Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 12 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Nejat EREN

İnayet çemberi, hıfzıyet şemsiyesiİnayet fiili, hıfz-ı İlâhî, yani Allah'ın her an her yerde yardım ve ihsan etme fiili, onun insanlara büyük bir ikramı ve ihsanıdır. Hele de ihlâsla İslâma ve Kur'ân'a hizmet edenlere bu tür ihsan ve ikram daha fazla olmaktadır.

Helâket ve felâket asrında İslâm, İman ve Kur'ân hizmetinde halisen çalışanların mazhar olduğu bu inayet ve hıfz-ı Îlâhî, Risâle-i Nur Külliyatında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda bir çok örnek, bizzat Üstad tarafından beyan edilmiştir. Hizmetin içersinde bulunanlar, kendi irade, istek ve şuurlarının dışında gelişen bu tür halleri, hizmette bulundukça sıkça yaşamaktadırlar.

Nur camiasının çok önemli bir sırrı olan "şahs-ı mânevîdeki" bu ihsan-ı İlâhî ve ikramın kadir ve kıymetini idrak edip, onun şuuruyla hareket edebilmek ayrı bir sır ve saadet konusudur.

Bu konuda, aziz ve muazzez Üstadın çok hayret verici ve dikkat çekici tespitleri vardır. Ona talebelik etme bahtiyarlığına erişmiş pir-i faniler için yapılan şu tespitler, çok mânâlı ve de ibretli tesbitlerdir:

En zor zaman ve şartlarda, cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde olan, Hulûsi ve Sabri'nin hakikî ve mânevî vereseliği...

İşte bunların doğruluğunu sağlayacak mekân ve şahıslardan bazı örnekler:

Barla, Bedre, Eğirdir üçgenindeki birbirinden hiç haberi olmayan üç ruhun, yani Üstad, Hulûsi ve Sabri'nin, Sözler yazılırken, Hulûsi'nin aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahs-ı mânevî şeklinde muhatap olunması... Sözler'deki misâllerin çoğunun onun vazifesine ve mesleğine göre olması... Cenâb-ı Hak tarafından hizmet-i Kur'ân ve imanda bir talebe, bir muîn tayin edilip, bilinmeden onunla onu görmeden evvel konuşulup, ders verilmesi... Sabri'nin, fıtraten Üstadda mevcut olan ve başka hiçbir talebede olmayan çok has bir nişâneyi taşıması... Bütün talebeler içinde, karabet-i nesliyeden daha ziyade bir karabeti kendinde hissetmesi... Ve o havâlide en az ümid edildiği ve o da geç uyandığı halde, hizmetlerde en ileri gittiği, bir Hulûsi-i Sânî olarak müntehaplığı... Cenâb-ı Hak tarafından talebe ve hizmet-i Kur'ân'da arkadaş tayin edilmesi...

Isparta, İslâmköy, Kuleönü üçgeninde, Hüsrev, Hafız Ali, Mustafaların akıllara durgunluk veren ihlâs, gayret, istikamet, sistem ve sadakatlarının ortaya çıkması...

Denizli'de, Hasan Feyzi ve Hâfız Ali gibi iki mübarek şehidin sisteminde ve onların vârislerinden inayet-i İlâhiye tarafından ona yardımcı verildiklerinin beyanı...

Kastamonu'da, hemşeriliğin ötesinde bir vefa duygusuyla şadırvanda başlayan karşılaşmayı hayatı boyunca devam ettiren Çaycı Emin ile "tarikat" tahtını, "hakikat" saltanatına tebdil eden Mehmet Feyzi'nin Kur'ân'a ve asrın imamına tabi olması ve bu alanda istihdamı...

Emirdağ'ın kahramanları "Çalışkanlar hanedanının" aidiyet ve sahiplik sâikasıyla bu nurani çembere dehâletleri. vb. çok haller bu inayet ve hıfzıyetin çok çarpıcı ve ibretli örnekleridir. Zor şartlarda akıl almaz bir şekilde gelen "inayet ve hıfz-ı İlâhî" gerçekleri!..

Civanmert ve susturulamayan o sesin orijinal tespitlerine bir göz atalım:

"Şüphe kalmadı ki, Nur Risâleleri ve talebeleri, hıfz ve inayet-i İlâhiyeye mazhardırlar. İnayet-i İlâhiye, Kur'ân'ın bir mucize-i mâneviyesi olan Risâle-i Nur'u muârızlarından muhafaza ediyor. Muârızların hücumu ise, Nurların parlamasına ve intişarına vesile oluyor."

"Risâle-i Nur'un mânen galebe-i tâmmesi ile beraber, mason kısmının dinsizleri ve komünistlerin zındıklar kısmı Nurların serbestiyetine mâni olmaya çalışıyorlar ki Hattâ Kur'ân'ımızı vermemek için, avukatımızla da gürültü etmişler. Fakat inayet-i İlâhiye onların bütün plânlarını akîm bırakıyor."

"İnayet-i İlâhiye ile bu zamanda ehemmiyetli bir hizmet-i imaniyeye mebde' olmak için, Kur'ân'dan gelen ve meyvedar bir şecere-i âliye olan Nur Risâlelerini ihsan etmiş."

Demek adalet ve inayet-i İlâhiyenin himayeti bize kâfidir.

"İki minare yüksekliğindeki Van kalesinden ayağının kayması karşısında, tehlike yüzde yüz iken büyük bir istinada basmış gibi üç metrelik bir kavisle o mağaranın kapısına atılması... Ecel gelmediği için sırf bir hıfz-ı İlâhî, harika bir imdad-ı gaybî telâkki ettik."

Vasiyetinde ise: "Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı İlâhî devam ediyor" tespiti...

Bu ve buna benzer örneklerin bir çoğu Külliyatta mevcuttur ve bugün de aynen devam etmektedir. Ehline ve bu dâvâya muhatap olanlara düşen, "Nur Dâvâsında" ve dairesinde olmanın aynı zamanda çok büyük bir inayet, ihsan, ikram, hıfzıyet ve yüksek bir mazhariyet olduğunun idrakiyle bu mesuliyet ve sorumlulukla hareket etmeyi sürdürmektir. Rabbim hepimize nasip ve müyesser etsin inşallah. (Âmin)

12.01.2008

E-Posta: nejater@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (05.01.2008) - Dertsiz gömleği

  (29.12.2007) - Bilgi mi, ilgi mi?

  (27.12.2007) - Mânevî atmosfere girebilmek

  (15.12.2007) - İz bırakan kahraman hizmet erleri

  (08.12.2007) - Yeniden Bismillâh

  (28.04.2007) - Cehalet hakkında

  (21.04.2007) - "Veren"e verme, rahmetin vesilesidir

  (14.04.2007) - İman hizmet ile ilgili bazı değerlendirmeler

  (20.02.2007) - Toplum ve iman

  (17.02.2007) - Toplum yapısı ve imanın fonksiyonu

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri