"Gerçekten" haber verir 06 Kasım 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Hasan GÜNEŞ

Kâinat kitabının nuruenâb-ı Hak, şu kâinatı “her sayfasında yüzer kitap yazılmış” harika bir kitap hükmünde yaratıp her bir harfini binler sanatlarla donatarak akıl ve idrak sahiplerinin nazarlarına sunmuştur.

Bilindiği gibi Risâle-i Nur’da kâinat kitabı ile Kur’ân-ı Kerim arasındaki benzerliğe dikkat çekilir. İkisi de O’nun taklid edilemez bediî sanatı, misilsiz eseri, en yüksek fermanı ve hâkezâ… Birinde her zerre binler harikalıkları ve hikmeti ihtivâ eden sanki bir kitap gibidir. Diğerinde her bir her harf, küfür ve zulümâtı, şirk ve şüpheleri parça parça eden necm-i sâkıbdır, şems-i tâbandır, birer yıldızdır ve güneşlerdir.

Cenâb-ı Hak, “Biz Kur’ân’ı daha iyi anlayabilmeniz için kolaylaştırdık” ferman eder. İns ve cinnin iki cihan saadetine vesile olacak bütün hakikatları en ince detayına kadar ihtivâ eden bir kitabın kolaylaştırılması elbette başlı başına bir mucizedir.

Âlemlerin Rabbi, Kur’ân’ı kolaylaştırdığı gibi kâinat kitabını da kolaylaştırmıştır. Basit bir su ve sade bir toprak ile çeşit çeşit renkte had ve hesaba gelmez bitkileri ve hayvanâtı halk etmiş, birini diğerine rızık yapmıştır. Zerrelerdeki çekimden, suyun akışına ve enerjinin geçişine kadar pek çok şeyde benzerlik halk ederek insanoğlunun eşyayı ve etrafındaki hadiseleri anlayabilmesini kolaylaştırmış ve istifadesini sağlamıştır. Atom ile güneş sistemini aynı modelde yaratarak; bitki, hayvan ve insanların hücreden uzuvlarına kadar bir çok mertebede benzerlikler halk ederek ilim dünyasına büyük bir kolaylık sağlamıştır. Buna benzer daha bir çok misâl verilebilir.

Yine Risâle-i Nur’da muhtelif yerlerde izah edildiği gibi Kur’ân-ı Kerim ve kâinat kitabı ayrı ayrı kendilerini izah ettikleri gibi birbirlerini de izah ederler. Biri diğerine ait âyetleri muhtelif dillerle okur, tefsir eder, esrârını akıl, idrak ve kalb sahiplerine tevdi eder.

Gerçekte kâinata verilen model ve eşyayı tanımadaki usul ile; insanın hem dünya hayatını, hem de âhiret hayatını tanzime vesile olacak hakikatlara olan ihtiyacı benzer modeldedir. Meselâ insanın, hedefini ya da önünü görmek için ışığa, etrafındakileri fark etmek yada olan biteni görmek için de aydınlığa ihtiyacı vardır. Evet insan, renklerin binlerce tonunu harika bir şekilde idrak edip çözümleyen bir çift göz ve yine her bir karakteri ayrı ayrı ölçüp biçen, değerlendiren ve bunları saklayan harika bir beyne sahip olmasına rağmen yine de haricî bir ışığa ihtiyaç duymaktadır.

Kâinat kitabındaki eşyayı ve hadiseleri görmek için nasıl ışık gerekliyse, onlardan çok daha derin ve gizli olan esrârını ve hakikatını anlamak için, okumak; okumak için de mânevî bir ışığa yani nura ihtiyaç vardır.

Gerçekte insan fıtratı eşyayı görmedeki usul ve metot ile, kazandığı sistematik ve mantık silsilesiyle bu tarz bir okumaya zaten hazırdır. Kendi acz ve zaafının ve fıtratındaki hususiyetlerin farkındadır. Her ne kadar bir kısım insanlar kafa fenerlerindeki zahirî zayıf bir ışığa güvenerek eşyayı okumaya çalışsa da; karmakarışık gölgelerden başka bir şey fark edememekte, iç-içe girmiş karanlıklardan kurtulamamaktadırlar.

Mesnevî-i Nuriye’de bu hakikata işaret eden şöyle bir ifade geçmektedir: “Kur’ân’ın âyetleri birbirini tefsir ettiği gibi, bu kitab-ı âlemin de bir kısmı, diğer bir kısmını izah ediyor. Meselâ: Maddiyat âlemi Cenâb-ı Hakk’ın envâr-ı nimetini cezbetmek için hakikî bir ihtiyaç ile şemse muhtaç olduğu gibi, âlem-i maneviyât dahi rahmet-i İlâhiyenin ziyâlarını almak için şems-i nübüvvete muhtaçtır.”

Burada iki husus önemli; birisi, eşyanın esrarını görmek ve hakikatını idrak etmek için nura ihtiyaç vardır. Yirmi Üçüncü Söz’de şu ifadeyle hem insanın bizzat kendisini hem de kâinatı aydınlatan ve ışıklandıran iman nurundan bahsedilmektedir: “İman nasılki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubât-ı Samedaniyeyi okutturuyor. Öyle de, kâinatı dahi ışıklandırıyor.”

Mesnevî-i Nuriye’den nakledilen ifadedeki dikkat çeken diğer önemli bir husus ise, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ziyasından istifade etmenin de Peygamberimizin (asm) nuruyla mümkün olduğudur.

Evet, eşyanın, musibetlerin, hastalıkların, hayat ve ölüm arasında devam eden değişim ve dönüşümlerin hakikatı ve iç yüzü ancak iman nuruyla okunur; istikbal karanlığından, kabir karanlığına kadar bir çok karanlık ancak o nur ile aydınlanır ve ancak o nur ile insan ruhu, kalbi ve aklı, korku ve endişelerden kurtulup huzur bulabilir.

Acz ve zaaftan mürekkep olmakla birlikte sayısız düşmanlarla çevrili fakat sonsuz emeller besleyen insanoğlu, Âlemlerin Rabbinin rahmet ve merhametini, ancak “Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” hitabına mazhar olan Peygamberimizin (asm) nuruyla cezbedebilir.

06.11.2008

E-Posta: hasangunes@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (26.10.2008) - Medeniyetler çatışması ve kriz

  (08.06.2008) - Öğretmen ve fenlerin dili

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır