cenâb-ı Hakk'a kıyas edilsin. Yanlış kıyaslar, yanlış neticeleri doğurur. Nihayetsiz derecede güzel olan esmâ-i hüsnâsının nihayetsiz tecellilerinin güzelliklerini Allah hem bizzat görmek, hem de insan, cin ve melek denilen şuûrlu mahlûkâtına göstermek istemiş ki, bu muhteşem âlemleri yaratmıştır.

Allah'ın varlık ve birliğine şâhitlik yapan kâinat, Kur'ân ve Hz. Muhammed (asm) yanında dördüncü bir şâhit olarak vicdan da vardır. Akıl diğer delilleri bilmese ve inanmasa bile, vicdan, nokta-i istinat ve nokta-i istimdat denilen iki mânevî pencere ile daima Yaratıcısına bakar ve mânen onu bilir.

Müslüman Îsevîleri ünvanına lâyık bir kısım Hıristiyanların, Allah'ı var ve bir kabul etmeleri ve bizim Hz. İsa'yı (as), Allah'ın kulu ve peygamberi olarak kabul ettiğimiz gibi, onların da Hz. Muhammed'i (asm) peygamber olarak kabul etmeleri hâlinde, sonunda ehl-i necat olmaları ve kurtulmaları söz konusudur. Zîrâ, kalbinde zerre kadar iman bulunanlar Cennete gireceklerdir.

Dört halife dönemi, adı konmamış dindar bir cumhuriyet uygulamasıdır. Adâlet, meşveret ve hukûkun üstünlüğüne dayalı kanun hâkimiyetini ön gören ve insan haklarına sonuna kadar değer verip koruyan İslâm, demokratik cumhuriyetin bir çok değerleriyle örtüşür. Bundan dolayı Bernard Show "Demokrasinin bir adım ötesi İslâm'dır" deme kadirşinaslığını göstermiştir. Demokratik cumhuriyeti kemâle erdirip zenginleştirecek olan, İslâm dininin temel değerleridir. Şeriat istediğini söyleyenlerin bir çoğu, ne istediğinin farkında değiller. Zâten Üstadın dediği gibi "Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibâdet, âhiret ve fazilete dâirdir. Yüzde biri siyasete taallûk eder."

Bir başka soru: "İslâm'ın hürriyet anlayışı nasıldır?" "Başkasına zarar vermedikten sonra, kendi âleminde tamâmen hürsün" diyen Batılı anlayışa bedel İslâm "Ne kendine, ne de başkasına zarar vermemek şartıyla hürriyetini kullanabilirsin" tarzındadır.

Makalelerimizden derlenmiş birkaç kitabımızın olması, Risâlelerden aldığımız derslerimizi, gönül dostlarımızla paylaşmaktan ibârettir. Evet, vakit darlığından yazılı olarak verilen sorulara kısa cevaplarımız bunlar. Nazar-ı müsâmaha ile bakmalarını genç kardeşlerimizden istirham ederiz.

Aynı akşam Esenboğa Hava Alanından Asya-Nur Kültür Merkezine ulaştığımda, değerli ağabeyimiz Bedreddin Ergül, "İslâm'a Göre Sosyal İnsan" seminerinin son kısmını katılan arkadaşlarımızla paylaşıyordu. Bir hafta sonumuz işte böyle geçti.

09.01.2008

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (02.01.2008) - Nazar ve dikkat

  (26.12.2007) - Dünyevîleştirme projeleri

  (19.12.2007) - En büyük emânet

  (12.12.2007) - Bir seminerden diğerine

  (28.11.2007) - Yaratılışın en güzel meyvesi: Şükür

  (25.11.2007) - Asil bir dâvâ adamı

  (21.11.2007) - Bediüzzaman'ın mânevî şahsiyeti

  (14.11.2007) - Asya-Nur Kültür Merkezi'nde ilk seminer

  (07.11.2007) - Terbiye-i Muhammediye (asm)

  (31.10.2007) - İnat hissi veya hakta sebat

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri