13 Haziran 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Şaban DÖĞEN

İhtilâflar karşısında Hz. Sa’d bin Ebî Vakkas (ra)


A+ | A-

“En kuvvetli kılıç, mü’mine çekilince işlemeyen kılıçtır.”

Bu ifade Sa’d bin Ebî Vakkas’a ait. Allah Resûlü’nden (asm) aldığı dersle savaşta arslanlar gibi vuruşan bu büyük insan Hz. Osman’ın şehadetinden itibaren başlayan fitne ve ihtilâflardan son derece uzak kalmış, tek bir Müslüman kanının haksız yere dökülmesine müsaade etmemişti. Ümmet bir halife üzerinde anlaşıncaya kadar boş yere konuşulmamasını, ihtilâflara meydan verilmemesini istemiş, haklı haksız tarafın tam belli olmadığını belirterek kendisine müracaat edenlere de şöyle demişti: “Bana, iki gözü, dili ve iki dudağı olan ve şu kâfirdir, şu mü’mindir diyen bir kılıç getirilinceye kadar asla kimseyle savaşmam.”1

Hz. Sa’d hilâfet çekişmeleri içerisine de girmemiş, oğlu Ömer’le kardeşinin oğlu Haşim gelip, “Yüz bin kılıç sahibi var ki, hepsi seni hilâfet için en liyakatli adam tanıyor” dediklerinde şu cevabı vermişti: “Bu sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, mü’mine çekilince onu kesmeyen, kâfire karşı sıyrılınca onu kesen kılıçtır.”2

Kuvvet dış düşmana, İslâm düşmanlarına o da savaş hâlinde kullanılır. Genellikle soğuk harbin hükmettiği günümüzde de Müslümanların birbirleriyle uğraşarak kuvvetlerini dağıtma yerine ittifakla düşmanın oyunlarına karşı set çekmeleri dinin ve aklın gereğidir.

Daha hayattayken Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Sa’d bin Ebî Vakkas (ra), Vedâ Haccı sırasında hastalığa yakalanmış, Resûlullah’ın (asm) yanında bulunamamanın üzüntüsünü duymuştu. Peygamberimiz de (asm) onun hassasiyetini görerek üzülmemesini, iyi olup ilerde İslâma büyük hizmetlerde bulunacağını, birçok millet ve kavimlerin kendisinden fayda göreceklerini ve sayesinde Müslüman olacaklarını müjdelemişti.3

Yetmiş tane iç içe girmiş düşman İslâma saldırmak için hazır beklerlerken Müslümanlar arasında ihtilâflara sebep olmanın vebâli oldukça büyük. Önemli olan ittifakla hizmetlere koşmak. Bu ruhtaki Hz. Sa’d de (ra), Peygamberimizin (asm) müjde verdiği gibi, gerçekten de o ağır hastalıktan kurtulmuş, Hz. Ömer (ra) zamanında ordu komutanlığına tayin edilmiş, İran fethinde ve daha birçok kavimlerin İslâm dairesine girmesinde büyük hizmetler vermişti.

Önemli olan hizmetlere koşmak değil mi?

Dipnotlar:

1- İbn Sa’d, a.g.e., III,143; Üsdül-Ğâbe, II, 368.

2- Asrı Saadet, I, 436.

3- Buharî, Cenaiz: 36; Menakibü’l-Ensar: 49; Feraiz: 6.

13.06.2009

E-Posta: sdogen99@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (12.06.2009) - Allah'a isyan olan yerde

  (11.06.2009) - Zalimin hakkından gelen adalet

  (10.06.2009) - İslâmı mahbub göstermek

  (09.06.2009) - Belâ ve musibetlere set çekmek

  (08.06.2009) - “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın!”

  (07.06.2009) - Kalplere gizli polisi yerleştirmek

  (06.06.2009) - Kabre imanla girmek

  (05.06.2009) - Fedakârlığın böylesi

  (04.06.2009) - Toplumun ıslâhı için

  (03.06.2009) - Vicdanlar ölürse

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.