Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 20 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Nasıl bayram edeceğiz?Bayramda ağzınızın tadını bozmak istemem. Hele mübarek kurban etlerinin tayyip rayihası etrafı kaplayıp lâhutî bir lezzet yayarken… Ama, el öpüp, öptürürken de düşünmek durumundayız:

Bayram demek yalnızca kurban kesmek, sevinmek, yemek-içmek, gezmek, eğlenmek midir? Yoksa aynı zamanda muhakeme, muhasebe ve tefekkür zamanı mıdır? Neyin muhasebesini, neyin murakabesini yapacağız?

- İlk inen âyetlere göre okumak, yazmak, bilim farz. İman, ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmek için bu dünyaya gönderildik.

- Müslüman kardeşlerimiz, hatta masum insanlarla dayanışma ve yardımlaşmak zorundayız.

- Dünyanın öbür ucunda bir mü’minin ayağına diken batsa, onu çıkarmanın ve ıztırabını dindirmenin yollarını aramakla mükellefiz.

- Bu zamanın en büyük farzlarından birisi ittihattır. Tabiî ki, bu birlik, önce iman esaslarında, sonra ibadetlerde, sonra fikren, sonra zikren gerçekleşmeli. Bunun tabiî sonucu da güç birliği olarak tezahür eder.

Tek tek yere düşen yağmur damlalarını toprak yuttuğu gibi, Müslümanlar ihtilâf-ı efkâr ile ayrılığa düşünce ifsat komiteleri bizi perişan ediyor. Şimdi Müslümanların ayağına batan dikenleri, ne dikeni, mayın ve patlayıcıları, havadan inen bombaları, yandan yağan kurşunları düşünelim. Iztırabını ne derece duyuyor ve en azından düşüncelerimiz ve duâlarımızla ne derece paratoner olmaya çalışıyoruz? Çünkü birlikte ve ihlâsla yapılan duâların etkisizleştirme gücü vardır!

Bilhassa ABD ve ortakları, Afganistan’ı, Irak’ı işgal etti. Rusya Çeçenistan’da, Çin Doğu Türkistan’da. Müslümanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ve petrolünü sömürüyor; şirketleriyle bütün zenginliklerini ülkelerine taşıyor. Çoluk-çocukların başına bomba yağdırıyor, olmadık eziyet, işkencelerle kan kusturuyor. Ve Iraklı bebeklerin başına bomba yağdıran uçaklar, Türkiye’deki üslerden kalkıyor—güya Tezkere’yi reddettik, hava sahasını ise açtık!

Bütün bunları bile bile, göz göre göre nasıl görmezlikten gelir ve bir takım bahaneler, kılıflar uydurup, zalimlere yönelecek tepkileri kırarız? Şu âyet meâlleri karşısında hepimiz titremeliyiz:

“Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz!”1

“Sizinle din hususunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adâlet etmekten Allah sizi men etmez. Şüphesiz ki, Allah adâlet edenleri sever.”2

Devamında “men edilen dostluğun” sınırları çizilir:

“Allah ancak sizinle din hususunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmekten sizi men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zâlimlerin tâ kendisidir.”3

Ne dersiniz? Özellikle muztar ve mağdur Filistin, Irak, Çeçenistan, Lübnan, Keşmir halkının acılar içinde kıvranmasının sebebi sizce biz değil miyiz? Onlar cehaletimizin, fakr-u zarûrete düşüşümüzün, fikir ayrılıklarımızın, ihmalimizin, uhuvvetsizliğimizin kurbanları değil mi?

Onlar hatalarımızın kurbanı olurken, İslâm âlemi muztar iken… Biz nasıl bayram edeceğiz? Acaba, üçte birini fakirlere vereceğimiz kurban etleri, bu hatalarımızı telâfi eder mi? Mübarek kurban kanı, günahlarımızı yıkayıp temizler mi?

NOT: Yazılarımıza kısa bir ara vereceğiz. İnşallah tekrar birlikte olmak dileğiyle... Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder; câmiâmız, ülkemiz, İslâm âlemi; özellikle muztar ve mağdur Filistin, Irak, Çeçenistan, Lübnan, Keşmir halkıyla sâir ülkelerdeki mazlumlar ve insanlık âlemi için hayırlara vesîle olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.

Dipnotlar: 1- Kur’ân, Hûd, 113.; 2- A.g.e., Mümtehine, 8.; 3- A.g.e., Mümtehine, 9.

20.12.2007

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (19.12.2007) - Tembellik zindanından firar: Tevekkül

  (18.12.2007) - Hak arama şuuru

  (17.12.2007) - Uyuşukluk zindanına giden iki tehlikeli yol

  (16.12.2007) - Lüks otomobillere değil, ümit ve şevke binmek!

  (15.12.2007) - Tembellik/uyuşukluk zindanına niye düştük?

  (13.12.2007) - İneğe kurban olanlar, ineği kurban edenler!

  (12.12.2007) - Cemaatlere bakışta adalet ve ölçü

  (11.12.2007) - Başörtülülerin namazı, anayasa, hak ve hürriyetler

  (10.12.2007) - Türbanlidur, kapalidur, artıyordur, nedur?

  (08.12.2007) - Demokrasi meşveretle ne derece bağdaşıyor?

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri