19 Mayıs 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Ali OKTAY

Gönülden dile


A+ | A-

Ehl-i irfân arasında aradım kıldım talep

Her hüner makbûl imiş, illâ edep illâ edep

Laedrî (bilinmeyen)

Osmanlı Müziği’nin Mimarı

Abdülkâdir-i Merâgî

Türk Müziği’nin tarihsel olarak, bilinen en eski ismi olan Urmiyye’li Safiyüddin Abdülmü’min den sonraki kurucusu, mimarıdır Abdülkâdir Merâgî. 1353 yılında Azerbaycan da doğmuş, Türk Musıkisinin hem bestekârlık hem de nazariyat( müzikoloji) alanlarında gelişmesinde ilk derecede etkili olmuştur. Anadolu Selçuklu müziği 1400 lü yıllara kadar etkili olmuşken bu tarihlerden itibaren Osmanlı Türkleri artık Abdülkâdir Merâgî’nin çizdiği çerçevede bir tercih yaptılar.

Merâgî, din dışı musıkide olduğu gibi dini musıkide de eşsizdi. 8 yaşında iken hafız-ı Kur’ân olmuştur. Makasıdü’l Elhan (Nağmelerin Maksatları ) isimli eserinde Meragî, babasının kendisine musıki ve çeşitli ilimler öğrettiğini yazar. Camü’l Elhan (Nağmeleri Toplayan) adlı kitabının girişinde ise şöyle der: “ Allah beni küçük yaşımda Kur’ân hıfzına muvaffak buyurdu. Bu şerefi elde ettikten sonradır ki musıkiye heves ettim. Musıki üzerine yazılmış bütün kitapları yutarcasına okudum.” Çok genç yaşta müthiş bir bestekâr, müzik bilgini ve icracı (hanende ve udi ) olarak parlamıştır. Yaşadığı devirde ki birçok şair Meragî yi övmüştür. Mesela bir şair “ aklın hayali senin benzerini tasavvur bile edemez” der. Merağî’nin vefatından 2 asır sonra yazan Katip Çelebi O’nu musıki ilminin iki zirvesi olarak niteler. 1435 yılında vefat etmiştir. Bestekârımızın eserleri Farsça olup, en çok bilinen ve sevilen Rast nakış karçe bestesi şu şekildedir:

Amed nesim-i subh dem

Tersem ki aza reşkuned

Tahrik i zülfü anbereş

Ez habı bî dareş kûned

Sultanıma sultanıma

Rahmet bekün her canıma

Endem ki can berleb resid

Hem rahi kün imanıma

Azerbaycan Müziği

Değerli müzik adamı ve sanatçısı dostum Ahmet Gürsel’in önemli bir kitap çalışması var. Altaylardan Endülüse Müzik Yolculuğu adını taşıyan bu eserde 15 ülke ve kültüre ait müzik kimliği, yaşantısı anlatılıyor. Onlardan biri olan Azerbaycan Müziği özetle de olsa bu yazımızın konusunu oluşturuyor. Azerbaycan Müziği bugünkü Türk Müziğine çok yakın özellikler taşısa da büyük farklılıklar da var. Klasik Musıkiye Azerbaycan da ‘’ meclisi ‘’ ismi veriliyor. Halk Müziğine ise Çöl Musıkisi veya Aşık Musıkisi deniyor. Tar, rebab, kemençe ve keman kullanılan temel sazlardandır. Bugün Ermenistan’ la Azerbaycan arasında yaşanan en önemli siyasi sorun olan Dağlık Karabağ bölgesi, Azerbaycan şairlerinin güzel sesli insanlarının yetiştiği bir sanatkârlar okulu vasfındadır. Rast, Niahvent, Mahur, Hicaz gibi makamlar daha çok kullanlır. Uzeyir Hacıbey, Emir Sabitoğlu Mahmudof, Müslim Mugavayev, Zeynep Hanlarova’yı son dönem yetişen sanatçılar arasında sayabiliriz.

Kabri Yurt dışında olan bestekârlarımız

Ömrünü Türk Müziğine adamış müzik adamlarının bazılarının kabri kaderin bir tecellisidir ki memleketlerinden çok uzaklarda, başka ülkeler ve diyarlardadır. Onlardan dört tanesine kısaca yer verelim. Daha öncede ibretli hayat hikâyesine yer verdiğimiz Hammamizade İsmail Dede Efendi 1846 yılında Mekke de vefat etmiştir. Ölüm nedeni hac vazifesini yerine getirmek üzere gittiği Arabistan’da yakalandığı koleradır. Kabri Hz. Hatice’nin ayak ucundadır. Kanuni Hacı Arif bey ise Yemen de posta müdürlüğü görevinde bulunurken burada vefat etmiş, kabri Yemen de defnedilmiştir. Halife Abdümecit Efendi ise Osmanlı Saltanatınının son veliahti olmasının yanı sıra ressam ve bestekâr olup na’şı 1954 yılında Paris camiinden Medine’ye taşınmıştır. Mezarı Harem-i Şerifte Hz Peygamberin ayak ucuna yakın bir yerdedir. Vehhabi usulüne göre defnedilmesi nedeniyle mezar taşı bulunmamaktadır. Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahideddin Han’ın kabri ise Suriye ‘de Şam da Sultan Selim Camii yanındadır.

19.05.2009

E-Posta: alioktay@alioktay. net


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (12.05.2009) - Hâfız Sami Efendi

  (05.05.2009) - Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi ya da bir ince duyuşlar hekimi

  (28.04.2009) - Baharın zamanı geldi...

  (21.04.2009) - Mevlid (Vesilet’ün Necât)

  (14.04.2009) - Gönülden dile

  (07.04.2009) - Şiir, gazel ve kader

  (31.03.2009) - Bahar çiçek çiçek gelince güzel…

  (24.03.2009) - Risâle-i Nur ve müzik

  (17.03.2009) - Musıkimizin deryası: Sâdeddin Kaynak

  (04.03.2009) - 40 yaşında bir genç c

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl
Reklam Linkleri: Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis